Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Равенство между половете


Европейската комисия желае да предостави материали за обучение, които ще бъдат в помощ както на практикуващите юристи за тяхно лично ползване, така и на обучителите на практикуващи юристи като ресурс за тяхната работа в областта на равенството между половете.


Семинари относно законодателството на ЕС за равенството между половете (Европейска комисия)

Семинарите във връзка със законодателството на ЕС за равенство между жените и мъжете са организирани за Комисията като част от финансовата програма „Прогрес“. Принципът на равенство между жените и мъжете е заложен в правото на ЕС след подписването на Договора от Рим през 1957 г. Оттогава е приет значителен обем законодателство по въпроси като например равното третиране в областта на заетостта и професиите, защитата на здравето в контекста на отпуска по майчинство, родителския отпуск и достъпа до стоки и услуги. Изходната документация и изложенията на лекторите за семинарите можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

Наръчници по различни въпроси, свързани с равенството между половете (Европейска комисия)

Практикуващите юристи, които желаят да задълбочат познанията и разбирането си за равенството между половете, могат да намерят допълнителна информация и анализи в няколко наръчника, които са изготвени за Комисията и са налични на английски език. Наръчниците обхващат следните теми:

Борбата срещу гениталното осакатяване на жени

Инструмент за електронно обучение „Обединени за прекратяване на гениталното осакатяване на жени“ (UEFGM)

Гениталното осакатяване на жени (FGM) е международно признато като нарушение на правата на жените и форма на насилие над деца. Като всяка друга форма на основано на пола насилие то представлява нарушение на основните права на живот, свобода, сигурност, достойнство, равенство между жените и мъжете, недискриминация и физическа и психическа неприкосновеност съгласно определението на Световната здравна организация.

В курса за електронно обучение „Обединени за прекратяване на гениталното осакатяване на жени“ (UEFGM) се разглежда проблемът за FGM в контекста на здравните служби и службите за предоставяне на убежище. Практикуващите юристи могат да бъдат заинтересовани от първите два основни модула, които предоставят въведение в разбирането на гениталното осакатяване като въпрос, свързан с правата на човека, и като специфична форма на основано на пола насилие. Практикуващите юристи, специализиращи в сферата на законодателството в областта на убежището, могат да бъдат заинтересовани от двата специализирани модула в областта на предоставянето на убежище.

Курсът е достъпен на Връзката отваря нов прозорецанглийски, Връзката отваря нов прозорециталиански и Връзката отваря нов прозорецпортугалски език.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 13/11/2017