Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Yleistä

Kansalliset perintösäännöt vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä (kuka perii, miten lakiosa määräytyy, miten pesänselvitys hoidetaan, mikä on perillisen vastuu perittävän veloista jne.).


Yleisiä tietoja

Useampaan kuin yhteen maahan liittyvien perintöasioiden käsittely helpottui huomattavasti, kun 4. heinäkuuta 2012 hyväksyttiin uudet EU:n säännöt, joiden ansiosta kansalaisten on helpompi hoitaa kansainvälisen perintöasian oikeudellinen puoli. Uusia sääntöjä sovelletaan 17. elokuuta 2015 tai sen jälkeen kuolevien perintöön.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanAsetuksella varmistetaan, että useampaan kuin yhteen maahan liittyvä perintöasia käsitellään johdonmukaisesti yhtä ja samaa lainsäädäntöä noudattaen ja yhden ainoan viranomaisen toimesta. Perintöön sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin määräytyvät periaatteessa perinnönjättäjän viimeisen asuinpaikan perusteella. Perinnönjättäjä voi kuitenkin määrätä testamentissa, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän on. Kun perintöön, jolla on liittymäkohtia useampaan kuin yhteen maahan, sovelletaan yhtä ja samaa lainsäädäntöä yhden ainoan viranomaisen toimesta, voidaan välttää rinnakkaiset menettelyt ja mahdollisesti ristiriitaiset tuomioistuinten päätökset. Lisäksi näin varmistetaan, että missä tahansa jäsenvaltiossa annetut päätökset tunnustetaan kaikkialla unionissa ilman erityisiä menettelyjä.

Asetuksella otetaan myös käyttöön eurooppalainen perintötodistus. Se on toimivaltaisen viranomaisen antama asiakirja, jonka avulla perilliset, testamentinsaajat, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat osoittaa asemansa ja käyttää oikeuksiaan ja toimivaltuuksiaan muissa jäsenvaltioissa. Kun eurooppalainen perintötodistus on annettu, se hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa ilman muita menettelyjä.

Komissio hyväksyi 9. joulukuuta 2014 Linkki avautuu uuteen ikkunaantäytäntöönpanoasetuksen, jjossa vahvistetaan käytettävät lomakkeet.

- WordWord(245 Kb)fi

- pdfPDF(722 Kb)fi

Euroopan oikeusportaalissa voi täyttää lomakkeen V (Eurooppalainen perintötodistus) ja muuntaa sen pdf-tiedostoksi täällä.

Tanska ja Irlanti eivät osallistu asetuksen soveltamiseen. Näin ollen näissä kolmessa jäsenvaltiossa vireille pannut, useampaan kuin yhteen maahan liittyviä perintöasioita koskevat menettelyt käsitellään edelleen pelkästään kansallisten sääntöjen perusteella.

Perintöverolainsäädäntöä koskevat asiat eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

EU:n uusista perintösäännöistä kerrotaan tällä Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivustolla.

Voit tutustua haluamasi jäsenvaltion perintölainsäädäntöä ja -menettelyjä koskeviin sivuihin klikkaamalla kyseisen valtion lippua tällä sivulla. Sivut on laatinut Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) yhteistyössä Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan unionin notaarien liiton (CNUE) kanssa.

Notaarien liiton ylläpitämälle sivustolle Linkki avautuu uuteen ikkunaanSuccessions in Europe on koottu tietoja perintöasioista 22 jäsenvaltiossa (Suomi ei ole mukana).

Tarvitsetko notaaria? Tällä Euroopan oikeusportaalin hakutoiminnolla voit hakea notaareja eri EU-maista. Palvelua ylläpitää Euroopan komissio yhdessä siihen osallistuvien maiden notaariorganisaatioiden kanssa.

Testamenttien rekisteröintiä koskevissa kansallisissa säännöissä on suuria eroja. Joissakin jäsenvaltioissa testamentintekijän on rekisteröitävä testamenttinsa. Osa jäsenvaltioista sen sijaan suosittelee rekisteröimistä tai edellyttää sitä ainoastaan tietyntyyppisten testamenttien osalta. Kaikissa jäsenvaltioissa ei ole testamenttirekisteriä.

Jos etsit tietoa testamentin rekisteröinnistä jossakin jäsenvaltiossa tai haluat tarkistaa, oliko vainaja tehnyt testamentin, voit hakea tietoa Linkki avautuu uuteen ikkunaaneurooppalaisen testamenttirekisterien verkoston (ENRWA) verkkosivustosta, jossa on Linkki avautuu uuteen ikkunaanmaakohtaiset tietosivut kolmella tai neljällä kielellä. Tietosivuilla selitetään testamenttien rekisteröintiä koskevat säännöt ja annetaan neuvoja testamenttien etsimisestä kussakin jäsenvaltiossa.

Linkkejä

Periminen – jäsenvaltioiden ilmoitukset ja hakutoiminto toimivaltaisten tuomioistuimien tai viranomaisten etsimiseen

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKansalaisen opas : EU:n säännöt helpottavat kansainvälisiä perintöasioita

Testamenttirekisterien yhteenliittämistä koskevan hankkeen yhteydessä selvitettiin mahdollisuuksia tehostaa perintöasioihin liittyviä rajat ylittäviä menettelyjä sähköisten välineiden avulla. Hanke toteutettiin Linkki avautuu uuteen ikkunaanViron oikeusministeriön johdolla, ja siihen osallistuivat Linkki avautuu uuteen ikkunaaneurooppalainen testamenttirekisterien verkosto, Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan unionin notaarien liitto, Linkki avautuu uuteen ikkunaanViron notaariliitto, Linkki avautuu uuteen ikkunaanViron rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskus sekä Euroopan unionin jäsenvaltiot:


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 01/02/2020