Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opće informacije

Nacionalna pravila o nasljedstvu znatno se razlikuju među državama članicama (s obzirom na nasljednike, dijelove i nužne dijelove, načine upravljanja ostavinom, opseg odgovornosti nasljednika za dugove itd.).


Opće informacije

Veliki korak ka olakšavanju prekograničnog nasljeđivanja bilo je donošenje novih pravila EU-a 4. srpnja 2012. kojima se europskim građanima olakšava pravno rješavanje međunarodne oporuke ili nasljeđivanja. Ta nova pravila primjenjuju se na nasljeđivanje onih koji umru 17. kolovoza 2015. ili nakon toga datuma.

Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom se osiguravaju dosljedni postupci prekograničnog nasljeđivanja koje će provoditi jedinstveno nadležno tijelo na temelju jednog zakona. U načelu, sudovi države članice u kojoj je bilo posljednje boravište građana bit će nadležni za predmet nasljeđivanja te će pravo te države biti mjerodavno pravo. Međutim, građani mogu odabrati pravo svoje države kao mjerodavno pravo u predmetu nasljeđivanja. Primjenom jednog zakona na slučajeve prekograničnog nasljeđivanja koji provodi jedinstveno nadležno tijelo izbjegavaju se paralelni postupci i proturječne sudske odluke. Time se osigurava i priznavanje odluka sudova države članice u cijelom EU-u bez posebnih postupaka.

Uredbom se također uvodi Europska potvrda o nasljeđivanju. To je isprava koju tijelo nadležno za predmet nasljeđivanja izdaje nasljednicima, legatarima, izvršiteljima oporuke i upraviteljima ostavine koji je mogu upotrijebiti za dokazivanje pravnog položaja i ostvarivanje prava u drugim državama članicama. Europska potvrda o nasljeđivanju priznat će se u svim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom.

Komisija je 9. prosinca 2014. donijela Poveznica se otvara u novom prozoruProvedbenu uredbu kojom se utvrđuju obrasci koji su dostupni u skladu s Uredbom o nasljeđivanju.

Na portalu e-pravosuđe moguće je ispuniti obrazac V (Europska potvrda o nasljeđivanju) i kreirati ga u formatu PDF ovdje.

Danska i Irska ne sudjeluju u Uredbi. Zbog toga će se prekogranični postupci nasljeđivanja koji se rješavaju u tim trima državama članicama i dalje rješavati samo u skladu s njihovim nacionalnim pravilima.

Stvari iz područja zakona o oporezivanju nasljedstva izuzete su iz područja primjene Uredbe.

Informacije o novim pravilima EU-a o nasljeđivanju pronaći ćete na ovim Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama.

Odaberite zastavu odgovarajuće države na ovoj stranici za prikaz informativnih članaka o nacionalnom nasljednom pravu i postupcima nasljeđivanja u svakoj državi članici. Pripremila ih je Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN u građanski stvarima) u suradnji s Poveznica se otvara u novom prozoruVijećem javnih bilježnika Europske unije (CNUE).

Na web-mjestu CNUE-a Poveznica se otvara u novom prozoruNasljeđivanje u Europi možete pronaći odgovore na pitanja o postupcima nasljeđivanja u 22 države članice.

Ako tražite javnog bilježnika u državi članici, možete se koristiti alatom za pretraživanje Pronađi javnog bilježnika koji je u suradnji s uključenim strukovnim udruženjima javnih bilježnika ponudila Europska komisija.

Nacionalna pravila o registraciji oporuka znatno se razlikuju. U nekim državama članica osoba koja sastavlja oporuku („oporučitelj”) mora je registrirati. U ostalima se registracija preporučuje ili se odnosi samo na određene vrste oporuka. U nekoliko država članica ne postoje registri oporuka.

Ako želite doznati kako registrirati oporuku u državi članici ili provjeriti je li preminula osoba ostavila iza sebe oporuku, konzultirajte Poveznica se otvara u novom prozoruinformacijske članke koje je pripremila Poveznica se otvara u novom prozoruEuropska mreža registara oporuka (ENRWA), koji su dostupni na 3 ili 4 jezika. U tim informacijskim člancima objašnjava se postupak registriranja oporuke u svakoj državi članici i pružaju savjeti o tome kako pronaći oporuku u svakoj državi članici.

Druge poveznice

Nasljeđivanje – obavijesti država članica i alat za pretraživanje koji omogućuje pronalazak nadležnih sudova / tijela

Poveznica se otvara u novom prozoruVodič za građane: kako se zakonodavstvom EU-a pojednostavnjuje međunarodno nasljeđivanje

Rezultati projekta „Daljnji razvoj u području povezivanja registara oporuka”, usmjerenog na mogućnosti za povećanje učinkovitosti prekograničnih ostavinskih postupaka korištenjem elektroničkim sredstvima, koji vodi Poveznica se otvara u novom prozoruestonsko Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Poveznica se otvara u novom prozoruEuropskom mrežom registara oporuka, Poveznica se otvara u novom prozoruVijećem javnih bilježnika Europske unije, Poveznica se otvara u novom prozoruestonskom Komorom javnih bilježnika, Poveznica se otvara u novom prozoruestonskim Centrom za registre i informacijske sustave te državama članicama Europske unije:


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2020