Öröklés

Az öröklésre vonatkozó nemzeti szabályok tagállamonként jelentős mértékben eltérnek egymástól (például arra vonatkozóan, hogy ki örököl, mi számít örökrésznek és kötelesrésznek, mi a hagyaték kezelésének módja, mekkora felelősség hárul az örökösökre a tartozások tekintetében stb.).

Általános információk

Az Unión belüli öröklés megkönnyítése terén fontos lépést jelent, hogy 2012. július 4-én olyan új uniós szabályok kerültek elfogadásra, amelyek megkönnyítik a polgárok számára a több országra kiterjedő öröklés jogi vonatkozásainak kezelését. Ezek az új szabályok a 2015. augusztus 17-én vagy azt követően elhunyt személyek utáni öröklésre vonatkoznak.

A rendelet biztosítja, hogy egy öröklési üggyel egyetlen hatóság foglalkozzon, koherens módon, egyetlen jogi szabályozás alapján. Főszabály szerint az örökhagyó utolsó szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságai járhatnak el az ügyben, és ennek a tagállamnak a joga alkalmazandó. A polgárok azonban az állampolgárságuk szerinti állam jogát is választhatják az utánuk történő öröklésre alkalmazandó jogként. Az, hogy egyetlen hatóság egyetlen jogot alkalmaz az Unión belüli öröklésre, elkerülhetővé teszi az esetleg ellentmondásos bírósági határozatokat eredményező párhuzamos eljárásokat. Továbbá azt is biztosítja, hogy a valamely tagállamban hozott határozatokat külön eljárás nélkül az egész Unióban elismerjék.

A rendelet bevezeti az az európai öröklési bizonyítványt is. Ezt a dokumentumot az öröklési ügyben eljáró hatóság állítja ki az örökösök, hagyományosok, végrendeleti végrehajtók és ingatlankezelők számára jogállásuk bizonyítása, valamint jogaik és felhatalmazásaik más tagállamokban történő gyakorlása céljából. Az európai öröklési bizonyítványt kibocsátása után bármilyen további eljárás nélkül minden tagállamban elismerik.

A Bizottság 2014. december 9-én elfogadta az öröklési rendelet alapján használandó formanyomtatványokat létrehozó végrehajtási rendeletet.

Az európai igazságügyi portál lehetővé teszi, hogy felületén online kitöltse és létrehozza az V. formanyomtatvány (európai öröklési bizonyítvány) PDF-változatát.

Dánia és Írország nem vesz részt a rendelet elfogadásában. Ennek eredményeként az e két tagállam hatóságai által kezelt, határokon átnyúló öröklési eljárásokra továbbra is a saját nemzeti szabályai az irányadók.

Az örökösödési adóval kapcsolatos kérdések ki vannak zárva a rendelet hatálya alól.

Ha többet szeretne megtudni az új szabályokról, kérjük látogasson el erre a webhelyre.

Az adott ország ezen az oldalon található zászlajára kattintva elérheti az egyes tagállamok nemzeti öröklési jogáról és eljárásairól szóló tájékoztatókat. E tájékoztatókat a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat készítette, az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsával (CNUE) együttműködve.

A CNUE által ajánlott Successions in Europe (Öröklés Európában) elnevezésű weboldal elősegítheti, hogy 22 tagállam tekintetében válaszokat kapjon örökléssel kapcsolatos kérdésekre.

Ha közjegyzőt keres egy tagállamban, használhatja az Európai Bizottság által, a résztvevő közjegyzői egyesületek közreműködésével biztosított, Hogyan találjunk közjegyzőt elnevezésű keresési eszköz.

A végrendeletek nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok jelentősen eltérnek a tagállamokban. Egyes tagállamokban a végrendelkező személynek (örökhagyó) nyilvántartásba kell vetetnie a végrendeletet. Más tagállamokban a nyilvántartásba vétel ajánlott, vagy csak bizonyos típusú végrendeleteket érint. Néhány tagállamban nem léteznek végrendeleti nyilvántartások.

Ha szüksége van információra azzal kapcsolatban, hogy miként kell egy tagállamban egy végrendeletet nyilvántartásba vetetni, vagy hogy egy elhunyt személy végrendelkezett-e, megtekintheti a végrendeleti nyilvántartások európai hálózatának szövetsége (ENRWA) által készített, uniós polgároknak illetve jogi szakembereknek szóló, 3–4 nyelven elérhető tájékoztatókat. Ezekből a tájékoztatókból megtudhatja, hogy hogyan kell nyilvántartásba vetetni a végrendeletet az egyes tagállamokban, valamint tanácsokat kaphat arra nézve, hogyan található meg egy végrendelet az egyes tagállamokban

Kapcsolódó linkek

Öröklés – a tagállami értesítések, valamint az illetékes bíróság(ok)/hatóság(ok) azonosítását segítő keresőeszköz

Útmutató a polgároknak: hogyan egyszerűsítik az európai uniós szabályok a nemzetközi öröklést?

EU-ADAPT – Az EU Adapt informatikai eszköz, amelynek célja, hogy segítse a bírákat, a közjegyzőket és a határokon átnyúló örökléssel foglalkozó más jogi szakembereket abban, hogy megtalálják a legközelebbi egyenértékű dologi jogot. A felhasználó beviheti az eszközbe i. az öröklésre alkalmazandó tagállam jogát („lex successionis”), ii. az öröklésre alkalmazandó tagállam joga alapján fennálló dologi jogot, valamint iii. a dologi jogra való hivatkozás helye szerinti tagállam jogát (a dolog fekvési helye szerinti jog). Az eszköz ezt követően iránymutatást nyújt, és annak a tagállamnak a joga szerinti megfelelő dologi jogra utal, amelyben a jogra hivatkoznak.

Az észtországi Igazságügyi Minisztérium által irányított, valamint a Végrendelet-nyilvántartások Európai Hálózatának Szövetsége, az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa, az észtországi Közjegyzői Kamara, az Észtországi Nyilvántartások és Információs Rendszerek Központja és az Európai Unió tagállamainak közreműködésével végrehajtott, „A végrendelet-nyilvántartások összekapcsolásának terén megvalósítandó további fejlesztések” elnevezésű projekt eredményeinek összefoglalója, amely arra fókuszált, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak az Unión belüli öröklési eljárások hatékonyságának elektronikus eszközökkel történő javítására:

Utolsó frissítés: 22/04/2024

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.