Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bendroji informacija

Nacionalinės valstybių narių paveldėjimo taisyklės labai skiriasi (pvz., skirtingai reglamentuojama, kas yra paveldėtojai, kokios yra palikimo dalys ir kurios jų yra privalomosios, kaip turi būti administruojamas paveldimas turtas, kaip paveldėtojai atsako už palikėjo skolas ir t. t.).


Bendra informacija

Svarbus žingsnis siekiant sudaryti palankesnes tarpvalstybinio pobūdžio paveldėjimo sąlygas buvo 2012 m. liepos 4 dieną priimtos naujos Sąjungos taisyklės, kuriomis siekiama, kad jos piliečiai galėtų lengviau spręsti teisinius tarptautinio pobūdžio testamentų ar paveldėjimo klausimus. Šios naujos taisyklės taikomos asmenų, mirusių 2015 m. rugpjūčio 17 d. ar vėliau, palikimo paveldėjimui.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasReglamentu užtikrinama, kad paveldėjimo atvejai būtų tvarkomi nuosekliai, taikant vieną teisės sistemą ir kad tuo užsiimtų viena įstaiga. Paprastai paveldėjimo klausimus sprendžia paskutinės mirusiojo įprastinės gyvenamosios vietos teismai ir taikoma tos valstybės narės teisė. Tačiau piliečiai gali pasirinkti jų palikimo paveldėjimui taikyti šalies, kurios piliečiai jie yra, teisę. Tai, kad tarpvalstybinio paveldėjimo atveju taikoma viena teisės sistema ir procesą vykdo viena įstaiga, leidžia išvengti proceso dubliavimo ir prieštaringų teismų sprendimų. Tokiu būdu taip pat užtikrinamas valstybės narės teismo sprendimo pripažinimas visoje Sąjungoje be papildomų procedūrų.

Šiuo reglamentu taip pat įvestas Europos paveldėjimo pažymėjimas (EPP). Šis paveldėjimo klausimus sprendžiančios institucijos išduodamas dokumentas, gali būti naudojamas įpėdinių, testamentinės išskirtinės gavėjų, testamento vykdytojų ir palikimo administratorių – juo patvirtinamas jų statusas ir teisės ar įgaliojimai kitose valstybėse narėse. Išduotas EPP visose valstybėse narėse pripažįstamas be papildomų procedūrų.

2014 m. gruodžio 9 d. Komisija priėmė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮgyvendinimo reglamentą, kuriuo nustatytos Paveldėjimo reglamente numatytos formos:

- WordWord(283 Kb)lt

- PDFPDF(737 Kb)lt

E. teisingumo portale suteikiama galimybė čia, internete, užpildyti V formą (Europos paveldėjimo pažymėjimas) ir sukurti jos PDF.

Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė priimant reglamentą nedalyvavo. Todėl šių trijų valstybių narių institucijų vykdomoms tarptautinio paveldėjimo procedūroms toliau taikoma nacionalinė teisė.

Reglamentas netaikomas paveldimo turto mokesčio teisės klausimams.

Informaciją apie naująsias ES paveldėjimo taisykles rasite šioje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbrošiūroje.

Spustelėję reikiamos šalies vėliavą šiame puslapyje, rasite informacijos suvestinę apie atitinkamų valstybių narių nacionalinę paveldėjimo teisę ir procedūras. Šias informacijos suvestines parengė Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose (EJN-civil) kartu su Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasES notariatų taryba (CNUE).

CNUE svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPaveldėjimas Europoje galite rasti atsakymų į klausimus dėl paveldėjimo 22 valstybėse narėse.

Jei norite susirasti notarą valstybėje narėje, galite pasinaudoti paieškos priemone Kaip susirasti notarą, kurią parengė Europos Komisija kartu su dalyvaujančių šalių notarų asociacijomis.

Valstybių narių teisės nuostatos dėl testamentų registravimo labai skiriasi. Kai kuriose valstybėse narėse asmuo, sudarantis testamentą (testatorius), turi jį užregistruoti. Kitose registruoti testamentą tik rekomenduojama, arba reikia tik tam tikrų rūšių testamentų atveju. Keliose valstybėse narėse testamentų registro nėra.

Norėdami sužinoti, kaip įregistruoti testamentą kurioje nors valstybėje narėje, arba išsiaiškinti, ar mirusysis yra sudaręs testamentą, galite perskaityti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinformacijos suvestines, kurias 3 ar 4 kalbomis parengė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos testamentų registrų tinklo asociacija (ENRWA). Šiose informacijos suvestinėse išaiškinta, kaip reikia registruoti testamentą kiekvienoje valstybėje narėje ir pateikta patarimų, kaip kiekvienoje valstybėje narėje testamento ieškoti.

Susijusios nuorodos

Paveldėjimas – Pranešimai valstybėms narėms ir paieškos priemonė, padėsianti susirasti kompetentingą teismą ar instituciją

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPiliečio vadovas : ES taisyklių taikymas siekiant paprasčiau išspręsti tarpvalstybinio paveldėjimo klausimus

Projekto „Tolesni veiksmai tarpusavyje susiejant testamentų registrus“, skirto išnagrinėti galimybėms elektroninėmis priemonėmis padidinti tarpvalstybinio paveldėjimo proceso veiksmingumą, kuris, vadovaujant Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos teisingumo ministerijai buvo įvykdytas bendradarbiaujant su Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos testamentų registrų tinklo asociacija, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos Sąjungos notariatų taryba, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos notarų rūmais, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos registrų ir informacinių sistemų centru ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, rezultatai:

- Galimybių studijaPDF(755 Kb)en

- Galutinė ataskaitaPDF(507 Kb)en

- RekomendacijosPDF(153 Kb)en


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 10/12/2018