Glosszáriumok és terminológia

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Ez a rész rövid áttekintést nyújt az európai szinten rendelkezésre álló glosszáriumokról és többnyelvű „tezauruszokról”.


Glosszáriumok és terminológia

A glosszárium egy meghatározott szakterülethez tartozó fogalmak és meghatározásaik ábécésorrendben levő listája. Kétnyelvű glosszárium esetében az első nyelven szereplő fogalom meghatározása a második nyelven történik, vagy a meghatározás szinonimákra vagy majdnem-szinonimákra hivatkozással történik egy másik nyelven. A glosszárium úgy fogható fel, mint egy kutatási vagy intézkedési területhez tartozó fogalmak magyarázatait tartalmazó gyűjtemény. A jog területén a „gyűjtemény” kifejezés két különböző eszközre utalhat: egyrészt az egyes országokra vonatkozó fordításokkal ellátott kifejezések listájára használják; másrészt a terminológiai fogalommeghatározások felsorolásához is használatos.

Glosszáriumok

AZ IATE

AzA link új ablakot nyit meg IATE (InterActive Terminology for Europe) egy többnyelvű terminológiai adatbázis, amelyet az európai intézmények a fordításokhoz használnak.

Részét képezi egy keresőmotor, amelyben az Európai Unió valamennyi tevékenységi területén használatos fogalmak és kifejezések kereshetőek. A megfelelő használatához szükség van a célnyelv meglehetősen szakmai jellegű ismeretére. Nagyon hasznos eszköz a szakfordítók számára, azonban nem felel meg teljes mértékben a nagyközönség, az igazságügyi hatóságok vagy a jogi szakmai képviselői igényeinek. Ezért a fogalmak és kifejezések fordításait maguk a fordítók írják be, hogy új referenciákat hozzanak létre vagy kiegészítsenek már létezőket. A fordítási javaslatok az Európai Unió számos, ám nem az összes hivatalos nyelvére érkeznek.

Az adatbázishoz való hozzáférés ingyenes.

Szinonimák szótára

Európai uniós szótárak

Az A link új ablakot nyit megEU Vocabularies webhely az EU intézményei és szervei által kezelt szótárakhoz, Ezek közé tartoznak az ellenőrzött szótárak, a sémák, az antológiák és adatmodellek, stb. Az uniós nyílt adatkezdeményezés részeként az európai uniós szótárak ingyenes hozzáférést kínálnak valamennyi tartalmukhoz.

Ez a tezaurusz az Európai Unió 23 hivatalos nyelvén létezik.

TÖBBNYELVŰ ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI SZÓTÁR (VJM)

A vjm többnyelvű terminológiai adatok gyűjteménye, amely több nemzeti jogrendszerben (24 nyelven és 30 jogrendszerben) található, és az Európai Unió Bíróságának jogász-nyelvészei által az összehasonlító jogra vonatkozóan végzett átfogó kutatás eredményeként jött létre.

A VJM terminológiai adatbevitelei nagyon részletes információkat tartalmaznak, így a fogalommeghatározásokat (az egyes jogrendszerekhez igazítva), az összehasonlító jogra vonatkozó megjegyzéseket, a jogi hivatkozásokat (jogszabályok, ítélkezési gyakorlat és a nemzeti, uniós és nemzetközi jogrendszerből származó jogtudományi szakirodalom), a fogalom különböző megjelöléseit (ugyanazon a nyelven és néha a jogrendszertől függően), a fogalom eredetének egyértelmű megjelölését (funkcionális megfelelő vagy megfogalmazás – körülírás), a figyelmeztető megjegyzéseket (jogellenes barátok, összetévesztés veszélye stb.

A VJM jelenleg mintegy 1 terminológiai bejegyzést tartalmaz: 250 a bevándorlási jog (külföldiek jogai), 450 a családjog, 420 a büntetőjog területén (a büntetőjogi bejegyzések mintegy fele felülvizsgálat alatt áll), és mintegy 280 más területeken. Valamennyi adatbejegyzés elérhető az A link új ablakot nyit megIATE terminológiai adatbázison keresztül.

Ezt a szótárat bárki használhatja (polgárok, jogi szakemberek, diákok, nyelvészek, terminológusok, fordítók), aki egy koncepciót szeretne megérteni. Fordítási és szerkesztési célokra is hasznos lehet.

További információk a projektről:

További A link új ablakot nyit meginformációkért kérjük, lépjen kapcsolatba az Európai Unió Bíróságának projektért felelős csapatával.


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 07/05/2020