Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Glosāriji un terminoloģija

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Šajā iedaļā sniegts īss pārskats par esošiem glosārijiem un daudzvalodu “tēzauru” Eiropas līmenī.


Glosāriji un terminoloģija

“Glosārijs” ir konkrētas zināšanu jomas terminu un to definīciju alfabētisks saraksts. Divvalodu glosārijos vienas valodas termini ir definēti otrā valodā vai skaidroti, izmantojot otras valodas sinonīmus vai nozīmes ziņā tuvus vārdus. Var uzskatīt, ka glosārijs ir ar konkrētu izpētes vai darbības jomu saistītu jēdzienu un to skaidrojumu saraksts. Tiesību jomā ar terminu “glosārijs” var apzīmēt divus dažādus rīkus — pirmkārt, glosārijs var būt izteicienu saraksts ar tulkojumiem visu valstu valodās; otrkārt, terminu un to definīciju saraksts.

Glosāriji

IATE

Saite atveras jaunā logāIATE (InterActive Terminology for Europe – Eiropas Interaktīvā terminoloģijas datubāze) ir daudzvalodu terminu datubāze, ko izmanto Eiropas iestāžu tulkošanas dienesti.

To veido meklētājprogramma visās Eiropas Savienības darbības jomās lietojamu izteicienu un frāžu meklēšanai. Lai šo datubāzi varētu pienācīgi izmantot, pietiekami profesionāli jāpārzina mērķvaloda. Šis rīks ir ļoti noderīgs profesionāliem tulkotājiem, bet nav gluži piemērots plašai sabiedrībai, tiesu iestādēm un praktizējošiem juristiem. Tāpēc izteicienu un frāžu tulkojumus šajā datubāzē ievada paši tulkotāji, veidojot jaunus un papildinot pastāvošos šķirkļus. Ieteicamie tulkojumi ir sniegti vairākās, taču ne visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Šī datubāze ir pieejama bez maksas.

Sinonīmu vārdnīca

ES vārdnīcas

Saite atveras jaunā logāES vārdnīcu tīmekļa vietne nodrošina piekļuvi vārdnīcām, kuras pārvalda ES iestādes un struktūras. Tas ietver kontrolētas vārdnīcas, shēmas, ontoloģijas, datu modeļus utt. ES atklāto datu iniciatīvas ietvaros ES vārdnīcu vietne piedāvā brīvu publisku piekļuvi visam tās saturam.

Šis tēzaurs ir pieejams 23 oficiālajās Eiropas Savienības valodās.

SALĪDZINĀMĀ DAUDZVALODU JURIDISKĀ VĀRDNĪCA (VJM)

Vjm ir daudzvalodīgu terminoloģisko datu apkopojums, kas atrodams vairākās valstu tiesību sistēmās (24 valodās un 30 tiesību sistēmās), pamatojoties uz visaptverošu pētījumu par salīdzinošajām tiesībām, ko veikuši Eiropas Savienības Tiesas juristi lingvisti.

VJM terminoloģijas datu ierakstiem ir ļoti detalizēta informācija, piemēram, definīcijas (pielāgotas katrai tiesību sistēmai), piezīmes par salīdzinošajām tiesībām, atsauces uz tiesību aktiem (tiesību akti, judikatūra un doktrīna no valstu, ES un starptautiskajām tiesību sistēmām), dažādi jēdziena apzīmējumi (vienā un tajā pašā valodā un dažkārt atšķirīgi atkarībā no tiesību sistēmas), skaidra norāde par termina izcelsmi (funkcionāls ekvivalents vai formulējums – apgraizīšana), brīdinājuma piezīmes (juridiski maldīgi draugi, sajaukšanas risks, novecojuši jēdzieni utt.

Pašlaik VJM satur aptuveni 1 400 terminoloģisko ierakstu: 250 imigrācijas tiesību jomā (ārvalstnieku tiesības), 450 ģimenes tiesību jomā, 420 krimināltiesību jomā (apmēram puse no ierakstiem krimināltiesībās tiek pārskatīti) un aptuveni 280 ierakstu citās jomās. Visi datu ieraksti ir pieejami ar terminoloģijas datubāzē Saite atveras jaunā logāIATE.

Šo vārdnīcu var izmantot ikviens (pilsoņi, juristi, studenti, lingvisti, terminologi, tulkotāji), kas vēlas saprast kādu jēdzienu. Tā var būt noderīga arī tulkošanā un dokumentu izstrādē.

Sīkāka informācija par projektu:

Lai iegūtu sīkāku informāciju, Saite atveras jaunā logāsazinieties ar speciālistiem Eiropas Savienības Tiesā, kuri ir atbildīgi par projektu.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Последна актуализация: 07/05/2020