Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Glosariusze i terminologia

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


W niniejszej części opisano w zarysie istniejące glosariusze oraz wielojęzyczny „tezaurus” na szczeblu europejskim.


Glosariusze i terminologia

„Glosariusz” jest alfabetycznym wykazem terminów z określonej dziedziny wiedzy, w którym zamiesza się również definicje tych terminów. W glosariuszach dwujęzycznych terminy występujące w jednym języku są zdefiniowane lub wyjaśnione poprzez podanie synonimów bądź wyrazów pokrewnych w drugim języku. Glosariusz jest słownikiem zawierającym wyjaśnienia pojęć z zakresu pewnej dziedziny wiedzy bądź działalności. W dziedzinie prawa termin „glosariusz” może oznaczać dwa różne narzędzia, mianowicie: wykaz wyrażeń z odpowiadającymi im tłumaczeniami właściwymi dla każdego kraju bądź wykaz definicji na potrzeby terminologii.

Glosariusze

IATE

Link otworzy się w nowym oknieIATE (interaktywna europejska baza terminologiczna) jest wielojęzyczną bazą danych zawierającą terminy, wykorzystywaną przez tłumaczy w instytucjach europejskich.

W ramach bazy danych funkcjonuje wyszukiwarka wyrażeń i zwrotów wykorzystywanych we wszystkich obszarach działalności Unii Europejskiej. Aby z niej skutecznie skorzystać, należy posługiwać się językiem docelowym do celów zawodowych. Jest to bardzo użyteczne narzędzie dla tłumaczy zawodowych, chociaż nie do końca odpowiednie dla ogółu społeczeństwa, organów sądowych lub prawników praktyków. W związku z tym tłumaczenia wyrażeń i zwrotów są wprowadzane przez samych tłumaczy, aby stworzyć nowe lub uzupełnić istniejące odesłania. Do bazy danych zostały wprowadzone propozycje tłumaczeń w szeregu języków urzędowych Unii Europejskiej, niemniej jednak nie we wszystkich.

Dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny.

Słownik synonimów

Słownictwo UE

Na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieSłowniki UE można uzyskać dostęp do słowników zarządzanych przez instytucje i organy Unii. Obejmują one standardowe słownictwo, schematy, ontologie, modele danych itp. W ramach unijnej inicjatywy na rzecz otwartych danych zapewnia się swobodny publiczny dostęp do całej treści tej strony.

Tezaurus ten jest dostępny w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej.

WIELOJĘZYCZNY SŁOWNICZEK TERMINÓW PRAWNYCH (VJM)

VJM jest zbiorem wielojęzycznych danych terminologicznych zapisanych w wielu krajowych systemach prawnych (24 języków i 30 systemów prawnych), wynikającym z kompleksowych prac badawczych w dziedzinie prawa porównawczego prowadzonych przez prawników lingwistów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dane terminologiczne VJM zawierają bardzo szczegółowe informacje, takie jak definicje (dostosowane do każdego systemu prawnego), informacje na temat prawa porównawczego, odniesienia prawne (ustawodawstwo, orzecznictwo i doktryna prawna tekstów z krajowych, unijnych i międzynarodowych systemów prawnych), różne wskazania pojęcia (w tym samym języku i czasami różnią się w zależności od systemu prawnego), jasne wskazanie miejsca pochodzenia (odpowiednik funkcjonalny lub sformułowanie – kroplaczenie), ostrzeżenia (Prawne przyjaźnie, ryzyko pomyłki, nieaktualne słowa), drzewa pozwalające zobaczyć semantyczne relacje między pojęciami itp.

W chwili obecnej VJM zawiera około 1 400 zapisów terminologicznych: 250 w dziedzinie prawa imigracyjnego (prawa cudzoziemców), 450 w prawie rodzinnym, 420 w prawie karnym (mniej więcej połowa wpisów w prawie karnym) i 280 wpisów w innych dziedzinach. Wszystkie rekordy są udostępniane za pośrednictwem terminologicznej bazy danych Link otworzy się w nowym oknieIATE.

Słownik ten może być używany przez wszystkich obywateli (obywateli, prawników, studentów, lingwistów, terminologów, tłumaczy), którzy pragną zrozumieć koncepcję. Może być również przydatny do celów tłumaczenia pisemnego i pisania.

Więcej informacji o projekcie:

Aby uzyskać więcej informacji, Link otworzy się w nowym oknienależy skontaktować się z zespołem odpowiedzialnym za projekt w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Última actualización: 07/05/2020