Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

  • Avaleht
  • Sõnastikud ja terminoloogia

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sõnastikud ja terminoloogia


Selles osas antakse lühiülevaade olemasolevatest sõnastikest ja mitmekeelsest tesaurusest Euroopa tasandil.


Sõnastikud ja terminoloogia

Sõnastik on tähestikuline teatava valdkonna terminite loetelu koos nende terminite määratlustega. Kakskeelsetes sõnastikes on ühes keeles esitatud terminid määratletud teises keeles või on neile lisatud teises keeles sünonüümid või poolsünonüümid. Sõnastikku võib pidada konkreetse eriala või tegevusega seotud mõistete selgitusi sisaldavaks loendiks. Õigusvaldkonnas võib termin „sõnastik” viidata kahele eri vahendile: esiteks võib see tähistada väljendite loendit, millele lisatud tõlked iga riigi jaoks, teiseks võib see tähistada terminiloogiliste määratluste loendit.

Sõnastikud

IATE

Lingil klikates avaneb uus akenIATE (InterActive Terminology for Europe) on mitmekeelne terminoloogia andmebaas, mida Euroopa institutsioonides tõlkimisel kasutatakse.

See sisaldab otsingumootorit kõikides Euroopa Liidu tegevusvaldkondades kasutatavate väljendite ja muude sõnaühendite jaoks. Selle korrektne kasutamine eeldab üsna professionaalseid teadmisi sihtkeelest. IATE on väga kasulik vahend professionaalsete tõlkijate jaoks, kuid üldsusele, kohtuasutustele või õigusvaldkonna töötajatele see täielikult ei sobi. Seepärast lisavad väljendite ja muude sõnaühendite tõlkeid tõlkijad ise, et luua uusi viiteid või täiendada olemasolevaid. Tõlkesoovitused on esitatud mitmes, kuid mitte igas Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Juurdepääs IATEle on tasuta.

Sünonüümide sõnastik

EUROVOCi tesaurus

Lingil klikates avaneb uus akenEUROVOC on mitmekeelne tesaurus (võrdlev mitmekeelne sõnastik), mis hõlmab Euroopa Liidu tegevusvaldkondi. See võimaldab indekseerida dokumente Euroopa institutsioonide ja nende kasutajate dokumendisüsteemis.

Tesaurus on Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles.

VÕRDLEV MITMEKEELNE ÕIGUSSÕNASTIK (VJM)

Võrdlev mitmekeelne õigussõnastik on terminoloogiliste andmekirjete ja eri süsteemide mitmekeelne kogu (rohkem kui 23 keelt ja 30 ELi õigussüsteemi), mis on saadud Euroopa Liidu Kohtu jurist-lingvistide tehtud võrdleva õiguse alase uurimistöö tulemusel.

Praegu sisaldab see umbes 650 mitmekeelset terminoloogilist andmekirjet (20 000 terminit), mis on seotud perekonnaõiguse, rändeõiguse ja peatselt ka kriminaalõigusega. Kõik andmekirjed on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenIATE terminibaasis.

Mitmekeelse õigussõnastiku andmekirjetes on väga üksikasjalik teave, näiteks määratlused (kohandatud iga õigussüsteemi jaoks), märkused võrdleva õiguse kohta, õiguslikud viited (õigusaktid, kohtupraktika, liikmesriikide, ELi ja rahvusvaheliste õigussüsteemide doktriinid), termini eri kasutused (samas keeles ja mõnikord erinevused sõltuvalt õigussüsteemidest), termini selgelt osutatud päritolu (funktsionaalselt samaväärne vaste, parafraas), hoiatused (eksitussõnad, segiajamise oht, vananenud terminid), terminipuud, mis näitavad terminite vahelisi tähenduslikke seoseid jne.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 14/02/2018