Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Glosář a terminologie

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Keskitasoinen

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Tato část přináší stručný přehled stávajících glosářů a vícejazyčných „tezaurů“ na evropské úrovni.


Glosář a terminologie

„Glosář“ je abecední seznam termínů v určité oblasti znalostí doprovázený definicemi těchto termínů. V případě dvojjazyčného glosáře jsou termíny v jednom jazyce definovány v druhém jazyce nebo jsou vysvětleny pomocí slov stejného nebo podobného významu v jiném jazyce. Glosář může být chápán v tom smyslu, že obsahuje vysvětlení konceptů vztahujících se k určitému oboru studia nebo činnosti. V oblasti práva se termín „glosář“ může vztahovat ke dvěma různým nástrojům: na jedné straně se používá pro seznam výrazů s překladem poskytnutým pro každou zemi; na straně druhé se používá také pro seznam definic terminologie.

Glosáře

IATE

Odkaz se otevře v novém okně.IATE (Interaktivní terminologie pro Evropu) je vícejazyčná terminologická databáze používaná pro překlady v rámci evropských institucí.

Je tvořena vyhledávačem výrazů a frází používaných ve všech oblastech činnosti Evropské unie. Vyžaduje poměrně profesionální znalosti cílového jazyka, aby mohla být náležitě používána. Jedná se o velmi užitečný nástroj pro profesionální překladatele, který však není příliš vhodný pro širokou veřejnost, justiční orgány nebo právníky. Překlady výrazů a frází vkládají sami překladatelé, aby vytvořili nové odkazy nebo doplnili ty stávající. Návrhy překladů jsou uvedeny pro několik, nikoliv však všechny úřední jazyky Evropské unie.

Přístup do této databáze není zpoplatněn.

Slovník synonym

Slovníky EU

Stránka Odkaz se otevře v novém okně.slovníky EU poskytuje přístup ke slovníkům spravovaným orgány a institucemi EU. Patří sem kontrolované slovníky, schémata, ontologie, datové modely atd. V rámci iniciativy EU v oblasti veřejně přístupných dat nabízí Slovníky EU zdarma přístup veřejnosti ke všem svým obsahem.

Tento tezaurus existuje ve 23 úředních jazycích Evropské unie.

VÍCEJAZYČNÝ KOMPARATIVNÍ PRÁVNÍ SLOVNÍK (VJM)

VJM je shromažďování vícejazyčných terminologických údajů nalezených v několika vnitrostátních právních systémech (24 jazyků a 30 právních systémů), které jsou výsledkem komplexního výzkumu komparativního práva prováděného právníky-lingvisty Soudního dvora Evropské unie.

Terminologické údaje VJM mají velmi podrobné informace, jako jsou definice (přizpůsobené každému právnímu systému), poznámky o komparativním právu, odkazy na právní předpisy (právní předpisy, judikatura a právní nauka z vnitrostátních, unijních a mezinárodních právních systémů), různá označení pojmu (ve stejném jazyce a někdy se liší v závislosti na právním systému), jasný údaj o původu výrazu (funkční obdoba nebo formulace – obhazování), upozornění (u legálních přátel, nebezpečí záměny, zastaralé pojmy), pojem „stromy“ umožňující vidět sémantické vztahy mezi pojmy, atd.

V současnosti VJM obsahuje přibližně 1 400 terminologických poznámek: 250 v oblasti cizineckého práva (práva cizinců), 450 v rodinném právu, 420 v trestním právu (přibližně polovina záznamů v trestním právu je předmětem přezkumu) a přibližně 280 položek v jiných oblastech. Všechny záznamy jsou přístupné prostřednictvím terminologické databáze Odkaz se otevře v novém okně.IATE.

Tento slovník může využít kdokoli (občané, právníci, studenti, lingvisté, terminologové, překladatelé), kteří si přejí pochopit určitou koncepci. Může být rovněž užitečná pro účely překladu a formulace.

Více informací o projektu:

Pro více informací, Odkaz se otevře v novém okně.kontaktujte tým, který má projekt na starosti u Soudního dvora Evropské unie.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Päivitetty viimeksi: 07/05/2020