Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Glossarer og terminologi

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Keskitasoinen

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Dette afsnit giver et overblik over eksisterende glossarer og flersprogede tesaurusser på EU-plan.


Glossarer og terminologi

Et glossar er en alfabetisk liste over termer inden for et bestemt videnområde, ledsaget af definitioner af disse termer. I et tosproget glossar defineres termerne på det ene sprog på det andet sprog eller forsynes med synonymer eller omtrentlige synonymer på det andet sprog. Et glossar kan indeholde forklaringer af begreber, der er relevante for et bestemt fag- eller aktivitetsområde. På det juridiske område kan termen "glossar" henvise til to forskellige værktøjer: dels bruges det som en liste over udtryk med oversættelser for hvert land, dels bruges det som en liste over definitioner af bestemte termer.

Glossarer

IATE

Link åbner i nyt vindueIATE (InterActive Terminology for Europe) er en flersproget termdatabase, der bruges til oversættelse i de europæiske institutioner.

Den består af en søgefunktion til udtryk og sætninger, der bruges inden for alle EU's aktivitetsområder. Den kræver et vist mål af fagligt kendskab til målsproget for at kunne blive udnyttet optimalt. Det er et meget nyttigt værktøj for professionelle oversættere, men er dog ikke så velegnet for den brede offentlighed, myndigheder eller personer inden for de juridiske hverv. Derfor tilføjes oversættelser af udtryk og sætninger af oversætterne selv som nye henvisninger eller supplement til de eksisterende. Forslag til oversættelser findes på flere, men ikke alle EU's officielle sprog.

Der er gratis adgang til databasen.

Synonymordbog

EU-vokabularer

Websitet med Link åbner i nyt vindueEU-vokabularer giver adgang til vokabularer, der forvaltes af EU's institutioner og organer. Disse omfatter kontrollerede vokabularer, oversigter, ontologier, datamodeller osv. Websiden med EU-vokabularer er en del af EU's initiativ om åbne data og er frit tilgængelig.

Denne tesaurus findes på 23 officielle EU-sprog.

SAMMENLIGNENDE FLERSPROGET JURIDISK GLOSSAR (VJM)

VJM er en samling af flersprogede termdata, der findes i flere nationale retssystemer (24 sprog og 30 retssystemer), som er resultatet af omfattende undersøgelser af komparativ ret, som er udført af Den Europæiske Unions Domstols juristlingvister.

VJM's terminologisk dataindlæsning har meget detaljerede oplysninger, f.eks. definitioner (tilpasset de enkelte retssystemer), henvisninger til sammenlignende ret, juridiske henvisninger (lovgivning, retspraksis og akademisk litteratur fra nationale, europæiske og internationale retssystemer), forskellige betegnelser for et begreb (på samme sprog og undertiden forskelligt fra det juridiske system), en klar angivelse af begrebet (funktionel ækvivalent eller formel), advarsler (juridisk falske venner, risiko for forvirring, forældede termer), begrebet træer, der gør det muligt at se de semantiske relationer mellem begreber ved et blik osv.

På nuværende tidspunkt indeholder VJM ca. 1 400 terminologier: 250 om udlændingelovgivningen (udlændinges rettigheder), 450 om familieret, 420 om strafferet (ca. halvdelen af registreringerne i strafferetten er under revision) og ca. 280 opslag på andre områder. Alle data er tilgængelige via termdatabasen Link åbner i nyt vindueIATE.

Dette ordforråd kan bruges af alle (borgere, juridiske fagfolk, studerende, sprogfolk, terminologer, oversættere), der ønsker at forstå et koncept. Det kan også være nyttigt til oversættelses- og redaktionelle formål.

Yderligere oplysninger om projektet:

For yderligere oplysninger Link åbner i nyt vinduekan der tages kontakt til de projektansvarlige ved Den Europæiske Unions Domstol.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Päivitetty viimeksi: 07/05/2020