Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ordlistor och termer

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Keskitasoinen

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


I detta avsnitt ges en kortfattad översikt av befintliga ordlistor och flerspråkiga lexikon på EU-nivå.


Ordlistor och termer

En ordlista (glossar) är en alfabetisk förteckning över termer inom ett särskilt ämnesområde, med definitioner av dessa termer. I en tvåspråkig ordlista definieras termer på ett annat språk eller förklaras med synonymer eller kvasisynonymer på ett annat språk. En ordlista kan sägas innehålla förklaringar av begrepp av relevans inom ett visst fack- eller verksamhetsområde. Inom juridiken kan en ordlista avse två olika verktyg: en lista över uttryck med översättningar för varje land eller en lista med definitioner av termer.

Ordlistor

IATE

Länken öppnas i ett nytt fönsterIate (Interaktiv terminologi för Europa) är en flerspråkig termdatabas som används för översättningsarbetet i EU-institutionerna.

Den består av en sökmotor för uttryck och fraser inom alla Europeiska unionens verksamhetsområden. En viss nivå av fackkunskaper i målspråket är en förutsättning för att databasen ska kunna användas på rätt sätt. Iate är ett mycket användbart verktyg för professionella översättare, men inte särskilt väl ägnad för den breda allmänheten, rättsliga myndigheter eller yrkesverksamma jurister. Översättningar av uttryck och fraser förs in av översättningsavdelningarna för att skapa nya termposter eller komplettera befintliga poster. Förslag till översättningar ges på ett flertal, dock oftast inte alla, officiella EU-språk.

Tillgången till denna databas är gratis.

Synonymordböcker

EU-ordlistor

Webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterEU-ordlistor ger tillgång till ordlistor som förvaltas av EU:s institutioner och organ. Detta inbegriper kontrollerade ordlistor, scheman, ontologier, datamodeller etc. Som en del av EU:s initiativ för öppna data, är allt innehåll på webbplatsen kostnadsfritt tillgängligt för allmänheten.

Detta lexikon finns på 23 officiella EU-språk.

KOMPARATIV FLERSPRÅKIG JURIDIKORDLISTA (VJM)

Vjm är en samling av flerspråkiga terminologiska uppgifter som finns i flera olika nationella rättssystem (24 språk och 30 rättssystem), vilket är resultatet av omfattande forskning om komparativ rätt som utförs av Europeiska unionens domstols juristlingvister.

VJM:s terminologiska uppgifter har mycket detaljerad information, såsom definitioner (anpassad till varje rättssystem), noter om komparativ rätt, rättsliga hänvisningar (lagstiftning, rättspraxis och doktrin från nationella, europeiska och internationella rättssystem), de olika beteckningarna av ett begrepp (på samma språk och ibland annorlunda beroende på rättssystemet), en tydlig angivelse av ett begrepps ursprung (funktionell motsvarighet eller formulering – omslutning), varningsmeddelanden (legala falska vänner, risk för förvirring, föråldrade termer), konceptträd som gör det möjligt att se de semantiska relationerna mellan begrepp i korthet, etc.

VJM innehåller för närvarande cirka 1 400 terminologiska uppgifter: 250 inom området för invandringslagstiftning (utlänningars rättigheter), 450 i familjerätten, 420 i straffrätten (omkring hälften av de straffrättsliga uppgifterna är föremål för översyn) och cirka 280 inresor på andra områden. Alla poster finns tillgängliga genom termdatabasen Länken öppnas i ett nytt fönsterIate.

Denna vokabulär kan användas av vem som helst (medborgare, jurister, studenter, översättare, terminologer och översättare) som vill förstå ett begrepp. Det kan också vara till nytta för översättning och formulering.

Mer information om projektet:

För mer information, Länken öppnas i ett nytt fönsterkontakta det team som ansvarar för projektet vid Europeiska unionens domstol.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Päivitetty viimeksi: 07/05/2020