Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Glosarji in terminologija

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Ta razdelek vsebuje kratek pregled obstoječih glosarjev in večjezičnega tezavra na evropski ravni.


Glosarji in terminologija

Glosar je abecedni seznam izrazov z določenega področja in vsebuje tudi opredelitve izrazov. V dvojezičnem glosarju so izrazi v enem jeziku opremljeni z opredelitvami ali sopomenkami oziroma približnimi sopomenkami v drugem jeziku. Glosar se lahko razume kot zbirka razlag pojmov z določenega študijskega področja ali področja dejavnosti. Na pravnem področju se izraz „glosar“ lahko nanaša na dve različni orodji: na eni strani se uporablja za seznam izrazov s prevodi za vsako državo, na drugi strani pa se uporablja tudi za seznam opredelitev terminologije.

Glosarji

IATE

Povezava se odpre v novem oknuIATE (Interaktivna terminologija za Evropo) je večjezična terminološka podatkovna zbirka, ki jo uporabljajo prevajalci evropskih institucij.

Vsebuje iskalnik izrazov in fraz, ki se uporabljajo na vseh področjih dejavnosti Evropske unije. Za pravilno uporabo je potrebno razmeroma strokovno poznavanje ciljnega jezika. Je zelo koristen pripomoček za poklicne prevajalce, medtem ko je za širšo javnost, pravosodne organe in pravne strokovnjake manj primeren. Zato prevode izrazov v IATE vnašajo prevajalci sami in tako ustvarijo nove vnose ali zamenjajo obstoječe. Zbirka vsebuje predloge prevodov v različne, vendar ne vse uradne jezike Evropske unije.

Dostop do te podatkovne zbirke je brezplačen.

Slovar sopomenk

Spletišče EU Vocabularies

Spletno mesto Povezava se odpre v novem oknuEU Vocabularies (Slovarji EU) omogoča dostop do slovarjev, ki jih vodijo institucije in organi EU. To vključuje kontrolirane slovarje, sheme, ontologije, podatkovne modele itd. Spletno mesto EU Vocabularies kot del pobude EU o odprtih podatkih omogoča prost dostop do vseh svojih vsebin.

Tezaver je na voljo v 23 uradnih jezikih Evropske unije.

PRIMERJALNI VEČJEZIČNI PRAVNI SLOVAR (VOCABULAIRE JURIDIQUE MULTILINGUE – VJM)

VJM je zbirka večjezičnih terminoloških podatkov, najdenih v več nacionalnih pravnih sistemih (24 jezikov in 30 pravnih sistemov), ki izhajajo iz obsežnega raziskovalnega dela na področju primerjalnega prava, ki so ga opravili pravniki lingvisti Sodišča Evropske unije.

Terminološki podatki v VJM imajo zelo podrobne informacije, kot so opredelitve pojmov (prilagojena vsakemu pravnemu sistemu), opombe o primerjalnem pravu, pravna sklicevanja (zakonodaja, sodna praksa in akademski pravni zapis iz nacionalnih pravnih sistemov, pravnih sistemov EU in mednarodnih pravnih sistemov), različne opredelitve pojma (v istem jeziku in včasih različno glede na pravni sistem), jasna navedba porekla izraza (funkcionalni ekvivalent ali formulacija – obmejitev), opozorila (pravni lažni prijatelji, tveganje zmede, zastareli izrazi), pojem „drevesa“, ki omogoča razumevanje semantičnih razmerij med koncepti na kratko itd.

Trenutno vsebuje približno 1 400 terminoloških vnosov: 250 na področju prava o priseljevanju (pravice tujcev), 450 v družinskem pravu, 420 v kazenskem pravu (približno polovica vnosov v kazenskem pravu) in približno 280 vnosov na drugih področjih. Vsi podatkovni zapisi so na voljo prek terminološke podatkovne zbirke Povezava se odpre v novem oknuIATE.

Besedišče lahko uporablja vsakdo (državljani, pravni strokovnjaki, študenti, jezikoslovci, terminologi, prevajalci), ki želijo razumeti koncept. Koristno je lahko tudi za prevajanje in pripravo besedil.

Več informacij o projektu:

Za več informacij Povezava se odpre v novem oknuse obrnite na skupino, ki je odgovorna za projekt na Sodišču Evropske unije.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Päivitetty viimeksi: 07/05/2020