Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sanastot ja terminologia

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.


 

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Tässä osassa on lyhyt katsaus tällä hetkellä unionin tasolla käytössä oleviin sanastoihin ja monikielisiin sanastoihin.


Sanastot ja terminologia

Sanastossa luetellaan aakkosjärjestyksessä tietyllä alalla käytössä olevia termejä ja niiden määritelmiä. Kaksikielisessä sanastossa yhdellä kielellä olevat termit määritellään toisella kielellä tai selitetään toisen kielen synonyymejä tai lähes synonyymisiä sanoja käyttäen. Sanasto voi myös muodostua tietyllä tutkimus- tai toimialalla käytössä olevien käsitteiden selityksistä. Oikeusalalla sanasto voi tarkoittaa kahta erilaista välinettä: joko käytössä olevien ilmausten luetteloa, jossa on mukana käännökset eri maita varten, tai termien määritelmien luetteloa.

Sanastoja

IATE

Linkki avautuu uuteen ikkunaanIATE (InterActive Terminology for Europe) on monikielinen termitietokanta, jota käytetään käännösapuna Euroopan unionin toimielimissä.

Se on hakukone, johon on koottu termejä ja ilmaisuja kaikilta EU:n toiminnan osa-alueilta. Hakukoneen tarkoituksenmukainen käyttö vaatii melko ammattimaista kohdekielen osaamista. IATE on erittäin hyödyllinen väline ammattikääntäjille, mutta ei sovellu yhtä hyvin yleisön, oikeusviranomaisten tai oikeusalan ammattilaisten käyttöön. Kääntäjät itse syöttävät termien ja ilmausten käännökset ja laativat näin uusia tietueita tai laajentavat jo olemassa olevia tietueita. IATE antaa käännösehdotuksia useilla, joskaan ei kaikilla, Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Tietokantaa voi käyttää maksutta.

Synonyymisanakirja

EU Vocabularies (EU:n sanastot)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEU Vocabularies -sivuston kautta voi tutustua EU:n toimielinten ja laitosten hallinnoimiin sanastoihin, joihin kuuluu erilaisia kontrolloituja sanastoja, kaavioita, ontologioita ja tietomalleja. EU:n sanastot ovat osa EU:n avoimen datan aloitetta, joten sen koko sisältö on yleisön saatavilla maksutta.

Tesaurus on käytössä 23:lla Euroopan unionin virallisella kielellä.

MONIKIELINEN VERTAILEVA OIKEUSSANASTO VJM

VJM on kokoelma monikielisiä ja useisiin eri oikeusjärjestelmiin perustuvia termitietueita (yli 23 kieltä ja 30 EU:n oikeusjärjestelmää), jonka ovat laatineet Euroopan unionin tuomioistuimen juristi-lingvistit oikeusvertailuun perustuvan laajan tutkimustyön pohjalta.

Se sisältää tällä hetkellä noin 650 monikielistä termitietuetta (20 000 termiä) muun muassa perheoikeuden, maahanmuuttolainsäädännön ja lähitulevaisuudessa myös rikosoikeuden alalta. Kaikki tietueet ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanIATE-termitietokannassa.

VJM:n termitietueet sisältävät hyvin yksityiskohtaista tietoa, kuten (eri oikeusjärjestelmiin perustuvia) määritelmiä, oikeusvertailua koskevia huomautuksia, oikeudellisia viitteitä (lainsäädäntöön, oikeuskäytäntöön sekä kansallisten, EU:n ja kansainvälisten oikeusjärjestelmien lainoppiin), tietyn käsitteen eri nimityksiä (samalla kielellä ja joskus eri kielellä oikeusjärjestelmästä riippuen) ja selkeitä lähdeviittauksia (toiminnallinen vastine tai ilmaisu, vaihtoehtoinen muotoilu). Sinne on koottu myös varoituksia (riskisanoja eli eri kielten toisiaan muistuttavia termejä, joilla on kuitenkin eri merkitys, ja sekaannusta aiheuttavia tai vanhentuneita termejä) sekä käsitekaavioita, joiden avulla voi nopeasti hahmottaa käsitteiden väliset merkityssuhteet.

Lisätietoa hankkeesta:

Lisätietoja: Linkki avautuu uuteen ikkunaanota yhteyttä hankkeesta vastaavaan tiimiin Euroopan unionin tuomioistuimessa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 08/02/2019