Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Glosarijai ir terminija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapis į jūsų pasirinktą kalbą šiuo metu verčiamas.


Šiame skyriuje trumpai apibūdinami Europos glosarijai ir daugiakalbiai „tezaurai“.


Glosarijai ir terminija

Glosarijus – tai abėcėlinis tam tikros mokslo srities terminų sąrašas, kuriame kartu pateikiamos ir tų terminų apibrėžtys. Jei glosarijus yra dvikalbis, tuomet viena kalba pateikti terminai yra apibrėžiami antrąja kalba arba kita kalba paaiškinami sinonimais ar artimais sinonimais. Glosarijus gali būti suprantamas kaip paaiškinantis sąvokas, susijusias su tam tikra mokslo ar veiklos sritimi. Teisės srityje glosarijus gali reikšti dvi skirtingas priemones: jis naudojamas ir kaip sąvokų bei frazių sąrašas, pateikiant vertimą į visų šalių kalbas, ir kaip terminų apibrėžčių sąrašas.

Glosarijai

Esama tokių Europos lygmens glosarijų:

IATE

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIATE (InterActive Terminology for Europe) – tai daugiakalbė terminų duomenų bazė, kurią vertimui naudoja Europos institucijos.

Ją sudaro visose Europos Sąjungos veiklos srityse vartojamų sąvokų ir frazių paieškos sistema. Norint ja tinkamai pasinaudoti, reikia gana profesionaliai mokėti vertimo kalbą. Tai labai naudinga priemonė profesionaliems vertėjams, nors ir nelabai tinkama plačiajai visuomenei, teisminės valdžios institucijoms ar teisės specialistams. Todėl sąvokų ar frazių vertimus įveda patys vertėjai, kad būtų sukurtos naujos ar papildytos esamos nuorodos. Vertimo pasiūlymai pateikiami keliomis, tačiau ne visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Prieiga prie šios duomenų bazės yra nemokama.

Europos teisminio tinklo (ETT) civilinėse ir komercinėse bylose glosarijus

Terminų glosarijų galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasETT interneto svetainėje. Jame pateikiamos trumpos įvairiuose šios interneto svetainės puslapiuose vartojamų sąvokų apibrėžtys (22 kalbomis), kad skaitytojas galėtų jas suprasti. Jos nėra privalomos teisinės apibrėžtys.

Prieiga prie šio svetainės puslapio yra nemokama.

Sinonimų žodynas

EUROVOC tezauras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEUROVOC – tai daugiakalbis tezauras (lyginamosios daugiakalbės leksikos rinkinys), apimantis Europos Sąjungos veiklos sritis. Jis suteikia galimybę dokumentavimo sistemose sudaryti Europos institucijų ir jų vartotojų dokumentų rodyklę.

Šis tezauras veikia 23 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Ruošiamas daugiakalbės teisinės leksikos rinkinys. Pirminiame etape bus paruošti du mini tezaurai apie užsieniečių teises ir pareigas ir šeimos klausimais. Šį projektą numatoma įgyvendinti 2011–2013 metais.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 22/10/2015