Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sanastot ja terminologia

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Tässä osassa on lyhyt katsaus tällä hetkellä unionin tasolla käytössä oleviin sanastoihin ja monikielisiin sanastoihin.


Sanastot ja terminologia

Sanastossa luetellaan aakkosjärjestyksessä tietyllä alalla käytössä olevia termejä ja niiden määritelmiä. Kaksikielisessä sanastossa yhdellä kielellä olevat termit määritellään toisella kielellä tai selitetään toisen kielen synonyymejä tai lähes synonyymisiä sanoja käyttäen. Sanasto voi myös muodostua tietyllä tutkimus- tai toimialalla käytössä olevien käsitteiden selityksistä. Oikeusalalla sanasto voi tarkoittaa kahta erilaista välinettä: joko käytössä olevien ilmausten luetteloa, jossa on mukana käännökset eri maita varten, tai termien määritelmien luetteloa.

Sanastot

IATE

Linkki avautuu uuteen ikkunaanIATE (InterActive Terminology for Europe) on monikielinen termitietokanta, jota käytetään Euroopan unionin toimielinten käännöstyössä.

Se on hakukone, johon on koottu termejä ja ilmaisuja kaikilta EU:n toiminnan osa-alueilta. Hakukoneen tarkoituksenmukainen käyttö vaatii melko ammattimaista kohdekielen osaamista. IATE on erittäin hyödyllinen väline ammattikääntäjille, mutta ei sovellu yhtä hyvin yleisön, oikeusviranomaisten tai oikeusalan ammattilaisten käyttöön. Kääntäjät itse syöttävät termien ja ilmausten käännökset ja laativat näin uusia tietueita tai laajentavat jo olemassa olevia tietueita. IATE antaa käännösehdotuksia useilla, joskaan ei kaikilla, Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Tietokannan käyttö on maksutonta.

Synonyymisanakirja

EU Vocabularies (EU:n sanastot)

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEU Vocabularies -sivustolla on EU:n toimielinten ja muiden elinten hallinnoimia sanastoja: Tähän sisältyvät muun muassa kontrolloidut sanastot, skeemat, ontologiat ja datamallit. EU:n avoimen datan aloitteen osana EU Vocabularies -sivusto tarjoaa ilmaisen pääsyn kaikkeen sen sisältöön.

Tesaurus on käytössä 23:lla Euroopan unionin virallisella kielellä.

MONIKIELINEN VERTAILEVA OIKEUSSANASTO VJM

VJM on eri kansallisissa oikeusjärjestelmissä (24 kieltä ja 30 oikeusjärjestelmää) olevien monikielisten terminologisten tietojen kokoelma, joka on tulosta Euroopan unionin tuomioistuimen juristi-lingvistien tekemästä vertailevaa lainsäädäntöä koskevasta kattavasta tutkimuksesta.

VJM:n terminologiset tiedot ovat hyvin yksityiskohtaisia, kuten määritelmät (jotka on mukautettu kuhunkin oikeusjärjestelmään), vertailevaa oikeutta koskevat huomautukset, oikeudelliset viitteet (lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja oikeuskirjallisuus kansallisista, EU:n ja kansainvälisistä oikeusjärjestelmistä), käsitteen erilaiset nimitykset (samalla kielellä ja joskus eri tavoin oikeusjärjestelmästä riippuen), selkeä maininta termin alkuperästä (toiminnallinen vastine tai muotoilu – kiertäminen), varoitukset (oikeudelliset ystävät, sekaannuksen vaara, käsitteiden katkeaminen),

Tällä hetkellä VJM sisältää noin 1 400 terminologista merkintää: 250 maahanmuuttolainsäädännön alalla (ulkomaalaisten oikeudet), 450 perheoikeuden alalla, 420 rikosoikeuden alalla (noin puolet rikosoikeuden alalla tehdyistä merkinnöistä on tarkistettavana) ja noin 280 muilla aloilla. Kaikki tietueet ovat saatavilla Linkki avautuu uuteen ikkunaanIATE-termitietokannassa.

Tätä sanastoa voivat käyttää kaikki (kansalaiset, oikeusalan ammattilaiset, opiskelijat, kielitieteilijät, terminologiat, kääntäjät), jotka haluavat ymmärtää käsitettä. Se voi olla hyödyllinen myös kääntämisen ja tekstinlaadinnan kannalta.

Lisätietoa hankkeesta:

Lisätietoja: Linkki avautuu uuteen ikkunaanota yhteyttä hankkeesta vastaavaan tiimiin Euroopan unionin tuomioistuimessa.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Lapa atjaunināta: 07/05/2020