Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Glosāriji un terminoloģija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.


 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Šajā iedaļā sniegts īss pārskats par esošiem glosārijiem un daudzvalodu "tēzauru" Eiropas līmenī.


Glosāriji un terminoloģija

„Glosārijs” ir konkrētas zināšanu jomas terminu un to definīciju alfabētisks saraksts. Divvalodu glosārijos vienas valodas termini ir definēti otrā valodā vai skaidroti, izmantojot otras valodas sinonīmus vai nozīmes ziņā tuvus vārdus. Var uzskatīt, ka glosārijs ir ar konkrētu izpētes vai darbības jomu saistītu jēdzienu un to skaidrojumu saraksts. Tiesību jomā ar terminu „glosārijs” var apzīmēt divus dažādus rīkus — pirmkārt, glosārijs var būt izteicienu saraksts ar tulkojumiem visu valstu valodās; otrkārt, terminu un to definīciju saraksts.

Glosāriji

IATE

Saite atveras jaunā logāIATE (InterActive Terminology for Europe – Eiropas Interaktīvā terminoloģijas datubāze) ir daudzvalodu terminu datubāze, ko izmanto Eiropas iestāžu tulkošanas dienesti.

To veido meklētājprogramma visās Eiropas Savienības darbības jomās lietojamu izteicienu un frāžu meklēšanai. Lai šo datubāzi varētu pienācīgi izmantot, pietiekami profesionāli jāpārzina mērķvaloda. Šis rīks ir ļoti noderīgs profesionāliem tulkotājiem, bet nav gluži piemērots plašai sabiedrībai, tiesu iestādēm un praktizējošiem juristiem. Tāpēc izteicienu un frāžu tulkojumus šajā datubāzē ievada paši tulkotāji, veidojot jaunus un papildinot pastāvošos šķirkļus. Ieteicamie tulkojumi ir sniegti vairākās, taču ne visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Šī datubāze ir pieejama bez maksas.

Sinonīmu vārdnīca

ES vārdnīcas

Saite atveras jaunā logāES vārdnīcu tīmekļa vietne nodrošina piekļuvi vārdnīcām, kuras pārvalda ES iestādes un struktūras. Tās ir pārbaudītas vārdnīcas, shēmas, ontoloģijas, datu modeļi utt. ES atvērto datu iniciatīvas ietvaros ES vārdnīcu vietne nodrošina brīvu publisku piekļuvi visam tās saturam.

Šis tēzaurs ir pieejams 23 oficiālajās Eiropas Savienības valodās.

SALĪDZINĀMĀ DAUDZVALODU JURIDISKĀ VĀRDNĪCA (VJM)

VJM ir daudzvalodu terminoloģijas datu un sistēmu apkopojums (vairāk nekā 23 valodas un 30 ES tiesību sistēmas), kas izriet no vispusīga salīdzināmo tiesību pētniecības darba, ko paveikuši Eiropas Savienības Tiesas juristi lingvisti.

Pašlaik tajā ir aptuveni 650 daudzvalodu terminoloģijas datu ieraksti (20 000 termini) ģimenes tiesību, imigrācijas tiesību un tuvākajā nākotnē arī krimināltiesību jomā. Visi datu ieraksti ir pieejami ar terminoloģijas datubāzē Saite atveras jaunā logāIATE.

VJM terminoloģijas datu ierakstos ir ļoti detalizēta informācija, piemēram, definīcijas (pielāgota katrai tiesību sistēmai), piezīmes par salīdzinošajām tiesībām, juridiskās atsauces (tiesību akti, judikatūra, atsevišķu valstu, ES un starptautisko tiesību sistēmu doktrīna), jēdziena dažādās nozīmes (tajā pašā valodā un dažreiz arī atšķirības atkarībā no tiesību sistēmas), skaidra norāde par termina izcelsmi (funkcionālais ekvivalents vai formulējums — parafrāze), brīdinājumi (līdzīgi juridiski termini, sajaukšanas risks, novecojuši termini) jēdzienu koki, kas ļauj uzreiz saskatīt semantiskās saiknes starp jēdzieniem, utt.

Sīkāka informācija par projektu:

Lai iegūtu sīkāku informāciju, Saite atveras jaunā logāsazinieties ar speciālistiem Eiropas Savienības Tiesā, kuri ir atbildīgi par projektu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 10/01/2019