Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Глосари и терминология

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind acceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Настоящият раздел представя кратък преглед на съществуващите терминологични речници и на многоезичния „тезаурус“ на европейско равнище.


Глосари и терминология

„Терминологичен речник“ е списък на термини от определена област на знанието, подредени по азбучен ред и придружени от определения. При двуезичните терминологични речници термините от един език са представени с определение на втори език или са обяснени чрез пълни или непълни синоними на друг език. Терминологичният речник може да съдържа обяснения на понятия от определена област на изучаване или на действия. В областта на правото терминът „терминологичен речник“ може да се отнася до два различни инструмента: той се използва, от една страна, за обозначаване на списък от изрази с превод за всяка държава; от друга страна той означава също списък с терминологични определения.

Терминологични речници

IATE

Връзката отваря нов прозорецIATE (InterActive Terminology for Europe — интерактивна терминология за Европа) представлява многоезична терминологична база данни използвана за извършване на преводи в рамките на европейските институции.

IATE се състои от търсачка на изрази и фрази, използвани в различните области на дейност на Европейския съюз. За да може да се използва пълноценно, тя изисква задълбочено познаване на целевия език. Базата данни е много полезен инструмент за професионалните преводачи, но не е съвсем подходяща за широката общественост, съдебните органи или юристите. Ето защо преводите на изрази и фрази се въвеждат от самите преводачи с цел създаване на нови или допълване на съществуващи референтни връзки. Предлагат се преводи на няколко официални езика на Европейския съюз, но не задължително на всички от тях.

Достъпът до тази база данни е безплатен.

Синонимен речник

Речници на ЕС

Уебсайтът Връзката отваря нов прозорецEU Vocabularies предоставя достъп до речници, които се поддържат от институциите и органите на ЕС. Това включва контролирани речници, схеми, онтологии, модели на данни и т.н. Като част от инициативата на ЕС за свободно достъпни данни сайтът EU Vocabularies предлага безплатен публичен достъп до цялото си съдържание.

Този тезаурус съществува на 23 официални езика на Европейския съюз.

СРАВНИТЕЛЕН МНОГОЕЗИЧЕН ЮРИДИЧЕСКИ РЕЧНИК (VJM)

VJM е колекция от многоезични терминологични записи на данни, намерени в множество национални правни системи (24 езика и 30 правни системи) в резултат на задълбочени изследвания в областта на сравнителното право, извършена от юрист-лингвистите на Съда на Европейския съюз.

Терминологичните данни на VJM съдържат много подробна информация, като определенията (адаптирани към всяка правна система), бележки относно сравнителното право, правни позовавания (законодателство, съдебна практика и доктрина в доктрината от национални, европейски и международни правни системи), различните наименования на една концепция (на един език и понякога различни в зависимост от правната система), ясно посочване на произхода на дадена клауза (функционална еквивалентност или формулировка — обрязване), предупредителни бележки (фалшиви приятели, риск от объркване, остарели термини), концепция, която позволява да се видят семантичните зависимости между концепциите и т.н.

Понастоящем VJM съдържа около 1 400 терминологични записа: 250 в областта на имиграционното право (права на чужденците), 450 в областта на семейното право, 420 в областта на наказателното право (около половината от вписванията в наказателното право са в процес на преразглеждане) и около 280 вписвания в други области. Всички записи са на разположение чрез терминологичната база данни Връзката отваря нов прозорецIATE.

Този речник може да се използва от всички (граждани, практикуващи юристи, студенти, лингвисти, терминолози, преводачи), които желаят да разберат концепция. Тя може да бъде полезна и за целите на превода и изготвянето на текстове.

Повече информация за проекта:

За повече информация, Връзката отваря нов прозорецмоля свържете се с екипа, отговарящ за проекта в Съда на Европейския съюз.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Ultima actualizare: 07/05/2020