Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

  • Domov
  • Glosarji in terminologija

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Glosarji in terminologija


Ta razdelek vsebuje kratek pregled obstoječih glosarjev in večjezičnega tezavra na evropski ravni.


Glosarji in terminologija

Glosar je abecedni seznam izrazov z določenega področja in vsebuje tudi opredelitve izrazov. V dvojezičnem glosarju so izrazi v enem jeziku razloženi z opredelitvami ali sopomenkami oziroma približnimi sopomenkami v drugem jeziku. Glosar se lahko razume kot zbirka razlag pojmov z določenega študijskega področja ali področja dejavnosti. Na pravnem področju se izraz „glosar“ lahko nanaša na dve različni orodji: po eni strani se uporablja za seznam izrazov s prevodi za vsako državo, po drugi strani pa se uporablja tudi za seznam opredelitev terminologije.

Glosarji

IATE

Povezava se odpre v novem oknuIATE (Interaktivna terminologija za Evropo) je večjezična terminološka podatkovna zbirka, ki jo uporabljajo prevajalci evropskih institucij.

Vsebuje iskalnik izrazov in fraz, ki se uporabljajo na vseh področjih dejavnosti Evropske unije. Za pravilno uporabo je potrebno razmeroma strokovno poznavanje ciljnega jezika. Je zelo koristen pripomoček za poklicne prevajalce, medtem ko je za širšo javnost, pravosodne organe in pravne strokovnjake manj primeren. Prevode izrazov in fraz v IATE vnašajo prevajalci sami in tako ustvarijo nove vnose ali zamenjajo obstoječe. Zbirka vsebuje predloge prevodov v različne, vendar ne vse uradne jezike Evropske unije.

Dostop do te podatkovne zbirke je brezplačen.

Slovar sopomenk

EU Vocabularies

Spletno mesto Povezava se odpre v novem oknuEU Vocabularies (Slovarji EU) omogoča dostop do slovarjev, ki jih vodijo institucije in organi EU. To vključuje kontrolirane slovarje, sheme, ontologije, podatkovne modele itd. Spletno mesto EU Vocabularies kot del pobude EU o odprtih podatkih omogoča prost dostop do vseh svojih vsebin.

Tezaver je na voljo v 23 uradnih jezikih Evropske unije.

PRIMERJALNI VEČJEZIČNI PRAVNI SLOVAR (Vocabulaire Juridique Multilingue – VJM)

VJM je zbirka večjezičnih terminoloških podatkovnih vnosov iz različnih nacionalnih pravnih sistemov (24 jezikov in 30 pravnih sistemov), ki izhajajo iz izčrpnih primerjalnopravnih raziskav, ki so jih opravili pravniki lingvisti Sodišča Evropske unije.

Terminološki podatkovni vnosi VJM vsebujejo zelo podrobne informacije, kot so na primer opredelitve pojmov (prilagojene vsakemu pravnemu sistemu), opombe o primerjalnem pravu, pravna podlaga (zakonodaja, sodna praksa in doktrina nacionalnih in mednarodnih pravnih sistemov ter pravnega sistema EU), različne označbe koncepta (v istem jeziku in včasih različnih jezikih glede na pravni sistem), jasno navedbo izvora izraza (ekvivalenten izraz ali formulacija – parafraza), opozorila (lažni prijatelji pri pravnih izrazih, nevarnost zamenjave, zastareli izrazi), konceptualna drevesa, iz katerih se dajo takoj razbrati semantična razmerja med koncepti, itd.

VJM trenutno vsebuje okoli 1 400 terminoloških vnosov: 250 s področja prava priseljevanja (pravice tujcev), 450 s področja družinskega prava, 420 s področja kazenskega prava (približno polovica teh vnosov se trenutno pregleduje) in okoli 280 vnosov z drugih področij. Vsi podatkovni zapisi so na voljo prek terminološke podatkovne zbirke Povezava se odpre v novem oknuIATE.

To besedišče lahko uporabljajo vsi (državljani, pravni strokovnjaki, študenti, jezikoslovci, terminologi, prevajalci), ki želijo razumeti določen koncept. Koristno je lahko tudi za prevajanje in pripravo besedil.

Več informacij o projektu:

Za več informacij se obrnite na Povezava se odpre v novem oknuskupino, ki je odgovorna za projekt na Sodišču Evropske unije.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 30/12/2020