Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

  • Hem
  • Att gå till domstol

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Att gå till domstol

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Det är inte överraskande att många frågor kan dyka upp då man går till domstol. Det här avsnittet har till syfte att svara på de frågor som kan komma upp då man ställs inför rättsförfaranden.


Att gå till domstol

Här hittar du svaren på följande frågor:

Det här avsnittet ger också detaljerad information om penningfordringar, familjefrågor och verkställighet av domstolsavgöranden.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 18/01/2019