Bune practici în materie de formare

Restaurare

Formatorii vor găsi aici fișe informative care descriu bune practici în materie de formare a judecătorilor și a procurorilor. Practicile acoperă o gamă largă de teme, de la analizarea necesităților de formare la cursurile efective de formare și evaluarea eficacității acestora.


Evaluarea necesităților de formare

Metodologie inovatoare de formare

Planuri inovatoare de studiu sau de formare

Instrumente de formare profesională pentru a favoriza aplicarea corectă a legislației UE și cooperarea judiciară internațională

Evaluarea performanțelor participanților în ceea ce privește formarea/efectul activităților de formare

Atelierul european „Valorificarea bunelor practici în formarea judiciară europeană”

Practici „promițătoare”, „bune” sau „cele mai bune” practici

Exemplele de bune practici în materie de formare aparțin unor domenii diferite de formare:

  • evaluarea necesităților de formare
  • planuri inovatoare de învățământ sau de formare
  • metodologie inovatoare de formare
  • instrumente de formare profesională pentru a favoriza aplicarea corectă a legislației UE și cooperarea judiciară internațională
  • evaluarea performanțelor participanților în ceea ce privește formarea/efectul activităților de formare

Exemplele au fost colectate ca parte din Proiectul-pilot privind formarea judiciară europeană propus de Parlamentul European în 2012 și pus în practică de Comisia Europeană în perioada 2013-2014. Studiul privind bunele practici în materie de formare a fost realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) și exemplele au fost colectate de la 23 de instituții de formare, precum instituțiile naționale de formare judiciară, Academia de Drept European (ERA), Institutul European de Administrație Publică (EIPA) și EJTN.

Fiecare fișă prezintă principalele caracteristici ale practicii, datele de contact ale instituției de formare și orice alte observații utile cu privire la caracterul transferabil al practicii.

Evaluarea necesităților de formare

Analiza practicilor judiciare PDF(425 KB)ro

Estonia

Procedură structurată pentru a determina necesitățile în materie de formare PDF(389 KB)ro

România

Analiza lacunelor în materie de formare PDF(424 KB)ro

Belgia

Evaluare globală a programului „Tribunalul persoanelor afectate de boli mintale” PDF(400 KB)ro

Anglia și Țara Galilor

Evaluarea nevoilor de formare la nivel regional PDF(391 KB)ro

Croația

Crearea de profiluri de competențe pentru judecători și procurori PDF(395 KB)ro

Polonia

Formarea funcționarilor însărcinați cu anchetarea cazurilor de deces violent PDF(426 KB)ro

Anglia și Țara Galilor

Necesitățile de formare, evaluare și studiu de impact PDF(423 KB)ro

Academia de Drept European (ERA)

Evaluarea nevoilor individuale de învățare PDF(439 KB)ro

Institutul European de Administrație Publică (EIPA)

Evaluare participativă PDF(392 KB)ro

Franța

Planuri inovatoare de învățământ sau de formare

Planificarea unui program de formare anual cuprinzător și orientat către nevoi PDF(398 KB)ro

Germania

Planificarea unui program de formare anual cuprinzător și orientat către nevoi PDF(441 KB)ro

Anglia și Țara Galilor

Furnizarea de cursuri de formare pentru judecători și procurori în colaborare cu alte profesii PDF(391 KB)ro

Bulgaria

Furnizarea de cursuri de formare pentru judecători și procurori în colaborare cu alte profesii PDF(397 KB)ro

Anglia și Țara Galilor

Combinarea diferitelor discipline în cadrul cursurilor de formare profesională pentru judecători și procurori PDF(393 KB)ro

Italia

Simularea de procese și programe de jocuri de rol PDF(428 KB)ro

Anglia și Țara Galilor

Simularea de procese PDF(392 KB)ro

Ungaria

Monitorizarea atentă a aptitudinilor de comunicare prin intermediul simulărilor PDF(408 KB)ro

Franța

Pregătire pentru funcțiile de conducere și management PDF(428 KB)ro

Franța

Pregătire pentru funcțiile de conducere și management PDF(391 KB)ro

Finlanda

Pregătire pentru funcțiile de conducere și management PDF(492 KB)ro

Belgia

Pregătire pentru funcțiile de conducere și management PDF(522 KB)ro

Anglia și Țara Galilor

Pregătire pentru funcțiile de conducere și management PDF(437 KB)ro

EIPA

Pregătire pentru funcțiile de conducere și management PDF(351 KB)ro

Țările de Jos

Un pachet cuprinzător pentru a furniza formare la scară largă privind noi instrumente juridice PDF(491 KB)ro

România

Un pachet cuprinzător pentru a furniza formare la scară largă privind noi instrumente juridice PDF(490 KB)ro

Franța

Un pachet cuprinzător pentru a furniza formare la scară largă privind noi instrumente juridice PDF(495 KB)ro

Academia de Drept European (ERA)

Furnizarea în comun a unor programe de formare profesională în cadrul unor parteneriate atipice PDF(433 KB)ro

Portugalia

Furnizarea  de programe de formare în comun cu Institutul extern de cercetare PDF(533 KB)ro

Polonia

Mentori în instanțe PDF(441 KB)ro

Bulgaria

Mentori în instanțe PDF(482 KB)ro

Țările de Jos

Metodologie de formare profesională inovatoare

Strategie cuprinzătoare de e-learning PDF(440 KB)ro

Bulgaria

Cursuri mixte de formare oferite în mediul online PDF(442 KB)ro

Țările de Jos

Cursuri mixte de formare oferite în mediul online PDF(458 KB)ro

Spania

Abordare globală și multidimensională a cursurilor de formare în domeniul dreptului UE PDF(499 KB)ro

Bulgaria

Înregistrarea, radiodifuzarea, difuzarea online, înregistrarea și transcrierea activităților de formare și disponibilitatea lor pe internet PDF(440 KB)ro

România

Mesagerie electronică  și videoconferințe PDF(480 KB)ro

Portugalia

Studiu de cazuri autentice, în timp real, prin utilizarea videoconferințelor PDF(441 KB)ro

Spania

Recrutarea instructorilor formatori și evaluarea activității acestora PDF(447 KB)ro

România

Organizarea de cursuri de formare în mod descentralizat, pentru a reflecta nevoile de formare și aspectele locale PDF(535 KB)ro

Bulgaria

Organizarea de cursuri de formare în mod descentralizat, pentru a reflecta nevoile de formare și aspectele locale PDF(390 KB)ro

România

Organizarea de cursuri de formare în mod descentralizat, pentru a reflecta nevoile de formare și aspectele locale PDF(423 KB)ro

Franța

Învățarea în echipe de dimensiuni mari - Metodologia bulgărelui de zăpadă PDF(430 KB)ro

Anglia și Țara Galilor

Echipe mici - redactarea hotărârilor PDF(425 KB)ro

Țările de Jos

Autoreflecție cu privire la redactarea hotărârilor PDF(425 KB)ro

Estonia

Echipe mici - despre derularea fazei de judecată PDF(407 KB)ro

Anglia și Țara Galilor

Rolul judecătorului în societate: deontologie, etică și relațiile cu mass-media PDF(427 KB)ro

Spania

Autoreflecție privind abilitățile de comunicare PDF(425 KB)ro

Estonia

Comunicare cu mass-media – formare interactivă, bazată pe o abordare la mai multe niveluri PDF(431 KB)ro

Germania

Instrumente de formare profesională pentru a favoriza aplicarea corectă a legislației UE și cooperarea judiciară internațională

Accesul la legislația UE prin mijloace electronice PDF(389 KB)ro

Portugalia

Abordare globală și multidimensională a cursurilor de formare în domeniul dreptului UE și cooperare judiciară internațională (modelul Eurinfra) PDF(450 KB)ro

Țările de Jos

GAIUS: sporirea cunoștințelor judecătorilor privind dreptul UE PDF(394 KB)ro

Italia

Combinarea activităților de formare privind dreptul UE și cooperarea internațională cu formarea lingvistică în domeniul juridic PDF(451 KB)ro

Spania

Combinarea activităților de formare privind dreptul UE și cooperarea internațională cu formarea lingvistică în domeniul juridic PDF(428 KB)ro

Ungaria (Polonia, Republica Cehă și Slovacia)

Colaborarea continuă în cadrul rețelelor (reale și virtuale) PDF(425 KB)ro

România

Concursul THEMIS PDF(438 KB)ro

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

Justiția în materie penală I - cooperarea judiciară internațională în materie penală - „Simulări privind mandatul european de arestare și asistența judiciară reciprocă” PDF(431 KB)ro

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

„Învățarea prin practică”, aprofundând în același timp cunoștințele despre cooperarea judiciară și dispozițiile de drept intern ale altor state membre ale UE PDF(429 KB)ro

Germania

Elaborarea de materiale de formare în domeniul dreptului UE la nivel paneuropean pentru încorporarea ulterioară a acestora la nivel național PDF(437 KB)ro

Academia de drept european (ERA)

Asigurarea vizibilității conținutului legislației UE în cursurile de drept național PDF(426 KB)ro

Țările de Jos

Evaluarea experienței participanților în ceea ce privește formarea/efectul activităților de formare

Raportorul PDF(393 KB)ro

Belgia

„Arătați ceea ce ați învățat” PDF(467 KB)ro

Țările de Jos

Evaluarea pe termen lung a activităților de formare PDF(396 KB)ro

Germania

Sistemul de analiză și de evaluare a impactului PDF(432 KB)ro

Academia de Drept European (ERA)

Evaluare ulterioară formării PDF(406 KB)ro

Institutul European de Administrație Publică (EIPA)

Atelierul european „Valorificarea bunelor practici în formarea judiciară europeană”

Bunele practici în materie de formare au fost discutate și dezbătute în perioada 26-27 iunie 2014 cu ocazia unui atelier organizat de Comisie, în cadrul căruia furnizorii de servicii de formare au putut să facă schimb de idei în vederea dezvoltării în continuare a formării destinate practicienilor din domeniul dreptului cu privire la modul de aplicare a dreptului UE. În cadrul atelierului s-a explicat, de asemenea, modul în care finanțarea UE poate contribui la introducerea de noi tehnici de formare (în general pentru proiecte care presupun cooperarea transfrontalieră).

Materialele video ale dezbaterii pot fi consultate pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al atelierului.

Practici „promițătoare”, „bune” sau „cele mai bune” practici

Practicile de formare prezentate în această secțiune sunt identificate drept „promițătoare”, „bune”, „cele mai bune” sau „neclasificate”, în conformitate cu criteriile definite de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) atunci când a efectuat studiul.

O practică identificată ca făcând parte din categoria „cele mai bune practici” reprezintă un program sau o strategie de formare având cel mai înalt grad de eficacitate dovedită în urma unor cercetări și evaluări obiective și cuprinzătoare.

O practică identificată ca făcând parte din categoria „bune practici” reprezintă un program sau o strategie care a funcționat în cadrul uneia sau mai multor organizații și există premise ca aceasta să devină un exemplu de „cea mai bună practică”, deoarece dispune de anumite baze obiective pentru a obține eficacitate și are potențialul de a reproduce rezultatele în cadrul altor organizații.

O practică identificată ca „promițătoare” (uneori doar în fază experimentală) în formarea judiciară este o practică a cărei eficacitate este dovedită cel puțin în mod preliminar sau pentru care există un potențial de generare de date care vor fi utile pentru a materializa premisa de a deveni o bună practică sau cea mai bună practică în cazul transferării într-un mediu mai vast și mai variat de formare judiciară.

O practică eficace poate fi transferată potențial oriunde, în totalitate sau într-un format adaptat, în funcție de circumstanțe.

Unele practici nu sunt clasificate, întrucât, deși par interesante, nu au fost disponibile date suficiente pentru a le clasifica în funcție de criteriile descrise mai sus.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 23/01/2018