Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Head koolitustavad


Koolitajad leiavad siit teabelehti, milles on kirjeldatud kohtunike ja prokuröride koolitamise häid tavasid. Need tavad hõlmavad paljusid valdkondi alates koolitusvajaduste hindamisest kuni koolituste korraldamise ja hindamiseni.


Koolitusvajaduste hindamine

Uuenduslik koolitusmetoodika

Uuenduslikud õppekavad ja koolituskavad

Koolitusvahendid, mille eesmärk on soodustada ELi õiguse nõuetekohast kohaldamist ja rahvusvahelist õigusalast koostööd

Osalejate koolitusel osalemise / koolituse mõju hindamine

Euroopa õigusalase koolituse häid tavasid käsitlev Euroopa seminar

„Paljulubav”, „hea” või „parim” tava

Heade koolitustavade näited eri valdkondades:

  • koolitusvajaduste hindamine
  • uuenduslikud õppekavad või koolituskavad
  • uuenduslik koolitusmetoodika
  • koolitusvahendid, mille eesmärk on soodustada ELi õiguse nõuetekohast kohaldamist ja rahvusvahelist õigusalast koostööd
  • osalejate koolitusel osalemise / koolituse mõju hindamine.

Näited koguti Euroopa õigusalase koolituse katseprojekti raames, mille Euroopa Parlament esitas 2012. aastal ja Euroopa Komisjon viis ellu aastatel 2013–2014. Heade koolitustavade kohta viis uuringu läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN) ja näited koguti 23 koolitusasutuselt, nagu siseriiklikud koolitusasutused, Euroopa Õigusakadeemia (ERA), Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA) ja Euroopa õigusalase koolituse võrgustik ise.

Igas teabelehes on esitatud koolitustavade põhijooned, koolitusasutuse kontaktandmed ja muu kasulik teave tava ülekantavuse kohta.

Koolitusvajaduste hindamine

Kohtupraktika analüüs PDF(385 KB)et

Eesti

Struktureeritud menetlus koolitusvajaduste kindlaksmääramiseks PDF(290 KB)et

Rumeenia

Koolituses esinevate puuduste analüüs PDF(259 KB)et

Belgia

Vaimse tervise tribunali kogu programmi hindamine PDF(263 KB)et

Inglismaa ja Wales

Piirkondlike koolitusvajaduste hindamine PDF(292 KB)et

Horvaatia

Kohtunike ja prokuröride pädevusprofiilide loomine PDF(295 KB)et

Poola

Koroneride koolitus PDF(293 KB)et

Inglismaa ja Wales

Koolitusvajadused, hindamine ja mõju hindamine PDF(291 KB)et

Euroopa Õigusakadeemia (ERA)

Individuaalõppe vajaduse hindamine PDF(305 KB)et

Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA)

Osalusel põhinev hindamine PDF(259 KB)et

Prantsusmaa

Uuenduslikud õppekavad ja koolituskavad

Koolituste põhjaliku ja vajadustepõhise iga-aastase õppekava koostamine PDF(265 KB)et

Saksamaa

Koolituste põhjaliku ja vajadustepõhise iga-aastase õppekava koostamine PDF(277 KB)et

Inglismaa ja Wales

Kohtunike ja prokuröride koolitamine koos muude kutsealade esindajatega PDF(260 KB)et

Bulgaaria

Kohtunike ja prokuröride koolitamine koos muude kutsealade esindajatega PDF(263 KB)et

Inglismaa ja Wales

Erinevate õppeainete kombineerimine kohtunike ja prokuröride koolitamisel PDF(294 KB)et

Itaalia

Simuleeritud kohtuprotsessid ja rollimängud PDF(292 KB)et

Inglismaa ja Wales

Simuleeritud kohtuprotsessid PDF(258 KB)et

Ungari

Suhtlemisoskuse analüüs simulatsiooni abil PDF(274 KB)et

Prantsusmaa

Juhtimiskoolitus PDF(263 KB)et

Prantsusmaa

Juhtimiskoolitus PDF(258 KB)et

Soome

Juhtimiskoolitus PDF(257 KB)et

Belgia

Juhtimiskoolitus PDF(263 KB)et

Inglismaa ja Wales

Juhtimiskoolitus PDF(260 KB)et

Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA)

Juhtimiskoolitus PDF(261 KB)et

Madalmaad

Põhjalik pakett, mille abil pakkuda ulatuslikku koolitust uute õigusaktide teemal PDF(257 KB)et

Rumeenia

Põhjalik pakett, mille abil pakkuda ulatuslikku koolitust uute õigusaktide teemal PDF(257 KB)et

Prantsusmaa

Põhjalik pakett, mille abil pakkuda ulatuslikku koolitust uute õigusaktide teemal PDF(260 KB)et

Euroopa Õigusakadeemia (ERA)

Koolitusprogrammide ühine pakkumine koostöös tavatute partneritega PDF(254 KB)et

Portugal

Koolitusprogrammide ühine pakkumine koostöös välise teadusinstituudiga PDF(292 KB)et

Poola

Mentorid kohtusüsteemis PDF(291 KB)et

Bulgaaria

Mentorid kohtusüsteemis PDF(332 KB)et

Madalmaad

Uuenduslik koolitusmetoodika

Põhjalik e-õppe strateegia PDF(260 KB)et

Bulgaaria

Kombineeritud e-õpe PDF(260 KB)et

Madalmaad

Kombineeritud e-õpe PDF(309 KB)et

Hispaania

Põhjalik mitmekülgne lähenemisviis ELi õiguse alasele koolitusele PDF(298 KB)et

Bulgaaria

Koolituste salvestamine, ülekandmine, veebis edastamine ja kirjalik esitamine ning internetis kättesaadavaks tegemine PDF(258 KB)et

Rumeenia

Elektroonilised postkastid ja videokonverentsid PDF(290 KB)et

Portugal

Tegeliku juhtumi näide, mida analüüsitakse reaalajas videokonverentsi vahendusel PDF(289 KB)et

Hispaania

Koolitajate värbamine ja nende tegevuse hindamine PDF(264 KB)et

Rumeenia

Detsentraliseeritud koolituse korraldamine eesmärgiga rahuldada kohalikku koolitusvajadust ja lahendada kohalikke küsimusi PDF(258 KB)et

Bulgaaria

Detsentraliseeritud koolituse korraldamine eesmärgiga rahuldada kohalikku koolitusvajadust ja lahendada kohalikke küsimusi PDF(290 KB)et

Rumeenia

Detsentraliseeritud koolituse korraldamine eesmärgiga rahuldada kohalikku koolitusvajadust ja lahendada kohalikke küsimusi PDF(291 KB)et

Prantsusmaa

Õppimine suurtes rühmades – n-ö lumepallimeetod PDF(263 KB)et

Inglismaa ja Wales

Väikesed rühmad – otsuste koostamine PDF(289 KB)et

Madalmaad

Enesehindamine seoses otsuse koostamisega PDF(258 KB)et

Eesti

Väikesed rühmad – kohtuniku tegevus kohtumõistjana PDF(271 KB)et

Inglismaa ja Wales

Kohtunik ühiskonnas: deontoloogia, kutse-eetika ja suhted meediaga PDF(294 KB)et

Hispaania

Enesehindamine seoses suhtlusoskusega PDF(291 KB)et

Eesti

Suhtlus meediaga – interaktiivne ja mitmetahuline meediakoolitus PDF(263 KB)et

Saksamaa

Koolitusvahendid, mille eesmärk on soodustada ELi õiguse nõuetekohast kohaldamist ja rahvusvahelist õigusalast koostööd

Juurdepääs ELi õigusele elektrooniliste vahendite abil PDF(252 KB)et

Portugal

Põhjalik mitmekülgne lähenemisviis ELi õigust ja rahvusvahelist õigusalast koostööd käsitlevale koolitusele (Eurinfra mudel) PDF(284 KB)et

Madalmaad

GAIUS: kohtunike teadmiste suurendamine ELi õiguse valdkonnas PDF(262 KB)et

Itaalia

ELi õiguse ja rahvusvahelise koostöö alase koolituse ühildamine õiguskeelealase koolitusega PDF(285 KB)et

Hispaania

ELi õiguse ja rahvusvahelise koostöö alase koolituse ühildamine õiguskeelealase koolitusega PDF(263 KB)et

Ungari (Poola, Tšehhi Vabariik, Slovakkia)

Pidev tegutsemine võrgustiku vahendusel (silmast silma ja virtuaalselt) PDF(297 KB)et

Rumeenia

Võistlus THEMIS PDF(272 KB)et

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN)

Kriminaalõigus I – rahvusvaheline õigusalane koostöö kriminaalasjades – Euroopa vahistamismääruse ja vastastikuse õigusabi alased simulatsioonid PDF(263 KB)et

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN)

Õppimine praktilise tegevuse kaudu, täiendades samal ajal teadmisi õigusalasest koostööst ja teiste ELi liikmesriikide õigusest PDF(262 KB)et

Saksamaa

ELi õiguse alaste koolitusmaterjalide väljatöötamine üleeuroopalisel tasandil eesmärgiga võtta need hiljem kasutusele liikmesriikides PDF(273 KB)et

Euroopa Õigusakadeemia (ERA)

ELi õiguse nähtavuse tagamine siseriiklike õigusvaldkonna kursuste raames PDF(258 KB)et

Madalmaad

Osalejate koolitusel osalemise / koolituse mõju hindamine

Raportöör PDF(256 KB)et

Belgia

„Näita, mida sa oled õppinud” PDF(292 KB)et

Madalmaad

Koolituste pikaajaline hindamine PDF(263 KB)et

Saksamaa

Hindamise ja mõju hindamise süsteem PDF(293 KB)et

Euroopa Õigusakadeemia (ERA)

Koolitusejärgne hindamine PDF(273 KB)et

Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA)

Euroopa õigusalase koolituse häid tavasid käsitlev Euroopa seminar

Häid koolitustavasid käsitleti ja arutati 26.–27. juunil 2014 toimunud seminaril, mille komisjon korraldas, et anda koolitajatele võimalus vahetada mõtteid õiguspraktikutele ELi õiguse kohaldamiseks korraldatava koolituse edasiarendamiseks. Seminaril selgitati ka seda, kuidas ELi rahastamine võib uute koolitusmeetodite kasutuselevõtmisele kaasa aidata (üldjuhul seoses piiriülest koostööd hõlmavate projektidega).

Arutelu videod on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenseminari veebilehel.

„Paljulubav”, „hea” või „parim” tava

Selles jaos esitatud koolitustavad on Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku poolt uuringu läbiviimisel kindlaks määratud kriteeriumide kohaselt kas „paljulubavad”, „head”, „parimad” või „liigitamata”.

Parim tava on koolitusprogramm või -strateegia, millel on tõestatud suurim kasulik mõju, mida tõendavad objektiivsed ja põhjalikud uuringud ja hindamine.

Hea tava on programm või strateegia, mis on olnud edukas ühes või mitmes organisatsioonis ja mis võib saada parimaks tavaks, kuna sellel on olemas objektiivne potentsiaal muutuda kasulikuks ja seda võib kasutada muudes organisatsioonides.

Paljutõotav (mõnikord ainult eksperimentaalne) õigusalase koolituse tava on tava, mis on vähemalt esmapilgul kasulik või millest võib saada teavet, mida saab kasutada selle kindlaksmääramisel, kas see tava võib muutuda heaks tavaks või parimaks tavaks, nii et seda saab kasutada laiemas ja mitmekülgsemas koolituskeskkonnas.

Kasulik tava võib kas täielikult või kohandatud kujul olla ülekantav ükskõik kuhu, olenevalt asjaoludest.

Mõned tavad on liigitamata, sest need tundusid huvitavad, kuid nende kohta puudub piisav teave, mis võimaldaks neid eespool esitatud kriteeriumide alusel liigitada.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 23/01/2018