Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-prattiki ta' taħriġ tajbin


Hawnhekk, min iħarreġ jista’ jsib skedi informattivi li jiddeskrivu prattiki tajba fit-taħriġ tal-imħallfin u tal-prosekuturi. Il-prattiki jkopru firxa wiesgħa ta’ suġġetti, minn valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ taħriġ għall-għoti u l-evalwazzjoni tat-taħriġ.


Il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ taħriġ

Metodoloġija ta’ taħriġ innovattiva

Kurrikuli u pjanijiet ta' taħriġ innovattivi

Għodod ta' taħriġ li jiffavurixxu l-applikazzjoni korretta tal-liġi tal-UE u l-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali

Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-parteċipanti fit-taħriġ / l-effett tal-attivitajiet ta’ taħriġ

Sessjoni Ewropea ta' ħidma dwar kif tibni fuq prattiki tajbin fit-taħriġ ġudizzjarju Ewropew

Prattika "promettenti", prattika "tajba" jew "l-aħjar" prattika

L-eżempji ta' prattiki ta' taħriġ tajbin jappartjenu għal oqsma differenti ta' taħriġ:

  • il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ taħriġ
  • kurrikuli u pjanijiet ta' taħriġ innovattivi
  • metodoloġija ta’ taħriġ innovattiva
  • għodod ta' taħriġ li jiffavurixxu l-applikazzjoni korretta tal-liġi tal-UE u l-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali
  • valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-parteċipanti fit-taħriġ / l-effett tal-attivitajiet ta’ taħriġ.

L-eżempji nġabru bħala parti mill-Proġett pilota dwar it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew propost mill-Parlament Ewropew fl-2012 u eżegwit mill-Kummissjoni Ewropea fl-2013-2014. L-istudju dwar prattiki tajbin ta' taħriġ sar min-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN) u l-eżempji nġabru minn 23 istituzzjoni ta' taħriġ bħall-istituzzjonijiet ta' taħriġ ġudizzjarju nazzjonali, l-Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA), l-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA) u l-EJTN stess.

Kull skeda informattiva tippreżenta l-karatteristiki ewlenin tal-prattika, id-dettalji ta' kuntatt tal-istituzzjoni ta' taħriġ u kull kumment utli ieħor rigward it-trasferibbiltà tal-prattika.

Il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ taħriġ

Analiżi tal-Prattiki tal-Qorti PDF(350 KB)mt

L-Estonja

Proċedura Strutturata għad-Determinazzjoni tal-Bżonnijiet ta' Taħriġ PDF(346 KB)mt

Ir-Rumanija

Analiżi tan-Nuqqasijiet fit-Taħriġ PDF(347 KB)mt

Il-Belġju

Valutazzjoni tal-Programm Sħiħ tat-Tribunal tas-Saħħa Mentali PDF(351 KB)mt

L-Ingilterra u Wales

Ivvalutar tal-Ħtiġijiet ta' Taħriġ Reġjonali PDF(348 KB)mt

Il-Kroazja

Il-Ħolqien tal-Profili ta’ Kompetenzi għall-Imħallfin u l-Prosekuturi PDF(349 KB)mt

Il-Polonja

Taħriġ tal-Coroners PDF(349 KB)mt

L-Ingilterra u Wales

Ħtiġijiet ta’ Taħriġ, Evalwazzjoni u Valutazzjoni tal-Impatt PDF(440 KB)mt

L-Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA)

Valutazzjoni Individwali tal-Ħtiġijiet ta’ Tagħlim PDF(364 KB)mt

L-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA)

Valutazzjoni Parteċipattiva PDF(348 KB)mt

Franza

Kurrikuli u pjanijiet ta' taħriġ innovattivi

Ippjanar ta' Kurrikulu ta' Taħriġ Annwali Komprensiv u Orjentat lejn il-Bżonnijiet PDF(350 KB)mt

Il-Ġermanja

Ippjanar ta' Kurrikulu ta' Taħriġ Annwali Komprensiv u Orjentat lejn il-Bżonnijiet PDF(361 KB)mt

L-Ingilterra u Wales

L-Għoti ta' Taħriġ lill-Imħallfin u l-Prosekuturi flimkien ma' Professjonijiet Oħrajn PDF(346 KB)mt

Il-Bulgarija

L-Għoti ta' Taħriġ lill-Imħallfin u l-Prosekuturi flimkien ma' Professjonijiet Oħrajn PDF(350 KB)mt

L-Ingilterra u Wales

Tagħqid ta' Dixxiplini Differenti fl-Għoti ta' Taħriġ għall-Imħallfin u l-Prosekuturi PDF(349 KB)mt

L-Italja

Tribunali Fittizji u Programmi ta' Rwoli Simulati PDF(350 KB)mt

L-Ingilterra u Wales

Tribunali Fittizji Simulati PDF(347 KB)mt

L-Ungerija

Monitoraġġ mill-Qrib ta’ Ħiliet ta’ Komunikazzjoni, bl-użu tas-Simulazzjoni PDF(364 KB)mt

Franza

Taħriġ fit-Tmexxija u l-Ġestjoni PDF(353 KB)mt

Franza

Taħriġ fit-Tmexxija u l-Ġestjoni PDF(359 KB)mt

Il-Finlandja

Taħriġ fit-Tmexxija u l-Ġestjoni PDF(347 KB)mt

Il-Belġju

Taħriġ fit-Tmexxija u l-Ġestjoni PDF(348 KB)mt

L-Ingilterra u Wales

Taħriġ fit-Tmexxija u l-Ġestjoni PDF(345 KB)mt

EIPA

Taħriġ fit-Tmexxija u l-Ġestjoni PDF(351 KB)mt

In-Netherlands

Pakkett Komprensiv biex jingħata Taħriġ fuq Skala Kbira dwar Strumenti Legali ġodda PDF(438 KB)mt

Ir-Rumanija

Pakkett Komprensiv biex jingħata Taħriġ fuq Skala Kbira dwar Strumenti Legali ġodda PDF(345 KB)mt

Franza

Pakkett Komprensiv biex jingħata Taħriġ fuq Skala Kbira dwar Strumenti Legali ġodda PDF(347 KB)mt

L-Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA)

Twettiq Konġunt ta’ Programmi ta’ Taħriġ fi Sħubiji Mhux tas-Soltu PDF(347 KB)mt

Il-Portugall

L-Għoti Konġunt ta’ Programmi ta’ Taħriġ ma’ Istitut ta’ Riċerka Estern PDF(348 KB)mt

Il-Polonja

Mentors tal-Qorti PDF(350 KB)mt

Il-Bulgarija

Mentors tal-Qorti PDF(392 KB)mt

In-Netherlands

Metodoloġija ta’ taħriġ innovattiva

Strateġija Komprensiva ta’ Tagħlim Elettroniku Onlajn PDF(347 KB)mt

Il-Bulgarija

Tagħlim elettroniku mħallat PDF(349 KB)mt

In-Netherlands

Tagħlim elettroniku mħallat PDF(365 KB)mt

Spanja

Approċċ Komprensiv, Pluridimensjonali għat-Taħriġ fil-Liġi tal-UE PDF(353 KB)mt

Il-Bulgarija

Reġistrazzjoni, Xandir, Podcasting Onlajn, Reġistrazzjoni u Traskrizzjoni ta' Attivitajiet ta' Taħriġ u d-Disponibilità tagħhom fuq l-Internet PDF(346 KB)mt

Ir-Rumanija

Indirizz elettroniku u Vidjokonferenzi PDF(345 KB)mt

Il-Portugall

Studju ta’ Każ Reali, Żviluppat f’Ħin Reali, permezz tal-Użu ta’ Vidjokonferenzi PDF(347 KB)mt

Spanja

Reklutaġġ ta' Ħarrieġa u Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni tal-Ħarrieġa PDF(265 KB)mt

Ir-Rumanija

Organizzazzjoni ta’ Taħriġ Deċentralizzat biex Jirrifletti l-Ħtiġijiet u l-Kwistjonijiet ta’ Taħriġ Lokali PDF(257 KB)mt

Il-Bulgarija

Organizzazzjoni ta’ Taħriġ Deċentralizzat biex Jirrifletti l-Ħtiġijiet u l-Kwistjonijiet ta’ Taħriġ Lokali PDF(388 KB)mt

Ir-Rumanija

Organizzazzjoni ta’ Taħriġ Deċentralizzat biex Jirrifletti l-Ħtiġijiet u l-Kwistjonijiet ta’ Taħriġ Lokali PDF(349 KB)mt

Franza

Tagħlim fi Gruppi Kbar – Il-Metodoloġija Valanga PDF(351 KB)mt

L-Ingilterra u Wales

Gruppi żgħar – Kitba ta' Deċiżjonijiet PDF(349 KB)mt

In-Netherlands

Awtoriflessjoni dwar il-Kitba ta' Deċiżjonijiet PDF(347 KB)mt

L-Estonja

Gruppi żgħar – Ix-Xogħol tal-Ġudikatura PDF(358 KB)mt

L-Ingilterra u Wales

L-Imħallef fis-Soċjetà: Deontoloġija, Etika u Relazzjonijiet mal-Mezzi tax-Xandir PDF(352 KB)mt

Spanja

Awtoriflessjoni fir-rigward tal-Ħiliet fil-Komunikazzjoni PDF(257 KB)mt

L-Estonja

Komunikazzjoni fuq il-Mezzi tax-Xandir – Taħriġ Interattiv u Fuq Diversi Livelli dwar il-Mezzi tax-Xandir PDF(262 KB)mt

Il-Ġermanja

Għodod ta' taħriġ li jiffavurixxu l-applikazzjoni korretta tal-liġi tal-UE u l-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali

Aċċess għal-Liġi tal-UE permezz ta' Mezzi Elettroniċi PDF(251 KB)mt

Il-Portugall

Approċċ Komprensiv, Multidimensjonali għat-Taħriġ fil-Liġi tal-UE u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Internazzjonali (Mudell Eurinfra) PDF(370 KB)mt

In-Netherlands

GAIUS: żieda tal-għarfien tal-liġi tal-UE għall-imħallfin PDF(349 KB)mt

L-Italja

Tagħqid tat-Taħriġ fil-Liġi tal-UE u l-Kooperazzjoni Internazzjonali mat-Taħriġ fil-Lingwaġġ Ġuridiku PDF(284 KB)mt

Spanja

Tagħqid tat-Taħriġ fil-Liġi tal-UE u l-Kooperazzjoni Internazzjonali mat-Taħriġ fil-Lingwaġġ Ġuridiku PDF(261 KB)mt

L-Ungerija (il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja)

Il-Ħolqien Kontinwu ta' Netwerks (Reali u Virtwali) PDF(259 KB)mt

Ir-Rumanija

Il-Kompetizzjoni THEMIS PDF(347 KB)mt

Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)

Ġustizzja Kriminali I – Il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja fi Kwistjonijiet Kriminali - "Simulazzjonijiet tal-EAW u tal-MLA" PDF(261 KB)mt

Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)

"Tagħlim bil-prattika" filwaqt li Jiżdied l-Għarfien fil-Qasam tal-Kooperazzjoni Ġudizzjarja u tal-Liġi Nazzjonali ta' Stati Membri oħra tal-UE PDF(261 KB)mt

Il-Ġermanja

L-Iżvilupp ta' Materjali għat-Taħriġ fil-Liġi tal-UE fil-Livell Pan-Ewropew bil-Ħsieb li, Sussegwentement, Jiġu Inkorporati fil-Livell Nazzjonali PDF(270 KB)mt

L-Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA)

L-Iżgurar tal-Viżibbiltà tal-Kontenut tal-Liġi tal-UE fil-Korsijiet tal-Liġi Domestika PDF(350 KB)mt

In-Netherlands

Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-parteċipanti fit-taħriġ / l-effett tal-attivitajiet ta’ taħriġ

Ir-Relatur PDF(346 KB)mt

Il-Belġju

“Uri Dak li Tgħallimt” PDF(351 KB)mt

In-Netherlands

Valutazzjoni fit-Tul tal-Attivitajiet ta’ Taħriġ PDF(350 KB)mt

Il-Ġermanja

Sistema ta' Evalwazzjoni u ta' Valutazzjoni tal-Impatt PDF(347 KB)mt

L-Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA)

Evalwazzjoni wara t-taħriġ PDF(359 KB)mt

L-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA)

Sessjoni Ewropea ta' ħidma dwar kif tibni fuq prattiki tajbin fit-taħriġ ġudizzjarju Ewropew

Fis-26-27 ta' Ġunju 2014 ġew diskussi prattiki ta' taħriġ tajbin waqt sessjoni ta' ħidma organizzata mill-Kummissjoni biex tippermetti lil dawk li joffru taħriġ iparttu l-ideat tagħhom għal taħriġ ta' żvilupp ulterjuri għall-ġuristi dwar kif japplikaw il-liġi tal-UE. Is-sessjoni ta' ħidma spjegat ukoll kif il-finanzjament tal-UE jista' jgħin fl-introduzzjoni ta' tekniki ta' taħriġ ġodda (ġeneralment għal proġetti li jinvolvu kooperazzjoni transfruntiera).

Il-vidjos tad-diskussjoni jinstabu fis-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit tas-sessjoni ta' ħidma.

Prattika "promettenti", prattika "tajba" jew "l-aħjar" prattika

Il-prattiki ta' taħriġ ippreżentati f'din it-taqsima huma identifikati bħala "promettenti", "tajbin", "l-aħjar" jew "mhux ikklassifikati" skont il-kriterji definiti mill-EJTN fit-twettiq tal-istudju.

Prattika li tkun l-aħjar prattika tkun programm ta' taħriġ jew strateġija bl-ogħla grad ta' effikaċja ppruvata appoġġat minn riċerka u evalwazzjoni oġġettivi u komprensivi.

Prattika tajba tkun programm jew strateġija li tkun ħadmet f'organizzazzjoni waħda jew iktar u li turi li hemm ċans tajjeb li ssir l-aħjar prattika, peress li jkollha bażi oġġettiva biex issostni l-effikaċja tagħha u potenzjal għal replikazzjoni f'organizzazzjonijiet oħrajn.

Prattika (xi kultant sperimentali biss) promettenti fit-taħriġ ġudizzjarju tkun prattika b'tal-inqas evidenza preliminari tal-effikaċja tagħha jew li jkollha potenzjal għall-ġenerazzjoni tad-dejta li tkun utli għad-determinazzjoni ta' kemm tkun promettenti li ssir prattika tajba jew l-aħjar prattika, biex tiġi ttrasferita lejn ambjenti ta' taħriġ ġudizzjarju iktar varjat.

Prattika effikaċi tkun potenzjalment trasferibbli kullimkien jew kompletament jew f'format adattat, skont iċ-ċirkostanzi.

Xi prattiki ma jkunux ikklassifikati peress li jkunu dehru li kienu interessanti imma ma kienx hemm dejta disponibbli biex jiġu kklassifikati skont il-kriterji deskritti fuq.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 23/01/2018