Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Goede opleidingsmethoden


Opleiders vinden hier informatiebladen met een beschrijving van goede praktijken op het gebied van de opleiding van rechters en openbaar aanklagers. De praktijken bestrijken een breed scala aan onderwerpen, van de beoordeling van opleidingsbehoeften tot de feitelijke organisatie van de opleidingen en de evaluatie ervan.


Beoordeling van opleidingsbehoeften

Innovatieve opleidingsmethode

Innovatieve curricula of opleidingsplannen

Opleidingstools voor de correcte toepassing van het EU-recht en de internationale justitiële samenwerking

Beoordelingen van de prestaties van de deelnemers aan opleidingen / effect van de opleidingsactiviteiten

Europese workshop over voortbouwen op goede praktijken in de Europese justitiële opleiding

"Veelbelovende", "goede" of "beste" praktijk

De voorbeelden van goede opleidingspraktijken behoren tot verschillende opleidingsgebieden:

  • beoordeling van opleidingsbehoeften
  • innovatieve curricula of opleidingsplannen
  • innovatieve opleidingsmethode
  • opleidingstools voor de correcte toepassing van het EU-recht en de internationale justitiële samenwerking
  • beoordelingen van de prestaties van de deelnemers aan opleidingen / effect van de opleidingsactiviteiten.

De voorbeelden werden verzameld in het kader van het proefproject Europese justitiële opleiding, dat in 2012 was voorgesteld door het Europees Parlement en in 2013-2014 is uitgevoerd door de Europese Commissie. De studie naar goede opleidingspraktijken is uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO) en de voorbeelden zijn verzameld bij 23 opleidingsinstellingen zoals nationale justitiële opleidingsinstellingen, Academie voor Europees Recht (ERA), het Europees Instituut voor bestuurskunde (EIPA) en het ENJO zelf.

Op elk informatieblad worden de belangrijkste kenmerken van de praktijk gepresenteerd, de contactgegevens van de opleidingsinstelling vermeld en nuttige opmerkingen gemaakt over de overdraagbaarheid van de praktijk.

Beoordeling van opleidingsbehoeften

Analyse van de rechtspraktijk PDF(424 KB)nl

Estland

Gestructureerde procedure voor het bepalen van opleidingsbehoeften PDF(456 KB)nl

Roemenië

Analyse van opleidingskloof PDF(421 KB)nl

België

Beoordeling gehele opleidingsprogramma Mental Health Tribunal PDF(492 KB)nl

Engeland en Wales

Analyseren van regionale opleidingsbehoeften PDF(422 KB)nl

Kroatië

Maken van competentieprofielen van rechters en openbaar aanklagers PDF(458 KB)nl

Polen

Opleiding van coroners PDF(455 KB)nl

Engeland en Wales

Opleidingsbehoeften, evaluatie en effectbeoordeling PDF(421 KB)nl

Academie voor Europees Recht (ERA)

Analyse van individuele leerbehoeften PDF(438 KB)nl

Europees Instituut voor bestuurskunde (EIPA)

Participatieve analyse PDF(417 KB)nl

Frankrijk

Innovatieve curricula of opleidingsplannen

Planning van een uitgebreid en behoeftengeoriënteerd jaarlijks opleidingsprogramma PDF(424 KB)nl

Duitsland

Planning van een uitgebreid en behoeftengeoriënteerd jaarlijks opleidingsprogramma PDF(436 KB)nl

Engeland en Wales

Verzorgen van gezamenlijke opleidingen voor rechters en aanklagers en beoefenaars van andere beroepen PDF(420 KB)nl

Bulgarije

Verzorgen van gezamenlijke opleidingen voor rechters en aanklagers en beoefenaars van andere beroepen PDF(424 KB)nl

Engeland en Wales

Combineren van verschillende disciplines bij het verzorgen van opleidingen voor rechters en aanklagers PDF(426 KB)nl

Italië

Oefenrechtbanken en rollenspel PDF(423 KB)nl

Engeland en Wales

Oefenrechtbanken PDF(420 KB)nl

Hongarije

Leren van communicatievaardigheden door simulatie PDF(472 KB)nl

Frankrijk

Leiderschaps- en managementopleiding PDF(456 KB)nl

Frankrijk

Leiderschaps- en managementopleiding PDF(509 KB)nl

Finland

Leiderschaps- en managementopleiding PDF(426 KB)nl

België

Leiderschaps- en managementopleiding PDF(466 KB)nl

Engeland en Wales

Leiderschaps- en managementopleiding PDF(425 KB)nl

EIPA

Leiderschaps- en managementopleiding PDF(428 KB)nl

Nederland

Breed pakket grootschalige opleidingen in nieuwe rechtsinstrumenten PDF(424 KB)nl

Roemenië

Breed pakket grootschalige opleidingen in nieuwe rechtsinstrumenten PDF(424 KB)nl

Frankrijk

Breed pakket grootschalige opleidingen in nieuwe rechtsinstrumenten PDF(426 KB)nl

Academie voor Europees Recht (ERA)

Gezamenlijk verzorgen van opleidingen binnen ongebruikelijke partnerschappen PDF(490 KB)nl

Portugal

Verzorgen van opleidingen in samenwerking met extern onderzoeksinstituut PDF(425 KB)nl

Polen

Coachende rechters PDF(422 KB)nl

Bulgarije

Coachende rechters PDF(462 KB)nl

Nederland

Innovatieve opleidingsmethode

Alomvattende strategie voor e-learning PDF(424 KB)nl

Bulgarije

Blended e-leren (combinatie van afstands- en contactonderwijs) PDF(466 KB)nl

Nederland

Blended e-leren (combinatie van afstands- en contactonderwijs) PDF(443 KB)nl

Spanje

Brede, veelzijdige aanpak van opleiding in EU-recht PDF(430 KB)nl

Bulgarije

Opnemen, uitzenden, podcasten, opnemen en transcriberen van opleidingsactiviteiten en de beschikbaarheid ervan op het internet PDF(422 KB)nl

Roemenië

E-boxen en videoconferencing PDF(422 KB)nl

Portugal

Bestudering van werkelijke zaak, in real time, met gebruikmaking van videoconferencing PDF(458 KB)nl

Spanje

Het werven van opleiders en het beoordelen van hun functioneren PDF(430 KB)nl

Roemenië

Organiseren van gedecentraliseerde opleidingen, zodat opleidingen beter voorzien in lokale behoeften en een betere afspiegeling vormen van lokale kwesties PDF(32 KB)nl

Bulgarije

Organiseren van gedecentraliseerde opleidingen, zodat opleidingen beter voorzien in lokale behoeften en een betere afspiegeling vormen van lokale kwesties PDF(453 KB)nl

Roemenië

Organiseren van gedecentraliseerde opleidingen, zodat opleidingen beter voorzien in lokale behoeften en een betere afspiegeling vormen van lokale kwesties PDF(417 KB)nl

Frankrijk

Leren in grote teams – de sneeuwbalmethode PDF(389 KB)nl

Engeland en Wales

Kleine teams – schrijven van vonnissen PDF(387 KB)nl

Nederland

Zelfreflectie bij het schrijven van vonnissen PDF(385 KB)nl

Estland

Kleine teams – "The PDF(396 KB)nl business of judging"

Engeland en Wales

De rechter in de samenleving: deontologie, ethiek en relaties met de media PDF(419 KB)nl

Spanje

Zelfreflectie in communicatievaardigheden PDF(417 KB)nl

Estland

Communicatie met de media – interactieve en gelaagde mediatraining PDF(422 KB)nl

Duitsland

Opleidingstools voor de correcte toepassing van het EU-recht en de internationale justitiële samenwerking

Toegang tot EU-recht langs elektronische weg PDF(380 KB)nl

Portugal

Brede, veelzijdige aanpak van de opleiding in EU-recht en internationale justitiële samenwerking (Eurinfra-model) PDF(443 KB)nl

Nederland

GAIUS: vergroten van de kennis van het EU-recht bij rechters PDF(388 KB)nl

Italië

Combineren van opleiding in EU-recht en internationale justitiële samenwerking met juridische taaltrainingen PDF(496 KB)nl

Spanje

Combineren van opleiding in EU-recht en internationale justitiële samenwerking met juridische taaltrainingen PDF(389 KB)nl

Hongarije (Polen, Tsjechië, Slowakije)

Doorlopend netwerken (reëel en virtueel) PDF(387 KB)nl

Roemenië

Themis PDF(398 KB)nl

Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)

Strafrechtspleging I – internationale justitiële samenwerking in strafzaken – "Europese aanhoudingsbevelen en simulaties van wederzijdse rechtshulp PDF(423 KB)nl"

Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)

"Leren door te doen" en ondertussen de kennis van justitiële samenwerking en het binnenlandse recht van andere EU-lidstaten vergroten PDF(421 KB)nl

Duitsland

Ontwikkeling van opleidingsmaterialen op het gebied van EU-recht op pan-Europees niveau met het oog op overname ervan op het nationale niveau PDF(430 KB)nl

Academie voor Europees Recht (ERA)

Vergroten van de zichtbaarheid van het EU-recht in nationale cursussen PDF(385 KB)nl

Nederland

Beoordeling van de prestaties van deelnemers aan opleidingen / effect van de opleidingsactiviteiten

De rapporteur PDF(385 KB)nl

België

"Laat zien wat je hebt geleerd" PDF(388 KB)nl

Nederland

Langetermijnbeoordeling van opleidingsactiviteiten PDF(391 KB)nl

Duitsland

Evaluatie- en effectbeoordelingssysteem PDF(387 KB)nl

Academie voor Europees Recht (ERA)

Evaluatie na opleidingen PDF(400 KB)nl

Europees instituut voor bestuurskunde (EIPA)

Europese workshop over voortbouwen op goede praktijken in de Europese justitiële opleiding

De goede opleidingspraktijken zijn op 26-27 juni 2014 besproken tijdens een door de Commissie georganiseerde workshop om aanbieders van opleidingen in staat te stellen ideeën uit te wisselen over de verdere ontwikkeling van opleidingen voor beoefenaars van juridische beroepen op het gebied van de toepassing van EU-recht. In de workshop werd ook uitgelegd hoe EU-financiering kan helpen om nieuwe opleidingstechnieken in te voeren (over het algemeen voor projecten met grensoverschrijdende samenwerking).

De video's van het debat zijn te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de workshop.

''Veelbelovende '', ''goede '' of ''beste '' praktijk

De hier gepresenteerde opleidingspraktijken zijn ingedeeld als ''veelbelovend '', ''goed '', ''best '' of ''niet ingedeeld '' op basis van door het ENJO tijdens het uitvoeren van de studie geformuleerde criteria.

Een beste praktijk is een opleidingsprogramma of -strategie met de hoogste mate van bewezen effectiviteit, gestaafd door objectief en uitgebreid onderzoek en dito evaluaties.

Een goede praktijk is een programma of strategie dat/die binnen een of meer organisaties goed heeft gewerkt en in aanleg een beste praktijk zou kunnen worden vanwege enige objectieve basis om effectiviteit en potentieel voor replicatie door andere organisaties te kunnen claimen.

Een veelbelovende (soms alleen experimentele) praktijk op het gebied van justitiële opleiding is een praktijk waarvoor ten minste voorlopig bewijs van de effectiviteit ervan bestaat of die in aanleg gegevens kan opleveren op basis waarvan bepaald kan worden of de praktijk zou kunnen uitgroeien tot een goede of beste praktijk die geschikt is voor overdracht aan bredere, meer diverse justitiële opleidingsomgevingen.

Een effectieve praktijk is in aanleg universeel overdraagbaar, hetzij volledig, hetzij in aangepaste vorm, afhankelijk van de omstandigheden.

Enkele praktijken zijn niet ingedeeld, aangezien ze weliswaar interessant lijken te zijn, maar er onvoldoende gegevens beschikbaar waren om ze op basis van de hierboven genoemde criteria te kunnen indelen.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 23/01/2018