Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drepturile omului


Comisia Europeană dorește să pună la dispoziție materiale de formare care să le fie utile atât practicienilor din domeniul juridic, pentru uzul propriu, cât și formatorilor practicienilor din domeniul juridic, ca resursă pentru activitatea lor din domeniul drepturilor omului.


Site-ul HELP (Consiliul Europei)

Site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăHELP (Formare privind drepturile omului pentru profesioniștii din domeniul juridic) a fost dezvoltat de Consiliul Europei pentru a sprijini formarea tuturor profesioniștilor din domeniul juridic în materie de legislație privind drepturile omului. Site-ul a fost reconfigurat în noiembrie 2011, obiectivul fiind ca acesta să devină un punct principal de referință în domeniu. Toate părțile interesate se pot conecta la site și pot accesa un număr mare de surse de informații privind formarea realizate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Informațiile sunt disponibile în mai multe limbi (printre care engleză, franceză și germană) și includ manuale de formare privind principalele concepte, chestiuni specifice, prezentări și cursuri de formare online care vizează diverse articole și teme din Convenția europeană a drepturilor omului.

Utilizatorii trebuie să se înregistreze pentru a avea acces la resursele site-ului. Pentru a-i ajuta pe noii utilizatori să navigheze cu ușurință pe site, este disponibil un Linkul se deschide într-o fereastră nouădocument explicativ în limba engleză.

Grație programului Linkul se deschide într-o fereastră nouăHELP in the 28, profesioniștii din domeniul juridic pot dobândi cunoștințele și competențele necesare pentru a putea invoca dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta), ale Convenției europene a drepturilor omului (ECHR) și ale Cartei sociale europene (ESC). Sunt disponibile următoarele module de formare:

  1. Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a transfobiei
  2. Protecția datelor
  3. Drepturile lucrătorilor
  4. Dreptul la integritate al persoanei

Manuale privind drepturile omului pentru practicienii din domeniul juridic (Consiliul Europei)

Consiliul Europei a elaborat mai multe manuale privind drepturile omului cu scopul de a-i ajuta pe practicienii din domeniul juridic să înțeleagă mai bine Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Aceste ghiduri practice vizează următoarele subiecte: dreptul la respectarea vieții private și familiale, dreptul la un proces echitabil, dreptul la libertate și securitate personală, libertatea de gândire, conștiință și religie, libertatea de exprimare, dreptul la proprietate, interzicerea torturii, dreptul la viață și protecția migranților.

Toate manualele sunt disponibile Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn limba engleză, iar majoritatea și Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn limba franceză.

Ghid practic pentru avocații care compar în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (Consiliul Barourilor Europene – CCBE)

Ghidul practic pentru avocații care compar în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO sau „Curtea”) se adresează avocaților care intenționează să sesizeze CEDO. Ghidul, care este o listă de întrebări și răspunsuri, conține informații și sfaturi practice referitoare la procedurile desfășurate în fața instanțelor naționale înainte de sesizarea CEDO, la desfășurarea procedurilor în fața Curții, precum și la etapa de executare a hotărârilor Curții.

În manual s-a răspuns la o serie de întrebări, printre care: în ce stadiu al procedurilor desfășurate în fața instanțelor naționale ar trebui invocate încălcările drepturilor omului în temeiul Convenției Europene a Drepturilor Omului; cum trebuie sesizată Curtea; aspectele tehnice ale procedurii și rolul avocatului după pronunțarea unei hotărâri. Sunt menționate, de asemenea, instrumente și resurse de care dispun părțile și avocații acestora.

Elaborat în parteneriat cu CEDO, ghidul este disponibil pe site-ul Consiliului Barourilor Europene (CCBE) în limbile Linkul se deschide într-o fereastră nouăengleză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăfranceză.

Orientări privind formarea în domeniul dreptului administrativ ale Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrientările privind formarea în domeniul dreptului administrativ sunt concepute pentru a servi ca index autorizat actualizat al legislației, jurisprudenței și documentației relevante de bază din diverse subdomenii ale dreptului administrativ european. Obiectivul este ca orientările să constituie o sursă valoroasă de informații pentru elaborarea de cursuri de formare de înaltă calitate în domeniul dreptului administrativ în Europa și să servească drept manual pentru formatorii și practicienii din domeniul judiciar în ceea ce privește cele mai recente evoluții din principalele domenii ale dreptului administrativ al UE.

Acestea includ o subsecțiune consacrată drepturilor omului și drepturilor fundamentale.

Lupta împotriva mutilării genitale a femeilor

Instrumentul de e-learning „United to end female genital mutilation” (UEFGM)

Mutilarea genitală a femeilor (MGF) este recunoscută la nivel internațional ca fiind o încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor și o formă de abuz asupra copiilor. Ca orice altă formă de violență bazată pe gen, aceasta constituie o încălcare a dreptului fundamental la viață, la libertate, la securitate, la demnitate, la egalitate între femei și bărbați, la nediscriminare, precum și la integritate fizică și psihică, astfel cum sunt definite de Organizația Mondială a Sănătății.

Cursul de e-learning „United to end female genital mutilation” (UEFGM) abordează problema mutilării genitale feminine în contextul serviciilor de sănătate și azil. Practicienii din domeniul juridic pot fi interesați de primele două module de bază, care oferă o introducere pentru înțelegerea mutilării genitale a femeilor în contextul drepturilor omului și ca formă specifică de violență bazată pe gen. Practicienii din domeniul juridic specializați în dreptul azilului pot fi interesați de cele două module specializate din domeniul respectiv.

Cursul este disponibil în limbile Linkul se deschide într-o fereastră nouăenglezăLinkul se deschide într-o fereastră nouăitalianăLinkul se deschide într-o fereastră nouăportughezăLinkul se deschide într-o fereastră nouăgreacăLinkul se deschide într-o fereastră nouăfrancezăLinkul se deschide într-o fereastră nouăsuedezăLinkul se deschide într-o fereastră nouăneerlandeză și Linkul se deschide într-o fereastră nouăgermană.

Link conex

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 22/01/2020