Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

Tájékoztatás arra vonatkozólag, hogy az uniós országok hogyan értékelik a kártérítés iránti kérelmeket


Ha Ön külföldön (lakóhelyétől eltérő uniós tagállamban) bűncselekmény áldozatává vált, a lakóhelye szerinti ország támogató hatóságához nyújthatja be kérelmét. A támogató hatóság a kérelmet lefordítja, és továbbítja a bűncselekmény elkövetési helye szerinti uniós ország döntéshozó hatóságának. A kérelem elbírálásáért és a kártérítési összeg kifizetéséért a döntéshozó hatóság felelős.

Itt tájékozódhat arról, hogy a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti uniós ország döntéshozó hatósága hogyan értékeli az Ön által benyújtott kérelmet.

Ajánlatos áttekinteni a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti országra vonatkozó tájékoztatást.

Kérjük, válassza ki a vonatkozó ország zászlaját a részletes nemzeti információk megjelenítéséhez.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 20/05/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Belgium


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyekben?

a) A belga állampolgárságú vagy Belgium területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező áldozatok (és az áldozatok közeli hozzátartozói) számára a szándékos erőszakos cselekmények áldozatainak nyújtott pénzügyi támogatásért felelős bizottság (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence, a továbbiakban: bizottság) nyújthat segítséget a kártérítés követeléséhez valamely másik uniós országban.

Cím:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) A terrorizmus áldozatai esetében a bizottság Terrorizmus Osztályával kell felvenni a kapcsolatot.

Levelezési cím:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mail cím: A link új ablakot nyit megterrorvictims@just.fgov.be

A kártérítés iránti igényemmel határokon átnyúló ügyekben is fordulhatok-e közvetlenül e tagállam döntéshozó hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a támogató hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

 • a kérelmet? Franciául, hollandul, németül és angolul.
 • az igazoló iratokat? Franciául, hollandul, németül és angolul.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más uniós tagállamból érkező kérelmet/igazoló iratokat, ki viseli ennek költségeit?

E kérdés még nem merült fel, a válasz kidolgozás alatt áll.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (más uniós tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan terjeszthetek elő ilyen igényt? Kihez kell fordulnom?

Nem.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha személyesen meg kell jelennem?

Nem.

Elfogadják-e vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi igazolásokat – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Erről a bizottság az áldozat által elszenvedett sérülés és a sérülés súlyossága alapján dönt.

Megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim, amennyiben ebben az országban kell orvosi vizsgálatnak alávetnem magam?

Nem.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Jelenleg 18 hónapig. Az eljárás megegyezik a határokon átnyúló és a nemzeti esetekben.

Milyen nyelven fogom megkapni a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Franciául, hollandul, németül vagy angolul.

Hogyan tudok fellépni a határozattal szemben, ha nem vagyok vele megelégedve?

Nincs olyan eljárás, amelynek segítségével fellebbezés nyújtható be a bizottság határozatával szemben. Kizárólag megsemmisítés iránti kereset benyújtására van lehetőség a belga Államtanácshoz (Conseil d’Etat).

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Nem, a bizottság nem foglalkozik ezzel a kérdéssel.

Van-e olyan áldozatsegítő szervezet ebben az országban, amely határokon átnyúló ügyekben segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Működnek olyan áldozatsegítő szolgálatok, amelyek a bizottság általi pénzügyi támogatás igényléséhez segítséget tudnak nyújtani az áldozatok számára.

Az áldozatsegítést a belga települések és régiók látják el.

További (különösen a segítségnyújtásra jogosult szolgálatokra vonatkozó) információért kérjük, látogasson el a következő weboldalakra:

Vallónia-Brüsszel Szövetség: A link új ablakot nyit megvictimes.be

Flandria: A link új ablakot nyit megslachtofferzorg.be


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 14/01/2020

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Bulgária


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyekben?

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMA

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítségért és kártérítésért felelős nemzeti tanács

Cím: 1 Slavyanska Street, Szófia 1040, Bolgár Köztársaság

Weboldal: A link új ablakot nyit meghttp://www.compensation.bg/en

A Bolgár Köztársaság területén elkövetett bűncselekmények esetén a határokon átnyúló kártérítési keresetek tekintetében a döntéshozó hatóság a bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítségért és kártérítésért felelős nemzeti tanács.

A Bolgár Köztársaságon kívül elkövetett bűncselekmények esetén a bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítségért és kártérítésért felelős nemzeti tanács támogató hatóságként jár el és továbbítja a kártérítési kérelmeket annak az országnak az illetékes hatóságához, ahol a bűncselekményt elkövették.

A kártérítés iránti igényemmel fordulhatok-e közvetlenül e tagállam döntéshozó hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a támogató hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

 • a kérelmet? Bolgárul és angolul.
 • az igazoló dokumentumokat? Bolgárul és angolul.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más uniós tagállamból érkező kérelmet/igazoló iratokat, ki viseli ennek költségeit?

A fordítás költségeit a bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítségért és kártérítésért felelős nemzeti tanács fedezi.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (más uniós tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan terjeszthetek elő ilyen igényt? Kihez kell fordulnom?

Az áldozat nincs jelen az állam által nyújtott kártérítésre vonatkozó eljárás során.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha személyesen meg kell jelennem?

Lásd az előző kérdésre adott választ.

Elfogadják-e vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi igazolásokat – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Igen. Lehetőség van az érintett ország által kiállított egészségügyi dokumentumok – ideértve az egészségügyi költségeket tanúsító iratok – elfogadására és/vagy elismerésére, erről azonban a nemzeti tanács eseti alapon dönt.

Megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim, amennyiben ebben az országban kell orvosi vizsgálatnak alávetnem magam?

Lehetőség van az egészségügyi vizsgálattal kapcsolatos utazási költségek megtérítésére, erről azonban a nemzeti tanács eseti alapon dönt.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A kártérítési kérelmet legkésőbb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül megvizsgálják. Szükség esetén a határidő legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.

Milyen nyelven fogom megkapni a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Bolgárul és angolul.

Hogyan tudok fellépni a határozattal szemben, ha nem vagyok vele megelégedve?

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott segítségért és kártérítésért felelős nemzeti tanács határozatait nem lehet megtámadni.

A másik ország jogszabályai alapján kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Az állam által nyújtott kártérítésre vonatkozó eljáráshoz nincs szükség ügyvéd részvételére.

Van-e olyan áldozatsegítő szervezet ebben az országban, amely határokon átnyúló ügyekben segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Igen. Az Áldozatsegítő szolgálatok bolgár szövetsége

Tel. +359 29819300


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 09/03/2020

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Csehország


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyekben?

A Cseh Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma, Kártérítési Osztály

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Prága 2

Tel: (420) 221997966
Fax : (420) 221997967

E-mail: A link új ablakot nyit megodsk@msp.justice.cz

A kártérítés iránti igényemmel fordulhatok-e közvetlenül e tagállam döntéshozó hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a támogató hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok a kérelmet/igazoló iratokat?

Csehül, szlovákul és angolul.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más uniós tagállamból érkező kérelmet/igazoló iratokat, ki viseli ennek költségeit?

A döntéshozó hatóság kizárólag a cseh, szlovák vagy angol nyelvű dokumentumokat fogadja el (az egyéb nyelvű dokumentumokat figyelmen kívül hagyja és felszólítja az azokat benyújtó személyeket, hogy az egyik elfogadott nyelvre lefordítva nyújtsák be a követelésüket és a dokumentumaikat); amennyiben angol nyelvű dokumentumok fordítására van szükség, arról a hatóság saját költségén gondoskodik.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (más uniós tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan terjeszthetek elő ilyen igényt? Kihez kell fordulnom?

Az utazási költségek nem kerülnek megtérítésre.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha személyesen meg kell jelennem?

A döntéshozó hatóság nem biztosít tolmácsot.

Elfogadják-e vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi igazolásokat - vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A lakóhelyén kiállított orvosi igazolás nagy valószínűséggel elfogadható.

Megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim, amennyiben ebben az országban kell orvosi vizsgálatnak alávetnem magam?

Nem.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A követelésről 3 hónapon belül kell dönteni.

Milyen nyelven fogom megkapni a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Csehül vagy angolul.

Hogyan tudok fellépni a határozattal szemben, ha nem vagyok vele megelégedve?

A bírósághoz benyújtott közigazgatási kereset segítségével.

A másik ország jogszabályai alapján kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Igen, a saját költségén.

Van-e olyan áldozatsegítő szervezet ebben az országban, amely határokon átnyúló ügyekben segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

A bűncselekmények áldozatait támogató legnagyobb nem kormányzati szervezet a Bílý kruh obětí (az áldozatok fehér köre).


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 13/05/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Dánia


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban kellene a segítségnyújtó hatósághoz fordulnom)?

Nem előírás, hogy a kérelmet a segítségnyújtó hatóságon keresztül kell benyújtani. A kérelem közvetlenül megküldhető ezen ország határozathozatalra illetékes hatóságának (a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottságnak), amely ezt követően megküldi azt azon rendőrkapitányságnak, amely a büntetőügyben nyomozást folytatott. A kérelem közvetlenül a rendőrségnek is megküldhető.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok: a kérelmet? az igazoló dokumentumokat?

Minden iratot elfogadnak dánul és angolul is. Ugyanakkor a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság számára előnyösebb, ha minden iratot a lehető leghamarabb dánra fordítanak.

Dánia nyelvi egyezményt kötött az északi országokkal (Finnország, Izland, Norvégia és Svédország), amelynek értelmében ezen országok állampolgárai jogosultak saját nyelvük használatára a másik északi országban. Az egyezmény hatálya alá tartozó nyelvek a dán, a finn, az izlandi, a norvég és a svéd.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Kártérítési ügyekben a dán rendőrség viseli az iratok fordítási költségeit.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Az ügy vizsgálata írásban történik. Ennélfogva kérelmezőként nem kell jelen lennie, amikor a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság megvizsgálja az ügyet, illetve amikor a bizottság határozatot hoz.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Mivel az ügy vizsgálata írásban történik, a személyes részvétel és a tolmácsolási segítség kérdései nem relevánsak.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Nem követelmény, hogy az orvosi teszteket és vizsgálatokat ezen ország orvosai végezzék el. Általános szabályként a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság minden orvosi igazolást elfogad.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Rendes esetben nem kell orvosi vizsgálatnak alávetnie magát, ha másik uniós országban él, mivel a vizsgálat lefolytatható a tartózkodási helye szerinti országban.

A kezelésre való oda-vissza utazás költsége a gyógykezeléshez kapcsolódó kiadásként megtéríthető.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Az ügy dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság általi elbírálásának időtartama esetről esetre eltérő lehet. Ez többek között – az ügy sajátos körülményeitől függően – annak tudható be, hogy további információkat kell beszerezni a rendőrségtől, orvosoktól vagy egyéb hatóságoktól; ehhez hasonlóan a maradandó károsodással vagy keresőképtelenséggel járó ügyekben előfordulhat, hogy az ügyet a munkaerőpiaci biztosító (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) elé kell terjeszteni, ami meghosszabbíthatja az ügy elbírálásának időtartamát.

A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottsághoz érkező új ügyek több mint 50%-át 50 napon belül elbírálják, az egyszerű ügyekben alkalmazott rendkívül gyors eljárás szerint. Ezek közé tartoznak azok az ügyek, amelyekben mind a bűnösség kérdését, mind pedig a kártérítés összegét illetően jogerős ítélet született.

Amennyiben az ügy nem intézhető el a rendkívül gyors eljárás alkalmazásával, a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság rendes elbírálási ideje jelenleg 18 hónapig terjed, attól az időponttól számítva, hogy az új kártérítés iránti kérelem beérkezik a bizottsághoz.

Ügyének elbírálását meggyorsíthatja, ha az igényeit alátámasztó bizonyítékot szolgáltat a bizottság részére. Az iratok közé tartozhatnak például a gyógyszervásárlási számlák, a betegség időtartamára vonatkozó orvosi igazolások, illetve a munkáltató nyilatkozata a káresemény eredményeként bekövetkezett jövedelemkiesésről.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság minden határozatát dánul készíti elő. Lehetősége van arra, hogy a határozatot saját országában a segítségnyújtó hatósággal lefordíttassa.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság határozata ellen nem fellebbezhet más hatóságokhoz. Amennyiben a határozat megváltoztatását kívánja, akkor először a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottsághoz kell fordulnia, kifejtve, hogy miért nem ért egyet a határozattal. A bizottság ezt követően megvizsgálja, hogy van-e alapja az üggyel kapcsolatos vizsgálat újbóli megnyitásának. Ennek rendszerint az a feltétele, hogy a kérelmező olyan új és releváns információt szolgáltasson, amely fontos az ügy kimenetele szempontjából.

Amennyiben a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság fenntartja határozatát, akkor a bizottság határozatának bírósági felülvizsgálatát kérheti.

Emellett a parlamenti ombudsmanhoz is fordulhat.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Az ügyek elbírálása olyan módon van kialakítva, hogy általában nincs szüksége jogi segítségnyújtásra, de van lehetőség az ezen országban hatályos szabályok alkalmazására. Különös esetekben a dán bűncselekmény-jóvátételi bizottság úgy dönthet, hogy a kérelmező köteles a bizottság előtti eljárással összefüggésben felmerült kiadásainak részben vagy egészben történő viselésére.

Nincs olyan előírás, amely szerint valamely ügyvédnek vagy jogsegély-szervezetnek biztosítania kell ügyvéd igénybevételét vagy jogi segítséget kell nyújtania.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 05/11/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Németország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyekben?

A Szövetségi Munkaügyi és Társadalomügyi Minisztérium

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Telefon: +49 228 99527 2680
Fax : +49 228 99527 4134

E-mail : A link új ablakot nyit megIVc2@bmas.bund.de
Weboldal: A link új ablakot nyit meghttp://www.bmas.de/

A kártérítés iránti igényemmel fordulhatok-e közvetlenül e tagállam döntéshozó hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a kapcsolattartó ponthoz kellene fordulnom)?

Igen, de lehetőleg értesíteni kell az illetékes támogató hatóságokat is.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

– a kérelmet?

– az igazoló iratokat?

A hivatalos nyelv a német. Nem fordult elő azonban olyan eset, amelyben a német hatóság elutasította vagy nem vizsgálta volna a némettől eltérő nyelven beérkezett követeléseket.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más uniós tagállamból érkező kérelmet/igazoló iratokat, ki viseli ennek költségeit?

A költségeket általában a német döntéshozó hatóság, bizonyos esetekben pedig a német támogató hatóság viseli. Jobb volna azonban, ha a 2004/80/EK irányelv rendelkezne arról, hogy e költségeket a bűncselekmény elkövetése szerinti államnak kell viselnie.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (más uniós tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Németországban az áldozati kártérítési követeléseknek nincsenek közigazgatási vagy egyéb költségei.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan terjeszthetek elő ilyen igényt? Kihez kell fordulnom?

Az utazási költségeket szükség esetén az illetékes döntéshozó hatóság téríti meg.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha személyesen meg kell jelennem?

Tolmácsot nem kötelesek biztosítani Önnek. A gyakorlatban azonban szükség esetén gyakran alkalmaznak tolmácsokat.

Elfogadják-e vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi igazolásokat – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Az ilyen igazolásokat általában elfogadják.

Megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim amennyiben ebben az országban kell orvosi vizsgálatnak alávetnem magam?

Az utazási költségeket szükség esetén az illetékes döntéshozó hatóság téríti meg.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Erre a kérdésre nincs pontos válasz, mivel a kártérítési eljárás időtartama szorosan összefügg az egyes ügyek egyedi körülményeivel.

Milyen nyelven fogom megkapni a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

A határozat német nyelven készül.

Hogyan tudok fellépni a határozattal szemben, ha nem vagyok vele megelégedve?

A határozattal szemben a kártérítési eljárás során lehetőség van fellebbezésre. Amennyiben a fellebbezés sikertelen, panaszt nyújthat be a szociális ügyek bíróságához.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Minden kérelmező igénybe vehet jogi segítséget, ennek költségei azonban nem kerülnek megtérítésre.

Van-e olyan áldozatsegítő szervezet ebben az országban, amely határokon átnyúló ügyekben segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

Németországban számos olyan helyi, regionális és országos áldozatsegítő szolgálat működik, amely segítséget tud nyújtani. A következő weboldal átfogó képet nyújt ezekre vonatkozóan, és angol, valamint spanyol nyelven is elérhető: A link új ablakot nyit meghttps://www.odabs.org/.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 16/01/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Észtország


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Társadalombiztosítási Hatóság

Endla 8
15092
TALLINN

Telefon: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Megjegyzések:
A határozathozatalra illetékes hatóság a Társadalombiztosítási Hatóság annak helyi nyugdíjhivatalaival együtt. Hamarosan megtalálhatja a helyi nyugdíjhivatalokra vonatkozó információkat ezen az oldalon.

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a támogató hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadja el a kártérítést nyújtó hatóság a dokumentumokat?

A hivatalos európai nyelveken, lehetőség szerint észtül vagy angolul.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más uniós tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A fordítási szolgáltatás költségeit a fordítást megrendelő hatóság viseli.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik uniós tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Nem kell fizikailag jelen lennie a határozathozatali folyamat során.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Nem kell személyesen megjelennie.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Az Európai Unió más tagállamaiban kiállított dokumentumokat elfogadják, azonban a sértett tartózkodási helye szerinti országban kiállított orvosi dokumentumok alapján egy orvosszakértő fogja értékelni a sértett egészségi állapotát és sérüléseit.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Nem kell orvosi vizsgálaton részt vennie.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A határozathozatalra az utolsó dokumentum kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Észt.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A határozattal szemben az annak kézhezvételétől számított 30 napon belül nyújtható be kifogás. Alternatív megoldásként a közigazgatási bírósági eljárásról szóló törvénykönyvben szabályozott eljárásnak megfelelően panasz nyújtható be egy közigazgatási bírósághoz. A kifogást az annak kézhezvételétől számított 30 napon belül bíráljuk el.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e költségmentességet (ügyvédi segítséget)?

Igen.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Igen: a sértetteket segítő szolgáltatók. Elérhetőségeik megtalálhatók a A link új ablakot nyit megTársadalombiztosítási Hatóság honlapján.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 15/08/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Görögország


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A link új ablakot nyit megA kártérítést nyújtó görög hatóság (Archí Apozimíosis)

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához határon átnyúló ügyekben is (anélkül, hogy először a saját országomban a támogató hatósághoz kellene fordulnom)?

Ha lakóhelye (katoikía) vagy szokásos tartózkodási helye (siníthi diamoní) másik tagállam területén található, a kérelmet az érintett tagállam támogató hatóságához kell benyújtani, amely megküldi azt a kártérítést nyújtó görög hatóságnak. Ebben az esetben a kártérítést nyújtó görög hatóság a lehető leghamarabb megküldi az alábbi információkat az érintett tagállam támogató hatóságának és a kérelmezőnek: a) az ügy intézéséért felelős kapcsolattartó személy vagy osztály; b) a kérelem átvételi elismervénye; valamint c) annak a hozzávetőleges időnek a megjelölését, amelyen belül a kérelemről határozat születhet.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok a kérelmet?

A kérelem benyújtásának és az információk, adatok és igazoló dokumentumok cseréjének hivatalos nyelve a görög

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A hatóság nem vállalja a fordítással kapcsolatos felelősséget, és ennélfogva nem viseli a költségeket sem.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Igen, a díj 100 euró. Ha a díj még nem került befizetésre, amikor a kártérítést nyújtó hatóság elbírálja a kérelmet, azt a hatóság el fogja utasítani. A görög segítségnyújtó hatóság tájékoztatást tud nyújtani Önnek arról a banki átutalásról, amelyet le kell bonyolítania.

Amennyiben Ön egy SEPA (egységes eurófizetési térség) országban tartózkodik, az elektronikus díjat euróban SEPA-átutalással is megfizetheti a Bank of Greece-nek, mint fogadó banknak. Az IBAN számlaszám és az átutalás adatai a következők:

Kedvezményezett neve: MINISTRY OF FINANCE

A kedvezményezett címe: 10 Kar. Servias St., 10562, Athens

A kedvezményezett IBAN száma: GR1201000230000000481090510

A kedvezményezett bankjának bankazonosító (BIC) kódja: BNGRGRAA

Átutalási információ: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (a 20 számjegyből álló jelszó kódját/fizetési kódját a görög támogató hatóság fogja a rendelkezésére bocsátani)

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

A kártérítést nyújtó hatóság – amennyiben szükségesnek tartja – Önt, az elkövetőt vagy más feleket tanúként vagy szakértőként beidézheti, hogy személyesen jelenjenek meg a hatóság előtt tanúskodás céljából.

Ha lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye másik tagállam területén található, a kártérítést nyújtó görög hatóság felkéri az érintett támogató hatóságot, hogy a székhelye szerinti állam jogának megfelelően hallgassa meg az érintett személyt és küldje meg számára a meghallgatásról készített jelentést. Továbbá a kártérítést nyújtó görög hatóság az érintett segítségnyújtó hatósággal együttműködve a görög jognak megfelelően maga is lefolytathatja a meghallgatást telefon vagy videokonferencia útján. Ebben az esetben a kártérítést nyújtó görög hatóság nem kötelezheti Önt arra, hogy jelenjen meg előtte. A görög támogató hatóság segítséget nyújt az érintett tagállam kártérítést nyújtó hatóságának az Ön vagy más személyek, például a tanúk vagy szakértők meghallgatásához.

Ebből a célból a görög támogató hatóság az érintett tagállam kártérítést nyújtó hatóságának kérésére: a) segítséget nyújt a kártérítést nyújtó hatóságnak, ha az a meghallgatást közvetlenül folytatja le telefon vagy videokonferencia útján a görög jognak megfelelően, mely esetben a segítségnyújtó hatóság biztosítja a szükséges logisztikai infrastruktúrát; vagy b) a görög jognak megfelelően ő maga folytatja le a meghallgatást és küldi meg a meghallgatásról készített jegyzőkönyvet az érintett tagállam kártérítést nyújtó hatóságának. Utóbbi esetben a meghallgatásról görög nyelven készített jelentést le kell fordítani a tagállam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére, vagy bármilyen másik uniós nyelvre, amelyet ez a tagállam megjelölt olyanként, mint amelyet elfogad.

Az ennek során a görög segítségnyújtó hatóságnál felmerült költséget a görög állam viseli.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Igen, biztosítanak tolmácsot.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi igazolásokat – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Elfogadják, ugyanakkor az is lehetséges, hogy szakvélemény beszerzését is elrendelik.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Igen, az utazási költségeket megtérítik Önnek.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A kártérítést nyújtó hatóságnak az ügyet a kérelem benyújtásának időpontjától számított három hónapon belül kell megvizsgálnia, és a kérelem értékelésének időpontjától számított három hónapon belül kell meghoznia jogerős határozatát.

Milyen nyelven kapom meg a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozatot?

Olyan nyelven, amelyet Ön megért.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Keresetet indíthat az elsőfokú közigazgatási bíróság (Dioikitikoú Protodikeíou) előtt.

Részesülhetek-e költségmentességben (ügyvédi segítségnyújtásban) a másik ország jogszabályai alapján?

A bűncselekmények sértettjei jogi segítségre is jogosultak bármilyen büntető- és polgári jogi követelés esetén. A törvény (a 3226/2004. törvény 1. cikke) az alacsony jövedelmű uniós tagállami polgárok, harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek számára akkor biztosít költségmentességet, ha jogszerűen tartózkodnak az Európai Unióban vagy rendelkeznek ott szokásos tartózkodási hellyel. A költségmentességre jogosult alacsony jövedelmű polgárok azok, akiknek éves családi jövedelme nem haladja meg a nemzeti általános kollektív munkaügyi szerződésben meghatározott éves személyes minimumjövedelem kétharmadát. Nemzeti jogvita esetén a jogvitában érintett másik fél jövedelmét nem veszik figyelembe.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A link új ablakot nyit megKutatóközpont a Nemek Közötti Egyenlőségért (KEThI)

A link új ablakot nyit megNemzeti Központ a Társadalmi Szolidaritásért (EKKA)

A link új ablakot nyit megA Nemek Közötti Egyenlőség Főtitkársága (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

A link új ablakot nyit megGörög Menekültügyi Tanács (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

A link új ablakot nyit megAmnesty International – Görög Szekció

A link új ablakot nyit megGörög Rendőrség – Kiberbűnözés


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 21/03/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Spanyolország


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

-

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a támogató hatósághoz kellene fordulnom)?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) a támogató hatóság.

Az alábbi A link új ablakot nyit meglinken megtalálhatja a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák pontos helyét.

Terrorista bűncselekmények esetében a Belügyminisztérium a támogató hatóság.

A támogató hatósággal kapcsolatos információ érdekében a A link új ablakot nyit megBelügyminisztérium honlapján tájékozódhat.

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor más tagállamok támogató hatóságai közvetlenül lépnek kapcsolatba a határozathozatalra illetékes hatósággal, azonban mi azt ajánljuk, hogy a kérelmeket a támogató hatóságokon keresztül továbbítsák.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok – a kérelmet? – az igazoló dokumentumokat?

A kártérítési kérelmekre és dokumentumokra nézve elfogadott nyelv a spanyol.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Ez az információ nem elérhető.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében, amikor minden nyomozást lezártak, és mielőtt a támogatás megítéléséről vagy elutasításáról szóló határozattervezetet elkészítenék, a kérelmező részére a hatályos jogi előírásokkal összhangban meghallgatást biztosítanak, hogy a kérelmező bemutathassa a releváns érveket.

Amennyiben a bűncselekményt Spanyolországban követték el, és a kérelmező szokásos tartózkodási helye egy másik uniós tagállam, amikor a kérelem beadása azon másik tagállam támogató hatóságán keresztül történik, ahol a kérelmező szokásos tartózkodási helye található, a Közigazgatási és Pénzügyminisztérium Személyzeti és Állami Nyugdíjköltségek Főigazgatósága (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) mint a határozathozatalra illetékes hatóság együttműködhet az illetékes támogató hatósággal a kérelmező vagy bármely más személy meghallgatásával kapcsolatos eljárásban, ha ezt szükségesnek tartja.

A meghallgatás lefolytatása érdekében a Közigazgatási és Pénzügyminisztérium Személyzeti és Állami Nyugdíjköltségek Főigazgatósága kérheti a támogatást kérelmező személy szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam támogató hatóságától, hogy segítse a támogatást megítélő vagy elutasító szerv általi meghallgatás közvetlen, telefon vagy videokonferencia útján történő lefolytatását, ha a kérelmező ehhez hozzájárul. Továbbá, a támogató hatóság köteles a Közigazgatási és Pénzügyminisztérium Személyzeti és Állami Nyugdíjköltségek Főigazgatósága részére jelentést küldeni a meghallgatásról.

Terrorista bűncselekmények esetében az erőszakos bűncselekményekre és a szexuális bűncselekményekre vonatkozókkal azonos szabályok alkalmazandók, ha a bűncselekményt Spanyolországban követték el, de a kérelmező szokásos tartózkodási helye egy másik uniós tagállamban van, amennyiben a támogatási kérelmet azon másik tagállam támogató hatóságán keresztül nyújtják be, ahol a kérelmező szokásos tartózkodási helye található, és a Terrorizmus Áldozatai Támogatásának Főigazgatóságán keresztül határozathozatalra illetékes hatóságként a Belügyminisztérium végzi el a meghallgatással kapcsolatban fent ismertetett cselekményeket.

A fentieknek megfelelően lehetőség van a meghallgatás telefon vagy videokonferencia útján történő lefolytatására, amennyiben a kérelmező ehhez hozzájárul, ezáltal elkerülhetők az utazási költségek.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Általában valamennyi bűncselekmény olyan sértettjének, aki nem beszéli vagy érti a spanyol vagy az eljárásban használt hivatalos nyelvet, joga van ingyenesen az általa értett nyelvet beszélő tolmács igénybevételéhez, amikor a nyomozási szakaszban tisztviselő, ügyész vagy rendőr előtt kell nyilatkozatot tenni, vagy ha a tárgyalásra vagy más szóbeli eljárási cselekményre tanúként idézték. Ez a jog a hallás- vagy beszédsérült személyeket is megilleti.

Tolmács segítségének igénybevételére akár videokonferencián, akár más telekommunikációs eszköz útján sor kerülhet, kivéve, ha a bíró vagy a bíróság hivatalból vagy a felek kérelmére úgy dönt, hogy a sértett jogainak védelme érdekében a tolmács fizikai jelenléte szükséges.

Rendőri intézkedés esetén minden olyan határozat ellen fellebbezésnek van helye a nyomozási bíró előtt, amely arról rendelkezik, hogy a sértett számára ne biztosítsanak tolmácsot. A fellebbezést benyújtottnak kell tekinteni, ha a határozattal érintett személy egyet nem értését fejezi ki az elutasítás időpontjában.

Fellebbezésnek van helye olyan bírósági határozat ellen, amely arról rendelkezik, hogy a sértett számára ne biztosítsanak tolmácsot.

Emellett a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák – amelyek a határokon átnyúló bűncselekmények esetében eljáró támogató hatóságok – tájékoztatást nyújtanak a sértettek számára az elérhető tolmácsolási szolgáltatásokról.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A kérelemben foglalt valamennyi dokumentumot le kell fordítani spanyolra, mivel ez az egyetlen olyan nyelv, amelyet a kártérítést nyújtó hatóság elfogad.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Nem.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a támogatás igénylésére rendelkezésre álló határidő általában a bűncselekmény elkövetésétől számított egy év.

A támogatás ideiglenes vagy végleges megítélésére vagy elutasítására rendelkezésre álló határidők a következők:

 • Fogyatékosságot okozó sérülések, az ilyen sérülések súlyosbodása vagy halál esetén: 6 hónap.
 • Átmeneti keresőképtelenség esetén: 4 hónap.
 • Szexuális bűncselekményeket követő terápiás kezelés költségei és a temetési költségek esetében: 2 hónap.

A kérelmeket elutasítottnak kell tekinteni, amennyiben azokról nem hoznak kifejezett határozatot a határozathozatalra rendelkezésre álló határidő lejártáig.

Terrorista bűncselekmények esetében a kérelmeket általában a kár bekövetkeztétől számított egyéves határidőn belül kell benyújtani, vagy a következmény és a terrorcselekmény közötti okozati összefüggés felismerésétől számított egy éven belül. Tanulmányi támogatás esetén a határidő a tanulmányok megkezdésétől számított három hónap.

A releváns határozat meghozatalára és közlésére rendelkezésre álló idő 12 hónap, a tanulmányi támogatással kapcsolatos határozat kivételével, amelynek esetében a határidő 6 hónap azzal, hogy a határidő kifejezett határozathozatal nélküli lejárta a kérelem befogadását és jóváhagyását eredményezi.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Spanyol nyelvű.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a határozat közlését követő egy hónapon belül a kérelmezők fellebbezhetnek a Pénzügyi és Közigazgatási Minisztérium támogatással kapcsolatos határozata ellen. Amennyiben a határozat ellen nem élnek fellebbezéssel a fenti határidőn belül, az egyetlen jogorvoslati lehetőség a fent említett minisztériumnál rendkívüli felülvizsgálat iránti kérelem előterjesztése.

Ez megindítható a Pénzügyi és Közigazgatási Minisztériumnál vagy az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek támogatására és segítésére felállított nemzeti bizottságnál (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

A Nemzeti Bizottság az illetékes szerv a Pénzügyi és Közigazgatási Minisztériumnak az alkalmazandó jogszabályok alapján biztosított támogatásokat érintő határozataival szemben indított felülvizsgálati eljárás tekintetében.

Amennyiben három hónap eltelik a fellebbezéstől számítva anélkül, hogy a Nemzeti Bizottság döntést hozott volna, a fellebbezést elutasítottnak kell tekinteni, és az ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet előterjeszteni.

Terrorista bűncselekmények esetében a Belügyminisztérium által közigazgatási eljárásban hozott, támogatásokkal kapcsolatos határozatokat fellebbezéssel lehet megtámadni, vagy pedig közvetlenül a közigazgatási bírósági rendszeren keresztül.

A másik ország jogszabályai értelmében részeülhetek-e költségmenteségben (ügyvédi segítségben)?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a sértettek költségmentesség iránti kérelmet adhatnak be a vonatkozó spanyolországi jogszabályok szerint meghatározott követelményekkel és eljárással összhangban.

A spanyol jogszabályok szerint különösen a nemi alapú erőszak sértettjeinek jogai van azonnali és ingyenes jogi tanácsadáshoz, mielőtt panaszt tesznek, és megilleti őket az ingyenes védelem és egy ügyvéd és bírósági képviselő általi képviselet joga is minden, az elszenvedett erőszak miatt közvetlenül vagy közvetve induló közigazgatási és bírósági eljárásban.

Ezekben a helyzetekben egyetlen jogi csapat foglalkozik a sértett védelmével, amely így megfelelően garantálja a sértett védelemhez való jogát. Ez a jog megilleti bármely támogatás kedvezményezettjeit is a sértett halála után, amennyiben a cselekményeknek nem voltak részesei.

Terrorista bűncselekmények esetében a terrorizmus spanyol törvényhozás által elismert áldozatainak anyagi lehetőségeiktől függetlenül a költségmentességről szóló hatályos spanyol jogszabályok alapján joguk van költségmentességhez minden olyan bírósági és közigazgatási eljárásban, amely a terrorcselekménnyel kapcsolatos, és amely sértetti státuszukat eredményezte.

A terrorizmus minden áldozata minden esetben azonnali jogi segítségre jogosult. A jogi segítséghez való jog elenyészik, amennyiben a sértetti státuszt a továbbiakban nem ismerik el, vagy ha az ügyben jogerős felmentő ítéletet hoznak, vagy az ügyet ejtik, mely esetben az addig ingyenesen igénybe vett kedvezmények költségeit sem kell visszafizetni.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Erőszakos bűncselekmények és szexuális bűncselekmények esetében a kérelmezők a kérelmek benyújtásával kapcsolatban segítségért fordulhatnak az illetékes bűncselekmények sértettjeit támogató irodához, ahol minden, esetükben releváns pénzbeli támogatással és az azok kérelmezésére vonatkozó különböző eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást kapnak.

Ezek az irodák minden autonóm közösségben és csaknem valamennyi tartományi fővárosban és további városokban is megtalálhatók.

Az alábbi A link új ablakot nyit meglinken megtalálhatja a bűncselekmények sértettjeit támogató irodák pontos címét.

A Nemzeti Legfelső Bíróság terrorizmus áldozatainak információs és támogató irodája (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) általános tájékoztatást nyújt arról a pénzügyi támogatásról, amely a terrorizmus áldozatainak járhat. Ezen iroda az alábbi címen található:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Kapcsolattartó telefonszám: + 34 91 400 74 02


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 02/12/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Franciaország


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Minden regionális bíróságnál (tribunal de grande instance) működik egy bűncselekmény-jóvátételi bizottság (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI), amely dönt a bűncselekmények áldozatai vagy jogutódaik által előterjesztett kártérítési igényekről.

Terrorcselekmények vonatkozásában A link új ablakot nyit megFR., a Terrorcselekmények és Egyéb Bűncselekmények Áldozatainak Garanciaalapja(Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI) dönt az igényekről, amelynek döntését vita esetén bíróság vizsgálja felül.

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen, az ügyet közvetlenül azon hatóság elé terjesztheti, amely dönthet az igényéről.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

- a kérelmet?

-az igazoló dokumentumokat?

A kérelmet és a dokumentumokat franciául és angolul fogadják el.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A határokon átnyúló ügyek áldozatainak, amennyiben lehetséges, saját költségükre be kell nyújtaniuk a lényeges dokumentumok francia fordítását.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Nem kell jelen lennie. Ugyanakkor bizonyos feltételek mellett kérheti utazási költségei megtérítését, szállási és ellátási napidíjat, valamint megjelenési díjat (indemnité de comparution).

A megtérítés érdekében azt a bíróságot kell megkeresnie, amelyik idézte Önt.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Igen, ha megjelenik, ingyenesen biztosítanak tolmácsot az Ön számára.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Az országában kiállított orvosi dokumentációt elfogadják. Az ügytől függően a dokumentumok alapján orvosi vizsgálatra kerülhet sor.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

A legcélszerűbb, ha az orvosi vizsgálatot kölcsönös megegyezés alapján akkor végzik el az áldozaton, amikor éppen Franciaországban tartózkodik. Egyéb esetben az áldozat orvosi vizsgálaton való részvétellel kapcsolatos utazási költségeit az alátámasztó iratok bemutatását követően az FGTI megtérítheti.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A kérelmet a CIVI hivatala haladéktalanul továbbítja az FGTI felé.

Az FGTI a CIVI hivatala által továbbított teljes iratanyag kézhezvételétől számított két hónapon belül ajánlatot tesz az áldozat számára.

Amennyiben az áldozat elfogadja az ajánlatot, a rögzített megállapodást jóváhagyás céljából megküldik a CIVI elnökének. Jóváhagyást követően a megállapodás végrehajtható. A határozatról értesítik az áldozatot, valamint a FGTI-t, amely teljesíti a kifizetést.

Az FGTI indokolt elutasítása esetén, illetve ha az áldozat elutasítja az ajánlatot vagy két hónapon belül nem válaszolt az FGTI ajánlatára, a CIVI bírósági eljárás keretében megvizsgálja az ügyet: ebben az esetben egy bíró vizsgálja meg a kérelmet, illetve ellenőrzi a megtett nyilatkozatokat és a benyújtott iratokat.

Az ügyész és az FGTI legkésőbb 15 nappal a tárgyalást megelőzően benyújtják észrevételeiket. Az igénylőt és az FGTI-t legalább két hónappal előre idézni kell.

A zárt ülésen lefolytatott eljárást követően a CIVI kártérítést megítélő vagy megtagadó döntését kézbesítik a kérelmező, illetve az FGTI részére, amely a kézbesítést követő hónapban köteles kifizetni a kártérítést.

Terrorcselekmények esetében (A link új ablakot nyit megFR.) az FGTI a teljes iratanyag kézhezvételét követő hónapban kifizet egy összeget, amennyiben fennáll a jogosultság. Az FGTI három hónapon belül tesz ajánlatot kártérítésre az áldozat (amennyiben állapota stabilizálódott), illetve az elhunyt áldozat családtagjai felé.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A határozatot francia nyelven fogja megkapni. Kérheti annak ingyenes lefordítását.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Amennyiben nincs megelégedve a CIVI határozatával, akkor felülvizsgálatot kérhet azon fellebbviteli bíróságtól (Cour d’appel), amelynek területén a CIVI működik.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

A Franciaországban alkalmazandó szabályoknak megfelelően vehet igénybe jogi segítséget.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló helyzetben?

Az A link új ablakot nyit megáldozatsegítő szervezetek, amelyekkel a bíróságok A link új ablakot nyit megáldozatsegítő irodáiban, illetve saját helyiségeikben lehet kapcsolatba lépni, ingyenes segítséget nyújthatnak kártérítési igénye előkészítésében.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 05/11/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Horvátország


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Az Igazságügyi Minisztérium (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Zágráb (Zagreb)

Telefon: +385 1 371 40 00
Fax: +385 1 371 45 07

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához határon átnyúló ügyekben is (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen, a kérelmet közvetlenül vagy ajánlott küldeményként nyújthatja be a Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériumánál.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

A kérelmet és az igazoló dokumentumokat horvát nyelven kell benyújtani. Ha a kérelem és az igazoló dokumentumok idegen nyelven készültek, azokat engedéllyel rendelkező bírósági fordító hiteles fordításával együtt kell benyújtani.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A határozathozatalra illetékes hatóság nem fordítja le a kérelmet vagy az igazoló dokumentumokat, és nem viseli a fordítás költségeit.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem kell adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni az ilyen kérelemmel kapcsolatos eljárásban.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Amennyiben a bűncselekmények áldozatainak kártérítésével foglalkozó bizottság (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) úgy dönt, hogy a kérelmezőt meghallgatásra vagy az eljárásban való személyes részvételre idézi, a kérelmező utazási költségeit megtérítik.

Főszabály szerint az eljárás során és a határozathozatalkor a kérelmezőnek nem kell jelen lennie, és ha a kérelmező, tanúk, bíróság által kirendelt szakértők vagy más személyek meghallgatása szükséges, a bűncselekmények áldozatainak kártérítésével foglalkozó bizottság mint a határozathozatalra hatáskörrel rendelkező hatóság kérheti azon másik uniós tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságától e cselekmények lefolytatását, amelyben a kártérítési kérelmet benyújtották.

Emellett az ilyen eljárással kért meghallgatás lefolytatására sor kerülhet technikai eszközök felhasználásával, ami magában foglalja a számítástechnikai technológiát, elektronikus hírközlő hálózatokat és más kép- és hangátviteli eszközöket. Ebben az esetben a meghallgatást a bűncselekmények áldozatainak kártérítésével foglalkozó bizottság, azaz a határozathozatalra hatáskörrel rendelkező hatóság folytatja le.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Igen

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell, hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A külföldi orvosi dokumentumokat elfogadják, azonban a bűncselekmények áldozatainak kártérítésével foglalkozó bizottság határozathozatalra hatáskörrel rendelkező hatóságként az orvosi dokumentumokat ellenőrzi és értékeli, és szükség esetén elrendelheti orvosszakértői vélemény beszerzését.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Nem

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A hatáskörrel rendelkező hatóság a kérelemről hozzávetőlegesen 60 napon belül határoz, ha a kérelem hiánytalan és szabályszerű (ha valamennyi szükséges dokumentumot beszerezték és benyújtották, valamennyi, határozathozatalhoz szükséges információ és bizonyíték). Ha azonban a kérelem hiányos, a határozat meghozatalához szükséges idő hosszabb lehet.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A kérelem tárgyában hozott határozat horvát nyelvű lesz.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, azonban a fél közigazgatási jogorvoslattal élhet oly módon, hogy a határozat kézbesítéstől számított 30 napon belül közigazgatási panaszt nyújt be a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási bírósághoz.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Nem

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Igen


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 09/01/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Olaszország


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A Belügyminisztérium irányítása alatt álló, Maffiajellegű és Szándékos Erőszakos Bűncselekmények Áldozatait Segítő Bizottság (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), (Via Cavour n. 6; hiteles e-mail (PEC) cím: A link új ablakot nyit megprotocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). A Bizottság elnöke a Biztos (Commissario), tagjai a Belügyminisztérium egy képviselője, az Igazságügyi Minisztérium két képviselője, a Gazdasági Fejlesztési Minisztérium egy képviselője, a Gazdasági és Pénzügyminisztérium egy képviselője, a Foglalkoztatási, Egészségügyi és Szociálpolitikai Minisztérium egy képviselője, valamint az illetékes alap pénzügyi irányítását ellátó CONSAP állami biztosítótársaság szavazati joggal nem rendelkező képviselője.

Az alapból való kifizetés iránti kérelmeket vizsgálat céljából be kell nyújtani a kormány prefektúrájához/területi hivatalához (Prefettura Ufficio territoriale del Governo), amelynek illetékességét az alábbiak határozzák meg: a 122/2017. sz. törvény 11. cikkében említett bűncselekmények esetén az ítéletet hozó bíróság székhelye; vagy az érdekelt fél vagy más jogosult tartózkodási helye, ha a bűncselekmény sértettje elhunyt; vagy az áldozatot vagy más jogosultat képviselő különleges képviselő (procuratore speciale) (procuratore speciale) tartózkodási helye, ha az olasz vagy más uniós állampolgár áldozat vagy más jogosult nem rendelkezik tartózkodási hellyel Olaszországban. (Ezeket az adatokat a hivatalos lapban hamarosan közzétételre kerülő tárcaközi rendelet tartalmazza.)

A kérelemre vonatkozó érdemi döntést a Bizottság hozza meg.

Az alapból való részesülés feltételei és a kérelem nyomtatványa megtalálható a Belügyminisztérium alábbi honlapján:

A link új ablakot nyit meghttp://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen, bár ajánlott a támogató hatósághoz fordulni a kérelem és az egyéb dokumentumok lefordítása érdekében.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

 • a kérelmet?
 • az igazoló dokumentumokat?

Olasz nyelven.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A kérelmezőt nem terhelik költségek.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Nem kell jelen lenni, mert nem tartanak kontradiktórikus tárgyalást; ha további észrevételeket vagy iratokat szeretne benyújtani, hitelesített e-mailben vagy a támogató hatóságon keresztül küldheti el őket.

A 222/2008. sz. rendelet 6. cikke: „A kérelmező meghallgatása az olasz döntéshozó hatóság kezdeményezésére

(1) Ha az olasz döntéshozó hatóság a törvényerejű rendelet A link új ablakot nyit meg2. cikkének (3) bekezdése szerint úgy dönt, hogy meg kívánja hallgatni a kérelmezőt vagy bármely más személyt, kérelmet küld a másik tagállam támogató hatóságának az e rendelet A link új ablakot nyit meg3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően. A kérelemnek információt kell tartalmaznia az olasz jogban meghatározott eljárás alaki követelményeiről, és fel kell kérnie a másik tagállam támogató hatóságát, hogy tájékoztassa a meghallgatni kívánt személyt ezekről a követelményekről.

(2) Ha az olasz döntéshozó hatóság a törvényerejű rendelet A link új ablakot nyit meg2. cikkének (3) bekezdése szerint felkéri a másik tagállam támogató hatóságát, hogy hallgassa meg a kérelmezőt vagy bármely más személyt, kérelmet küld a másik tagállam támogató hatóságának az e rendelet A link új ablakot nyit meg3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően.”

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Lásd az előző kérdésre adott választ.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Az iratot elismerik, feltéve, hogy olasz vagy angol nyelven állították ki. Külön orvosi vizsgálatot nem kell végezni Olaszországban.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Nem kell orvosi vizsgálatot végezni; hanem be kell nyújtania a vonatkozó orvosi dokumentációt és a felmerült orvosi költségek számláit.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A hatályos szabály szerint a kérelem kézhezvételétől számított 60 nap. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy az eljárást felfüggesztik, ha a döntéshozó hatóságnak szüksége van más iratokra vagy információra (a 241/90. sz. törvény 10-bis cikke).

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Olasz nyelvű.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A határozat közlésétől számított 60 napon belül a rendes bírósághoz (tribunale) keresetet nyújthat be.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Nem.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A jelen tájékoztatást készítő hatóság tudomása szerint nincs ilyen szervezet.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 24/02/2020

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Ciprus


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Nincs információ.

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

A kárenyhítés iránti kérelmével közvetlenül fordulhat az érintett tagállam döntéshozó hatóságához, akár határokon átnyúló esetekben is.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

– a kérelmet?

Görög és angol nyelven.

– az igazoló dokumentumokat?

Görög és angol nyelven.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Nem alkalmazandó.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Nem kell jelen lennie.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Nem alkalmazandó.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A tartózkodási helye szerinti országban kiállított orvosi igazolásokat elfogadják.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Nem alkalmazandó.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

6 hónap attól az időponttól számítva, amikor az összes információ rendelkezésre áll a döntés meghozatalához.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Görög és angol nyelven.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A határozatot a meghozatalától számított 75 napon belül a közigazgatási bíróság előtt megtámadhatja.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Az üggyel kapcsolatos bírósági eljárásban jogi segítséget kérhet.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A kárenyhítés igényléséről közvetlenül a A link új ablakot nyit megTársadalombiztosítási Hatóságtól kaphat tájékoztatást.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 31/10/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Lettország


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Jogi Segítségnyújtási Hivatal (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Ingyenesen hívható telefonszám: +371 80001801
Fax : +371 67514209

E-mail: A link új ablakot nyit megjpa@jpa.gov.lv
Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Az állami kárenyhítés iránti kérelmet közvetlenül a A link új ablakot nyit megJogi Segítségnyújtási Hivatalnál nyújthatja be, nem kell a tartózkodási hely szerinti uniós tagállam illetékes hatóságához fordulnia.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

A Jogi Segítségnyújtási Hivatal lett vagy angol nyelven fogadja be az állami kárenyhítés iránti kérelmet és a mellékelt dokumentumokat. A A link új ablakot nyit megJogi Segítségnyújtási Hivatalhoz benyújtandó iratokat nem kell hitelesíteni, és ezekre az iratokra nem vonatkoznak egyéb hasonló alaki követelmények sem.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Ha az állami kárenyhítés iránti kérelmet és mellékleteit le kell fordítani, a fordítási költségeket az állami költségvetésből a Jogi Segítségnyújtási Hivatal részére nyújtott forrásból fedezik.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem kell díjat fizetni egy másik uniós tagállamból érkező állami kárenyhítés iránti kérelem elbírálásáért.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Nem kell jelen lennie sem az állami kárenyhítés iránti kérelem vizsgálata során, sem az állami kárenyhítés megadásáról vagy elutasításáról szóló döntés meghozatalakor.

Ha a Jogi Segítségnyújtási Hivatal szerint a döntéshozatalhoz további adatok szükségesek, akkor az állami kárenyhítés iránti kérelem kézhezvételétől számított hét napon belül értesíti Önt erről.

A határozatot az állami kárenyhítés iránti kérelemben megadott címre küldik.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Nem kell jelen lennie sem az állami kárenyhítés iránti kérelem vizsgálata során, sem az állami kárenyhítés megadásáról vagy elutasításáról szóló döntés meghozatalakor.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) dönt a szakértői vizsgálatról. A Jogi Segítségnyújtási Hivatal kéri az eljáró hatóságtól a szakértői vizsgálat eredményét.

A szakértői vélemény orvosi leleten vagy más objektív adatokon alapul.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Ha az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) szakértői vizsgálatot kér, az utazási költségeit megtérítik (az állami költségvetésből) a Lett Köztársaság törvényei és rendeletei által megállapított eljárásnak és összegnek megfelelően.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A Jogi Segítségnyújtási Hivatal a kárenyhítés iránti kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül dönt az állami kárenyhítés megadásáról vagy elutasításáról, és a határozatot a kárenyhítés iránti kérelemben megadott címre megküldi.

Ha a Jogi Segítségnyújtási Hivatal további információkat kér Öntől vagy az eljáró hatóságtól (rendőrségtől, ügyészségtől, bíróságtól), az eljárást felfüggesztik, amíg a Hivatal az összes kért információt meg nem kapja.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Az állami kárenyhítés megadásáról vagy elutasításáról szóló döntést Lettországban olyan nyelvre lefordítva kell megküldeni, amelyről a tartózkodási helye szerinti uniós tagállam azt jelezte, hogy elfogadja.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A Jogi Segítségnyújtási Hivatalnak az állami kárenyhítés megadására vagy elutasítására vonatkozó határozatával szemben a hatálybalépésétől számított egy hónapon belül a Jogi Segítségnyújtási Hivatalnál fellebbezést nyújthat be, amelyet a Hivatal továbbít az A link új ablakot nyit megIgazságügyi Minisztériumnak.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Az állami kárenyhítés igényléséhez nincs szüksége jogi segítségre. A Jogi Segítségnyújtási Hivatal biztosítja az állami kárenyhítés igényléséhez szükséges segítséget.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A „Skalbes” szövetség minden nap 7 és 22 óra között ingyenes segélyvonalat működtet a 116006-os számon (segélyvonal a bűncselekmények áldozatai részére), amelyen keresztül érzelmi és pszichológiai támogatást nyújt a bűncselekmények sértettjeinek, tájékoztatást ad a sértettek eljárási jogairól (például a büntetőeljárásban megillető jogokról, a kártérítés iránti jogról, az állami kárenyhítésről stb.), a rendelkezésre álló szolgáltatásokról és sértettek számára nyújtható támogató szolgáltatásokról.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 20/03/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Litvánia


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30
Vilnius

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen, a kérelem közvetlenül benyújtható a Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériumához.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

– a kérelmet?

– az igazoló dokumentumokat?

A kérelmet és a további iratokat litván vagy angol nyelven kell benyújtani.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A kérelem és/vagy mellékletei litván vagy angol nyelvre történő fordításának költségeit a kérelmezőnek vagy a küldő hatóságnak kell viselni.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

A sértettnek nem kell megjelennie a kérelemről való döntéshozatal során. Ezek a költségek ezért nem téríthetők vissza.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

A sértettnek nem kell megjelennie a kérelemről való döntéshozatal során.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Az áldozat tartózkodási helye szerinti országban illetékes intézmények/személyek által kiállított dokumentumokat elismerik.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Nem.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma a kérelem és az összes szükséges dokumentum benyújtásától számított egy hónapon belül hozza meg döntését.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Általában litván nyelven.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által hozott határozattal szemben a határozat közlésétől számított egy hónapon belül nyújtható be jogorvoslat a Litván Közigazgatási Panaszbizottsághoz (Lietuvos administracinių ginčų komisija) vagy a Vilniusi Regionális Közigazgatási Bírósághoz (Vilniaus apygardos administracinis teismas).

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Igen. Jogi segítségnyújtás iránt kérelem nyújtható be az Állami Jogi Segítségnyújtási Szolgálathoz (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), amely dönt a jogi segítségnyújtás megadásáról.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Nem.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 22/10/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Luxemburg


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Igazságügyi Minisztérium

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@mj.public.lu
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.mj.public.lu/

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

A kárenyhítés iránti kérelem közvetlenül benyújtható az igazságügyi miniszterhez, feltéve, hogy a kérelmező nem jogosult kárenyhítésre más tagállamtól, és igazolni tudja, hogy jogszerűen tartózkodik Luxemburgban, és a szokásos tartózkodási helye Luxemburgban van.

A kérelmezőnek nem kell jogszerűen Luxemburgban tartózkodni és a szokásos tartózkodási helyének Luxemburgban lenni, ha a büntető törvénykönyv 382‑1. cikkében említett bűncselekmény (emberkereskedelem) áldozata.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok a kérelmet és az igazoló dokumentumokat?

A kárenyhítés iránti kérelem és az alátámasztó dokumentumok a következő nyelveken fogadhatók el:

 • luxemburgi,
 • francia,
 • német.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Az Igazságügyi Minisztérium viseli a fordítási költségeket.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Az áldozatnak nem kell jelen lenni. Ügyvédje képviselheti. Ennek eredményeként nincs szükség utazásra.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Igen.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A tartózkodási helye szerinti országban kiállított orvosi igazolásokat az elszenvedett cselekményeket és sérüléseket alátámasztó dokumentumként elfogadják vagy elismerik.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik-e e az utazási költségeimet?

Nem alkalmazandó. A külföldi orvosi igazolásokat alátámasztó dokumentumként elfogadják.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Az igazságügyi miniszter a kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül dönt.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A kérelmet írásban, francia, német vagy luxemburgi nyelven kell benyújtani, és a határozatot is e nyelvek valamelyikén hozzák.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Ha nem ért egyet az igazságügyi miniszter döntésével az elvet vagy a megítélt összeget illetően, keresetet nyújthat be az igazságügyi miniszter által képviselt állam ellen. A keresetet a kérelmező választása szerint a luxemburgi vagy a diekirchi kerületi bíróságon (tribunal d’arrondissement) kell előterjeszteni.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Bárki, aki igazolni tudja, hogy nem rendelkezik elegendő jövedelemmel, ingyenes jogi segítségnyújtásban részesülhet a törvényben megállapított feltételek szerint. Ügyvédet rendelhetnek ki, hogy jogi tanácsadást nyújtson Önnek, vagy képviselje Önt a bíróságon, és a költségeket az állam viseli. Bárki konzultálhat a jogi tájékoztatást és tanácsadást nyújtó szervekkel. A Jogi Befogadási és Tájékoztatási Szolgálattól (Service d’Accueil et d’Information juridique) ingyenesen kaphat jogi tájékoztatást.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (Központi Szociális Segélyszolgálat) - Service d’aide aux victimes (SAV) (Áldozatsegítő Szolgálat)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxemburg

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 19/03/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Magyarország


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A más tagállamból érkező kárenyhítési kérelmek elbírálására döntő hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jogosult:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

email: A link új ablakot nyit megisz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

web: A link új ablakot nyit meghttp://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

– a kérelmet?

Bármilyen nyelven.

– az igazoló dokumentumokat?

Bármilyen nyelven.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A Magyar Állam

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem kell fizetni.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Nem igényelheti, nem igényel személyes jelenlétet az eljárás lefolytatása.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Igen.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Elfogadjuk.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

Nem.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Az eljárás során maximum 60 napon belül döntést kell hozni.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Magyar.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Az elsőfokú határozattal szemben fellebbezésnek van helye, a fellebbezést az Igazságügyi Minisztérium bírálja el, mint másodfokú szerv. Az Igazságügyi Minisztérium másodfokú döntésével szemben közigazgatási per kezdeményezhető a bíróságon.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Jogi segítséget a magyar jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján kaphat.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Az áldozatsegítő szolgálat bármely szervezetei egységénél igénybe vehető érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás, melynek keretében az áldozatsegítő munkatársak bármely gyakorlati segítséget (pl.: kérelmek kitöltésében közreműködés, tájékoztatás) megadnak az érdeklődők részére. Ezen kívül civil szervezetekhez is fordulhatnak az áldozatok (pl.: Fehérgyűrű, Baptista Szeretetszolgálat stb.)


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 14/09/2018

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Málta


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Kártérítési tisztviselő

The Palace, St George’s Square
Valletta

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

A kártérítési igényét nem küldheti meg közvetlenül.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

 • – a kérelmet? Máltai vagy angol
 • – az igazoló dokumentumokat? Máltai vagy angol

Amennyiben a kártérítést nyújtó hatóság más uniós tagállamból származó dokumentumot fordít le, ki viseli ennek költségét?

Ennek költségét a kártérítést nyújtó hatóság fedezi.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nincsenek ilyen díjak.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Nem alkalmazandó

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Nem alkalmazandó

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

E dokumentáció elfogadása a kártérítési tisztviselő mérlegelésétől függ, aki úgy is dönthet, hogy helyi orvosszakértőket von be az eljárásba.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Igen, ezek a költségek megtérítésre kerülnek.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A hatóságnak megközelítőleg egytől két hónapig terjedő időre van szüksége.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A határozatot angol nyelven kapja meg.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Erre nincsen lehetőség.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Igen, kaphat.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A link új ablakot nyit meghttp://vso.org.mt/

vagy a jogi segítségnyújtásért felelős főtanácsnok (Chief Advocate for Legal Aid): A link új ablakot nyit meghttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 08/03/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Hollandia

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata holland nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: görögangolfranciamáltailengyelszlovákszlovénfinn.


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Hága

Telefon: 070-4142000
Fax: 070-4142001

E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@schadefonds.nl
Weboldal: A link új ablakot nyit meghttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Postai cím:
Postbus 71
NL-2501 CB
The Hague, Hollandia

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

– a kérelmet?

– az igazoló dokumentumokat?

Holland, angol.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Az erőszakos bűncselekmények kompenzálására szolgáló kártérítési alap.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Nem kell jelen lennie az eljárás során.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Nem alkalmazandó.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Ez az érintett szakembereken, valamint az orvosszakértőink által készített helyzetértékelésen múlik.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Nem alkalmazandó.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Legfeljebb 26 hétig.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Hollandul vagy a saját nyelvén kapja meg.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Kifogást nyújthat be. Lásd fent.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Nem.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A holland áldozatsegítő szolgálat (Slachtofferhulp Nederland): A link új ablakot nyit meghttps://www.slachtofferhulp.nl/english/.

Telefon: 0900-0101.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 18/03/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Ausztria


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A szociális kérdésekkel és a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szövetségi hivatal, szociális ügyekért felelős minisztérium (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Bécs

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)1599882266

e-mail: A link új ablakot nyit megpost.wien@sozialministeriumservice.at

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok a kérelmet és igazoló dokumentumokat?

Jellemzően németül vagy angolul, amennyiben a segítséget nyújtó hatóság vagy a sértett nyújtja be őket.

(Ha a sértettnek nem áll módjában a dokumentumokat a hatóság részére németül vagy angolul benyújtani, a más nyelven előterjesztett kérelmeket szintén elfogadják és aztán lefordítják).

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A hatóság.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nincsenek ilyen költségek.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Jellemzően nem kell jelen lennie.

Amennyiben mégis idézik Önt, az ezzel kapcsolatos költségeket a hatóság fogja viselni, ezt azonban kérelmeznie kell. Ebben a szociális kérdésekkel és a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szövetségi hivatal illetékes.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Szükség esetén igen.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A legtöbb esetben a hatóság által kijelölt osztrák szakértőt is be fognak vonni. E szakértő az értékelés elkészítése során az Ön országából származó igazolásokat is figyelembe fogja venni.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Igen.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Ez a kért támogatástól függ. A legtöbb esetben hat hónapon belül meghozzák a határozatot.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Német.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A szociális ügyekért felelős minisztérium határozatával szemben fellebbezés nyújtható be a szövetségi közigazgatási bírósághoz (fellebbezés az alkotmánybíróság [Verfassungsgerichtshof] és a legfelsőbb közigazgatási bíróság [Verwaltungsgerichtshof] előtt is előterjeszthető).

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Igen. A szociális ügyekért felelős minisztérium, illetve a szövetségi közigazgatási bíróság azonban nem téríti meg a jogi költségeket.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Az ilyen segítség igénylésével kapcsolatos kérdésekkel a sértetteket segítő szervezetekhez (például a Weisser Ring nevű szervezethez érdemes fordulnia).


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 21/02/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Lengyelország


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Ez az információ jelenleg nem áll rendelkezésre.

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

A kártérítési kérelmet főszabály szerint a segítségnyújtó hatóság továbbítja a döntéshozó hatósághoz. A jogosult személy azonban a kérelmet közvetlenül a lengyel döntéshozó hatósághoz is megküldheti.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

– a kérelmet?

– az igazoló dokumentumokat?

A döntéshozó hatóság lengyel vagy angol nyelvű kommunikációt fogad el.

A döntéshozó hatóság a másik ország segítségnyújtó hatósága által tartott meghallgatáson felvett jegyzőkönyvet annak az országnak a hivatalos nyelvén is elfogadja.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A dokumentumok fordítási költségeit az Államkincstár viseli.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

A kártérítést igénylő személyek teljes mentességet élveznek a bírósági költségek alól.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Az utazási költségei nem téríthetők meg. Ön ugyanakkor távolról is meghallgatható, vagyis anélkül, hogy ehhez be kellene fáradnia a döntéshozó hatósághoz. Kérheti a döntéshozó hatóságtól, hogy keresse meg az Ön országa szerinti segítségnyújtó hatóságot annak érdekében, hogy szervezze meg az Ön meghallgatását és annak közvetítését. Az ilyen meghallgatáshoz hozzá kell járulnia.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Szükség esetén a döntéshozó hatóság szakképzett tolmácsot jelöl ki. Ennek költségei nem Önt terhelik.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A döntéshozó hatóság mérlegeli, hogy a lakóhelye szerinti orvosok által lefolytatott vizsgálatok megbízhatók-e. Ha a döntéshozó hatóság úgy ítéli meg, hogy új vizsgálatra van szükség, ennek alá kell vetnie magát. Önnek ebben az esetben csak az utazási költségeket kell fizetnie.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Az utazási költségei még abban az esetben sem téríthetők meg, ha azért kellett ebbe az országba utaznia, hogy orvosi vizsgálatnak vesse alá magát.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A kártérítési kérelem elbírálásának nincsen határideje. A határozathozatalhoz szükséges idő nem csupán az ügy bonyolultságától és attól függ, hogy a döntéshozó hatóságnak milyen bizonyítást kell lefolytatnia, hanem azt a döntéshozó hatóság előtt éppen folyamatban lévő ügyek száma is befolyásolja.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A kártérítés tárgyában hozott határozat lengyel nyelven készül.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Amennyiben nincs megelégedve a kártérítés tárgyában hozott határozattal, azzal szemben a másodfokú bírósághoz (sąd II instancji) fellebbezést nyújthat be. A fellebbezéssel kapcsolatban semmilyen költség nem terheli.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

A lengyel jog alapján kaphat jogi segítséget. Jogi segítséget azon személyeknek biztosítanak, akik igazolják, hogy nem engedhetnek meg maguknak ügyvédet. Kérjük, ne feledje: kártérítés igénylése esetén számíthat a kártérítési igénye alapjául szolgáló bűncselekménnyel kapcsolatos előkészületi eljárást folytató ügyész segítségére.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Lengyelországban áldozatsegítő és büntetés-végrehajtást követő segítségnyújtási alap (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) működik, amely többek között a sértettek és a legközelebbi hozzátartozóik megsegítésére szánt pénzeszközöket gyűjti. Az alapot az igazságügyi miniszter kezeli. A támogatást úgy osztják szét, hogy az alap kezelője nyílt pályázati eljárás keretében kiválasztja azokat a szervezeteket, amelyek pályázatát a legjobbnak ítéli, és e szervezetek számára a bűncselekmények sértettjeinek érdekeit szolgáló intézkedésekre felhasználható támogatást biztosít.

A pénzeszközöket jogi, pszichés és anyagi támogatás nyújtására használják fel. A jogi segítség a kártérítés igénylésével kapcsolatos segítségnyújtást is magában foglalhatja.

Amennyiben ilyen segítségben kíván részesülni, vegye fel a kapcsolatot olyan nem kormányzati szervvel, amely e célból támogatásban részesült az igazságügyi minisztertől, és igazolja feléjük, hogy bűncselekmény sértettjének minősül. Az ilyen szervezetek listája, valamint az elérhetőségi adataik megtalálhatók az igazságügyi minisztérium honlapján (A link új ablakot nyit meghttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/), a bűncselekmények sértettjei számára elérhető intézkedésekkel / segítségnyújtással / a bűncselekmények sértettjei és a legközelebbi hozzátartozóik számára elérhető segítségnyújtással foglalkozó szekcióban (kattintson ide: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 03/04/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Szlovénia


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A Szlovén Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-mail: A link új ablakot nyit meggp.mp@gov.si
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.mp.gov.si

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

– a kérelmet? Szlovén nyelven.

– az igazoló dokumentumokat? Szlovén nyelven, hiteles fordításként.

Amennyiben a kérelem és az igazoló dokumentumok nem szlovén nyelven vannak, az Igazságügyi Minisztérium azokat visszaküldi a kérelmezőnek vagy azon tagállam hatóságának, amelytől a megkeresés érkezett, és mellékel hozzá egy tájékoztatót, miszerint a kérelmet és az igazoló dokumentumokat szlovén nyelven kell benyújtani.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Amennyiben a kérelem és az igazoló dokumentumok nem szlovén nyelven vannak, az Igazságügyi Minisztérium azokat visszaküldi a kérelmezőnek vagy annak a hatóságnak, amelytől a megkeresés érkezett, és mellékel hozzá egy tájékoztatót, miszerint a kérelmet és az igazoló dokumentumokat szlovén nyelven kell benyújtani. Más szóval a kártérítést nyújtó hatóság nem fordítja le a más EU tagállamból érkező kérelmet vagy igazoló dokumentumokat. A fordítás költségeit a Szlovén Köztársaság viseli.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem. A jelen törvény alapján a kártérítési eljárásban nem számítanak fel díjat a kérelmek, keresetek és határozatok után.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Nem, a költségeket nem térítik meg.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Főszabály szerint nem szükséges személyesen jelen lennie az eljárás során.

A bűncselekmények sértettjeinek nyújtott kártérítéssel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) dönthet úgy, hogy szóbeli meghallgatást tart, meghallgatja valamelyik felet, vagy szakértőt hallgat meg. Az általános közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályozás szerint az a fél, aki nem ismeri a nyelvet, vagy azt valamely fogyatékosság okán nem tudja használni, tolmácsra jogosult annak érdekében, hogy az eljárást követni tudja. A hatóság a kérelmezőt köteles erről tájékoztatni.

A bizottság azonban a jogszabályok alapján felkérheti annak a másik EU tagállamnak az illetékes hatóságát e cselekmények elvégzésére, amelyben a kérelmező benyújtotta a kárigényét. Ebben az esetben a kérelmezőnek nem kell személyesen jelen lennie.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A mellékelt orvosi dokumentációt elfogadják vagy elismerik, ha azt szlovén nyelven, hiteles fordításként csatolják.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Az általános közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályozás értelmében nem kerülnek megtérítésre, mivel ezt az eljárást a kérelmező kezdeményezte.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A határozatot a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított, jogszabályban meghatározott 3 hónapos határidőn belül kell meghozni. A tényleges eljárás főszabály szerint kevesebb mint fél évig tart az ügy egyedi körülményeitől függően.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A határozatot szlovén nyelven hozzák meg.

Amennyiben az eljárást más EU tagállam illetékes hatóságának kell lefolytatnia, a határozatot az Európai Bizottság által meghatározott előírt formanyomtatvány kíséretében kell megküldeni, és a formanyomtatványt azon illetékes tagállam nyelvén kell kiállítani, amelynek az megküldésre kerül. A formanyomtatvány szintén tartalmaz egy összefoglalót a határozatról, tájékoztatást vagy kioktatást a jogorvoslati lehetőségekről, valamint tájékoztatást a kérelmezőtől elvárt egyéb cselekményekről.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A határozat a Szlovén Köztársaság közigazgatási bíróságához benyújtott keresettel, közigazgatási eljárás során támadható meg.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

A kártérítési igény előkészítését is magában foglaló közigazgatási eljárásban nincsen lehetőség ingyenes jogi segítségre.

Ugyanakkor az általános közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályozás szerint a hivatalos személynek tiszteletben kell tartania a kérelmező jogainak védelmére vonatkozó elvet, amely alapján a hivatalos személynek a kérelmező számára lehetővé kell tennie a jogai gyakorlását, köteles őt erre figyelmeztetni, valamint felhívni a kérelem hiányosságainak pótlására és az indokai előadására, mindeközben arról is gondoskodnia kell, hogy a kérelmező figyelmetlensége vagy tudatlansága ne járjon a jogai sérelmével.

A kérelmező a bizottság határozatával szemben keresetet nyújthat be. A közigazgatási jogvitában, amely egyúttal bírósági eljárás, a külföldiek (akik nem a Szlovén Köztársaságban rendelkeznek lakóhellyel) a viszonosság feltételeinek teljesülése mellett vagy a Szlovén Köztársaságra nézve kötelező erejű nemzetközi szerződések feltételei szerint, illetve az e szerződésekben meghatározott esetekben jogosultak ingyenes jogi segítségre.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Erről nem rendelkezünk információval.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 12/03/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Szlovákia


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma – Rehabilitációs és Kártérítési Osztály

Telefon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-mail: A link új ablakot nyit megvictims@justice.sk
Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.justice.gov.sk/

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumával nincsen lehetőség közvetlenül kommunikálni. A határokon átnyúló ügyekben a saját ország segítséget nyújtó hatóságát kell igénybe venni.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

 • a kérelmet?
  Szlovák nyelven.
 • az igazoló dokumentumokat?
  Szlovák nyelven.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma nem fordítja le a szükséges dokumentumokat. A bűncselekmény sértettje fizeti a fordítást és az azzal kapcsolatos költségeket.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Az eljárás nem díjköteles.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

A kártérítési kérelem elbírálásához nincsen szükség az erőszakos bűncselekmény sértettjének személyes jelenlétére. A meghallgatásokat a megkeresett segítséget nyújtó hatóság vagy a szlovák hatóságok folytatják le audiovizuális közvetítést lehetővé tevő technikai felszerelés igénybevételével. Ebből következően utazási költségek nem merülnek fel, így a megtérítésükre sincsen szükség.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

A jogszabály nem írja elő a kérelmező személyes részvételét a kártérítési eljárásban. A kártérítési kérelem elbírálásához nincsen szükség az erőszakos bűncselekmény sértettjének személyes jelenlétére.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A fájdalom és szenvedés miatt járó kártérítés megállapításához a szlovák jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő orvosi jelentés szükséges. Elképzelhető azonban, hogy az egészségi állapotát a Szlovák Köztársaságban is felméri egy orvos a lakóhely szerinti országban kiállított orvosi jelentések alapulvételével.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Az utazási költségeket nem térítik meg.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 6 hónapon belül hoz döntést.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Szlovák nyelvű.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Bírósághoz benyújtott kereset útján.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Kifejezetten a kártérítési igény előterjesztéséhez a szlovák jogszabályok nem biztosítanak jogi segítséget. A jogi segítségnyújtó központtól azonban lehetőség van az állam által biztosított általános jogi segítséget igénybe venni, vagy segítséget kérni a bűncselekmények sértettjeinek segítséget nyújtó valamelyik szervezettől. A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma maga is szolgál alapvető iránymutatással a kártérítés igényléséhez.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A Szlovák Köztársaságban léteznek az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek segítséget és támogatást nyújtó, a sértettek egyes típusaira összpontosító nem kormányzati szervezetek. Az, hogy az egyes szervezetek a határokon átnyúló ügyekben is nyújtanak-e segítséget a kártérítés igényléséhez, elsősorban a személyzeti kapacitásuktól függ.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 28/01/2020

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Finnország


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

Államkincstár

P.O. Box 50

FI-00054 State Treasury, Finnország

E-mail: A link új ablakot nyit megrikosvahingot@valtiokonttori.fi

A link új ablakot nyit meghttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

A kérelmét közvetlenül megküldheti az államkincstárnak (Valtiokonttori). Kérjük, legyen azonban figyelemmel a dokumentumok nyelvét érintő korlátozásokra az alábbiak szerint.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok a kérelmet?

És az igazoló dokumentumokat?

A kérelmet finn, svéd vagy angol nyelven kell elkészíteni. Az igazoló dokumentumokat szintén ezen nyelvek egyikén kell becsatolni.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Az államkincstár nem fogja feldolgozásra befogadni a kérelmet, ha az nem a fent említett nyelvek egyikén készült. Ha segítségre van szüksége a dokumentumok lefordításában, felveheti a kapcsolatot annak az országnak a segítséget nyújtó hatóságával, amelyben él.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

A kérelme feldolgozásáért nem számítanak fel Önnek adminisztratív díjakat.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

Az ügyet az államkincstár írásban bírálja el. Személyes megjelenésre az eljárás semelyik szakaszában nem fogják kérni.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Lásd az előző kérdésre adott választ.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt- vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A lakóhelye szerinti saját országában kiállított orvosi dokumentációt elfogadják az elszenvedett sérülés igazolására.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Lásd az előző kérdésre adott választ.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Általában 6-8 hónapon belül kapja meg a határozatot, azt követően, hogy a kérelme beérkezett az államkincstárhoz.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Az államkincstár kizárólag finn és svéd nyelven hoz határozatot. Amennyiben a kérelmét angol nyelven terjesztette elő, a határozattal együtt kap egy angol nyelvű összefoglalót a határozat tartalmáról.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be írásban a biztosítási ügyekkel foglalkozó bírósághoz (Vakuutusoikeus) a kártérítés tárgyában hozott és Önnek kézbesített határozattal szemben a határozatról való tudomást szerzéstől számított 30 napon belül. Az államkincstár határozatához a jogorvoslat benyújtására vonatkozó iránymutatást mellékelnek.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

Az államkincstár tanácsokkal szolgálhat a kártérítés igénylésével kapcsolatos kérdésekben. Ha külső ügyvéd segítségét veszi igénybe a kérelme elkészítéséhez, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket csak abban az esetben térítik meg, ha Önnek jogi segítséget ítéltek meg vagy jogi tanácsadót jelöltek ki az ügy bíróság általi tárgyalására. A kérelem elkészítésével kapcsolatos költségeket bírósági eljárás hiányában is megtéríthetik, amennyiben teljesíti a jogi segítség igénybevételére vonatkozó pénzügyi feltételeket.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében?

A kérelem elkészítéséhez segítséget kaphat a finn áldozatsegítő szolgálattól (Rikosuhripäivystys) (RIKU). E szervezet elérhetőségi adatait megtalálhatja az alábbi címen elérhető honlapján: A link új ablakot nyit meghttps://www.riku.fi/en/home/


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 09/02/2020

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Svédország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata svéd nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatóság

Storgatan 49
Umeå, Svédország

Tel: +46)90708200
Fax : +(46)90178353

E-mail: A link új ablakot nyit megregistrator@brottsoffermyndigheten.se
Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Postai cím:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Svédország

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Igen; Ha a bűncselekményt Svédországban követték el, az igényével közvetlenül a bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatósághoz fordulhat.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

– a kérelmet?

– az igazoló dokumentumokat?

A kérelmet és az igazoló dokumentumokat svéd és angol nyelven fogadják el.

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

A fordítási költségeket a bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatóság viseli.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

A kérelmezőnek nem kell személyesen jelen lennie. A kérelem feldolgozása írásban történik.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Van lehetőség tolmácsolásra, ha felmerül ennek szükségessége az eljárás során.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

A más országban kiállított orvosi dokumentáció és orvosi iratok elfogadhatók lehetnek. Ha további értékelésre van szükség, a bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatóság általában orvosszakértőket kér fel arra, hogy a rendelkezésre álló orvosi bizonyítékok alapján szakvéleményt készítsenek.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Általában nincsen szükség orvosi vizsgálatra Svédországban, ha Ön más uniós tagállam lakosa. Lehetőség van azonban e költségek megtéríttetésére, ha ilyen jellegű további vizsgálatra van szükség.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A feldolgozási idő az ügy jellegétől és a hatóság leterheltségétől függően eltérő. Az átlagos feldolgozási idő jellemzően körülbelül három hónap, ennél azonban hosszabb vagy rövidebb is lehet. A kérelmeket a beérkezés sorrendjében dolgozzák fel, és általában nem biztosítanak elsőbbséget.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

A határozatot svéd nyelven hozzák meg. Ha nem beszéli a svéd nyelvet, egy angol nyelvű összefoglalót is kapni fog a határozatról.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

A bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatóság határozatát nem lehet megtámadni, a hatóság azonban kérelemre vagy hivatalból megváltoztathatja a döntését, ha új körülmények merülnek fel, vagy az más okból indokolt.

A határozattal elégedetlen kérelmezőnek az ügy újbóli vizsgálatára irányuló írásbeli kérelmet kell benyújtania a hatósághoz. A kérelemben meg kell jelölni a kívánt módosítást és annak indokait. A kiegészítő anyagokat a kérelemmel együtt kell benyújtani.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

A jogi képviselettel összefüggő költségek csak különös indokok alapján téríthetők meg. A bűncselekménnyel okozott kár miatti kártérítéshez jellemzően nincsen szükség ügyvédi segítségre. A kérelem benyújtása meglehetősen egyszerű. A hatóság szintén köteles információval és tanácsadással szolgálni a kártérítést igénylő személyeknek, valamint felel az ügy elbírálásához szükséges bizonyítékok beszerzéséért.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

Ha kérelmet szeretne benyújtani, vagy bármely kérdése merül fel a határokon átnyúló ügyekben adható kártérítéssel kapcsolatban, a legjobb, ha felveszi a kapcsolatot a bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítéssel és támogatással foglalkozó svéd hatósággal, és tőlük kér segítséget és tájékoztatást. Információk az alábbi honlapon találhatók: A link új ablakot nyit meghttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng. A hatóságot emellett fel is hívhatja a +46 90 70 82 00 számon.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 14/03/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Anglia és Wales


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) (a bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésért felelős hatóság)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 203 684 2517

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

A kérelmet közvetlenül is befogadjuk Öntől, anélkül, hogy először a saját országában a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnia.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

 • a kérelmet?
 • az igazoló dokumentumokat?

Előnyösebbnek tekintjük, ha e dokumentumokat angol nyelven kapjuk kézhez.

Ha a kártérítést elbíráló hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Mi viseljük e fordítások költségeit.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem számítunk fel díjat a szolgáltatásaink után.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

A kérelmeket írásban bíráljuk el, és a kérelmezőkkel írásban tartjuk a kapcsolatot. Nem kell jelen lennie.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Nem alkalmazandó.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Elfogadjuk a más országok megfelelően képzett orvosai által kiadott szakvéleményeket.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Nem térítjük meg az utazási költségeket.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

A kártérítési kérelem elbírálásához szükséges idő hosszúsága az igény bonyolultságától függ. Például a bevételkieséssel kapcsolatos igények elbírálása hosszabb időt vesz igénybe, mint azok, amelyek alapján csak a sérülésekre vonatkozó díjszabás alapján kerül sor kifizetésre. A CICA mindaddig nem véglegesíti az igényét, amíg Ön meg nem erősíti, hogy a lehetőségekhez képest felgyógyult a sérüléseiből. Arra törekszünk, hogy az egyszerű megítélésű ügyeket a beérkezésüktől számított 12 hónapon belül rendezzük.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Angol nyelven fogjuk tartani Önnel a kapcsolatot.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Amennyiben nem ért egyet az eredeti határozattal, és szeretné, hogy azt felülvizsgáljuk, a felülvizsgálat iránti írásbeli kérelmét az eredeti határozat időpontjától számított 56 napon belül kell előterjesztenie. Minden olyan további bizonyítékot csatolnia szükséges, amelyet szeretne, hogy mérlegeljünk az igénye alátámasztásául.

Ha beérkezik a felülvizsgálat iránti kérelme az annak alátámasztására szolgáló bizonyítékokkal együtt, a kérelmét megvizsgálja egy kártérítési tisztviselő, aki nem lehet azonos az eredeti határozatot meghozó kártérítési tisztviselővel. A felülvizsgálat eredményeképpen hozott határozat az eredeti határozathoz képest kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb lehet, illetve az eredeti határozat változatlan is maradhat.

Amennyiben nem ért egyet a felülvizsgálat eredményeképpen hozott határozattal, a bírósági eljárási szabályokkal összhangban jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be az elsőfokú bíróságnak (First-tier Tribunal) (Criminal Injuries Compensation, bűncselekménnyel okozott sérülés után járó kártérítés). E szabályokat megtalálja az A link új ablakot nyit megelsőfokú bíróság honlapján.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

A kártérítési kérelem előterjesztése során nem szükséges díjazás ellenében eljáró képviselő, például „solicitor” (ügyvéd) vagy kártérítési igények kezelésével foglalkozó társaság útján eljárnia. Amennyiben úgy dönt, hogy díjazás ellenében eljáró képviselő útján kíván eljárni, ennek költségét nem tudjuk megtéríteni, ezért azt Önnek kell viselnie.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A kérelme benyújtásával kapcsolatos segítségért az A link új ablakot nyit megáldozatokat segítő információs szolgálathoz fordulhat.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 16/10/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Észak-Írország


Ez a szakasz nem alkalmazandó. Az észak-írországi kártérítési szolgálat (Compensation Services Northern Ireland) csak az Észak-Írországban felmerülő kárigényeket bírálja el.


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

-

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést nyújtó hatóságok:

– a kérelmet?

– az igazoló dokumentumokat? -

Ha a kártérítést nyújtó hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

-

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező kérelmem) feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

-

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

-

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

-

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

-

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítésre kerülnek-e az utazási költségeim?

-

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

-

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

-

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

-

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

-

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

-


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 15/10/2019

Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni - Skócia


Melyik hatóság bírálja el a kártérítés iránti kérelmet határokon átnyúló ügyben?

A Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) (a bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésért felelős hatóság)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 00 44 300 003 3601

Weboldal: A link új ablakot nyit meghttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Fordulhatok-e a kártérítés iránti igényemmel határon átnyúló ügyekben is közvetlenül e tagállamnak a határozathozatalra illetékes hatóságához (anélkül, hogy először a saját országomban a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnom)?

A kérelmet közvetlenül is befogadjuk Öntől, anélkül, hogy először a saját országában a segítségnyújtó hatósághoz kellene fordulnia.

Milyen nyelven vagy nyelveken fogadják el a kártérítést elbíráló hatóságok:

 • a kérelmet?
 • az igazoló dokumentumokat?

Előnyösebbnek tekintjük, ha e dokumentumokat angol nyelven kapjuk kézhez.

Ha a kártérítést elbíráló hatóság lefordítja a más EU tagállamból érkező kérelmet/igazoló dokumentumokat, ki viseli ennek költségeit?

Mi viseljük e fordítások költségeit.

Ebben az országban kell-e adminisztratív vagy egyéb díjakat fizetni a (másik EU tagállamból érkező) kérelmem feldolgozásáért? Amennyiben igen, hogyan tudom ezeket befizetni?

Nem számítunk fel díjat a szolgáltatásaink után.

Ha az eljárás során és/vagy a határozathozatalkor jelen kell lennem, igényelhetem-e az utazási költségeim megtérítését? Hogyan? Kihez kell fordulnom?

A kérelmeket írásban bíráljuk el, és a kérelmezőkkel írásban tartjuk a kapcsolatot. Nem kell jelen lennie.

Biztosítanak-e tolmácsot abban az esetben, ha meg kell jelennem személyesen?

Nem alkalmazandó.

Elfogadják vagy elismerik-e a saját országomban kiállított orvosi dokumentációt – vagy saját orvosszakértőik is meg kell hogy vizsgálják az egészségi állapotomat/sérülésemet?

Elfogadjuk a más országok megfelelően képzett orvosai által kiadott szakvéleményeket.

Amennyiben ebben az országban orvosi vizsgálatnak kell alávetnem magam, megtérítik az utazási költségeimet?

Nem térítjük meg az utazási költségeket.

Hozzávetőlegesen mennyi ideig tart, amíg a hatóságtól/szervtől megkapom a kártérítés tárgyában hozott határozatot?

Arra törekszünk, hogy az egyszerű megítélésű ügyeket a beérkezésüktől számított 12 hónapon belül rendezzük.  Az összetett ügyek elbírálása tovább tart.  Nem hozunk végső határozatot az ügyében, ha a gyógykezelése még folyamatban van, vagy a felépülésének mértéke nem ismert.

Milyen nyelvű lesz a kártérítési kérelmem tárgyában hozott határozat?

Angol nyelven fogjuk tartani Önnel a kapcsolatot.

Ha nem vagyok megelégedve a határozattal, hogyan tudok fellépni ellene?

Amennyiben nem ért egyet az eredeti határozattal, és szeretné, hogy azt felülvizsgáljuk, a felülvizsgálat iránti írásbeli kérelmét az eredeti határozat időpontjától számított 56 napon belül kell előterjesztenie. Minden olyan további bizonyítékot csatolnia szükséges, amelyet szeretne, hogy mérlegeljünk az igénye alátámasztásául.

Ha beérkezik a felülvizsgálat iránti kérelme az annak alátámasztására szolgáló bizonyítékokkal együtt, a kérelmét megvizsgálja egy kártérítési tisztviselő, aki nem lehet azonos az eredeti határozatot meghozó kártérítési tisztviselővel. A felülvizsgálat eredményeképpen hozott határozat az eredeti határozathoz képest kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb lehet, illetve az eredeti határozat változatlan is maradhat.

Amennyiben nem ért egyet a felülvizsgálat eredményeképpen hozott határozattal, a bírósági eljárási szabályokkal összhangban jogorvoslat iránti kérelmet nyújthat be az elsőfokú bíróságnak (First-tier Tribunal) (Criminal Injuries Compensation, bűncselekménnyel okozott sérülés után járó kártérítés). E szabályokat megtalálja az A link új ablakot nyit megelsőfokú bíróság honlapján.

A másik ország jogszabályai értelmében kaphatok-e jogi (ügyvédi) segítséget?

A kártérítési kérelem előterjesztése során nem szükséges díjazás ellenében eljáró képviselő, például „solicitor” (ügyvéd) vagy kártérítési igények kezelésével foglalkozó társaság útján eljárnia. Amennyiben úgy dönt, hogy díjazás ellenében eljáró képviselő útján kíván eljárni, ennek költségét nem tudjuk megtéríteni, ezért azt Önnek kell viselnie.

Van-e olyan, sértetteket segítő szervezet ebben az országban, amely segítségemre lehet a kártérítés igénylésében határokon átnyúló ügyben?

A kérelme benyújtásával kapcsolatos segítségért az A link új ablakot nyit megáldozatokat és szemtanúkat segítő információs szolgálathoz fordulhat.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 15/10/2019