Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Austrija


Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Federalinė socialinių ir neįgaliųjų reikalų tarnyba, Socialinių reikalų ministerija (vok. Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Vienna

Tel.: 0043 158831
Faks.: 0043(0)10599882516

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspost.wien@sozialministeriumservice.at

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per mano šalies padedančiąją instituciją)?

Taip.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucija priima prašymą ir patvirtinamuosius dokumentus?

Jeigu juos pateikia padedančioji institucija arba nukentėjusysis, tada paprastai - vokiečių ir anglų kalbomis.

(Jeigu nukentėjusysis negali pateikti institucijai dokumentų vokiečių arba anglų kalbomis, prašymai kitomis kalbomis taip pat bus priimami ir verčiami).

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Institucija.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Nereikia padengti jokių išlaidų.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Paprastai jums dalyvauti nereikia.

Jeigu jūs gausite šaukimą, institucija padengs išlaidas, dėl jų jums reikės pateikti prašymą. Už tai atsakinga Federalinė socialinių ir neįgaliųjų reikalų tarnyba.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Jeigu reikės, taip.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Dažniausiai dalyvauja institucijos paskirtas Austrijos ekspertas. Jis, atlikdamas vertinimą, atsižvelgs į jūsų gyvenamosios vietos šalies išduotas pažymas.

Ar mano kelionės išlaidos bus atlygintos, jei turėsiu pasitikrinti sveikatą šioje šalyje?

Taip.

Kiek apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ar įstaigos sprendimas dėl žalos atlyginimo?

Tai priklauso nuo prašomos paramos. Dažniausiai sprendimas priimamas per šešis mėnesius.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Vokiečių kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Socialinių reikalų ministerijos sprendimus galima apskųsti Federaliniam administraciniam teismui (apeliacinius skundus taip pat galima pateikti Konstituciniam teismui (vok. Verfassungsgerichtshof) ir Aukščiausiajam administraciniam teismui (vok. Verwaltungsgerichtshof)).

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Taip. Tačiau teisinių išlaidų nekompensuoja nei Socialinių reikalų ministerija, nei Federalinis administracinis teismas.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Pasiteirauti, ar tokia parama teikiama, turėsite paramos aukoms organizacijose (pvz., Weisser Ring).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 19/08/2020