Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Česká republika


Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel: (420) 221997966
Fax : (420) 221997967

Email : Odkaz se otevře v novém okně.odsk@msp.justice.cz

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

V jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost či podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Rozhodující orgán dokumenty v jazycích jiných než český, slovenský či anglický nepřijme (nebude k nim přihlížet, respektive, vyzve podatele, aby dodal žádost či dokumenty přeložené do některého z přijímaných jazyků), pokud si bude nucen zajistit překlad dokumentů v jazyce anglickém, náklady na to si ponese sám.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Nárok na proplacení cestovného nenáleží.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Rozhodující orgán tlumočníka nezajišťuje.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Lékařské osvědčení z Vašeho místa bydliště bude s největší pravděpodobností uznáno.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Ne.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

O žádosti by mělo být rozhodnuto do 3 měsíců.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V jazyce českém či anglickém.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Podáním správní žaloby u soudu.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ano, na své náklady.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Největší nevládní organizací na podporu obětí trestných činů je Bílý kruh obětí.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 15/06/2020