Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land

Oplysninger om, hvordan et EU-land behandler en ansøgning om erstatning


Hvis du har været udsat for en forbrydelse, mens du var i udlandet (i et EU-land, hvor du ikke bor), kan du indgive ansøgningen til den bistandsydende myndighed i det land, hvor du bor. Den bistandsydende myndighed oversætter og fremsender ansøgningen til den besluttende myndighed i det EU-land, hvor forbrydelsen blev begået. Den besluttende myndighed har til opgave at behandle ansøgningen og udbetale erstatningen.

Her kan du finde oplysninger om hvordan din ansøgning vil blive behandlet af den besluttende myndighed i det EU-land, hvor forbrydelsen blev begået.

Det tilrådes at læse oplysningerne fra det land, hvor forbrydelsen blev begået.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 08/10/2020