Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • ...
  • ...
  • Ha a kárigényemet (másik országból származik) ebben az országban kell elbírálni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Nemecko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Príslušnými orgánmi sú orgány v spolkových krajinách. Právomoc sa určuje na základe toho, o ktorej spolkovej krajine išlo. S cieľom zabrániť tomu, aby žiadatelia vyhľadávali príslušný orgán, môžu sa obrátiť na centrálny kontaktný bod (spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí). Žiadosť o náhradu škody postúpi príslušnému orgánu.

Môžem svoju žiadosť poslať priamo orgánu v tejto krajine, ktorý rozhodne o mojej žiadosti, aj keď ide o cezhraničný prípad (bez toho, aby ste sa museli obrátiť na kontaktné miesto mojej domovskej krajiny)?

Toto je možné. zároveň by však mali byť informované aj príslušné podporné orgány.

V akom (-ých) jazyku (-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

Žiadosť?

V ktoromkoľvek európskom jazyku

Podporné doklady

V ktoromkoľvek európskom jazyku

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Žiadatelia môžu bezplatne poskytovať preklady. Náklady zvyčajne znášajú rozhodovacie orgány.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Administratívne náklady alebo poplatky sa neukladajú na problémy s odškodnením obetí v Nemecku.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Ako si ich môžem uplatniť? Na koho sa mám obrátiť?

Cestovné náklady znáša v prípade potreby príslušný vydávajúci orgán.

Je poskytnutý k dispozícii tlmočník, ak musím byť osobne prítomný?

Neexistuje žiadny právny nárok na tlmočníka. V praxi sa však tlmočníci zvyčajne používajú v prípade potreby.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Takéto potvrdenia sú zvyčajne akceptované.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Cestovné náklady znáša v prípade potreby príslušný vydávajúci orgán.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Dĺžku konania o odškodnení nemožno opísať všeobecne, pretože závisí vo veľkej miere od okolností konkrétneho prípadu.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Rozhodnutie sa spravidla preloží do národného jazyka.

Ak nie som spokojný (-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Je možné namietať proti rozhodnutiu v konaní o náhrade. Ak sa to nenapraví, prípad sa môže postúpiť sociálnemu súdu.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Každý žiadateľ môže kedykoľvek požiadať o právnu pomoc v tejto veci. Náhrada nákladov však nie je možná.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

V Nemecku existuje veľký počet miestnych, regionálnych a celoštátnych organizácií na podporu obetí, ktoré môžu pomôcť postihnutým osobám. Dobrý prehľad, a to aj v angličtine a španielčine, nájdete na webovej stránke http://www.odabs.orgOdkaz sa zobrazí v novom okne.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 16/08/2019