Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Niemcy

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Organami właściwymi są władze krajów związkowych. Właściwość określa się na podstawie tego, który kraj związkowy faktycznie podjął działanie. W celu uniknięcia sytuacji, w której osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową wystąpi do właściwego organu, może skontaktować się z centralnym punktem kontaktowym (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych). Państwo członkowskie przekazuje wniosek o rekompensatę właściwemu organowi.

Czy mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu w tym kraju, który podejmie decyzję w sprawie mojego wniosku, nawet jeśli jest to sprawa transgraniczna (bez konieczności kontaktowania się z punktem kontaktowym mojego kraju pochodzenia)?

Należy jednak również poinformować o tym właściwe organy udzielające wsparcia.

W jakim języku (-ach) organ (-y) przyznające kompensatę przyjmą:

Wniosek?

W dowolnym języku europejskim

Dokumenty towarzyszące

W dowolnym języku europejskim

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Wnioskodawcy mają prawo do bezpłatnego tłumaczenia. Koszty są zazwyczaj ponoszone przez organy decyzyjne.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Koszty administracyjne lub opłaty administracyjne nie są nakładane na ofiary przestępstwa w Niemczech.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim należy się skontaktować?

W razie konieczności koszty podróży ponosi właściwy organ wydający.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Nie przysługuje prawo do tłumacza ustnego. W praktyce jednak zazwyczaj korzysta się z usług tłumaczy ustnych, gdy jest to konieczne.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Zaświadczenia takie są zazwyczaj akceptowane.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

W razie konieczności koszty podróży ponosi właściwy organ wydający.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty wydaną przez organ/podmiot?

Czas trwania postępowania w sprawie odszkodowania nie może zostać określony w sposób ogólny, ponieważ jest on w dużym stopniu uzależniony od okoliczności danego przypadku.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Z reguły decyzja ta zostanie przetłumaczona na język krajowy.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Decyzja w sprawie kompensaty może wnieść sprzeciw. Jeżeli nie zostanie to naprawione, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Każda osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową może w każdej chwili zwrócić się o pomoc prawną w tej sprawie. Zwrot kosztów nie jest jednak możliwy.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

W Niemczech działa wiele lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych organizacji udzielających wsparcia ofiarom przestępstw, które mogą zapewnić pomoc poszkodowanym. Dobry przegląd, w tym w języku angielskim i hiszpańskim, znajduje się na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.odabs.org


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 16/08/2019