Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om min ansökan (från ett annat land) ska handläggas i det här landet - Tyskland

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Vilken myndighet beslutar om en ersättningsansökan vid gränsöverskridande fall?

De behöriga myndigheterna är delstaternas myndigheter. Behörigheten avgörs av vilken delstat som rättsakten faktiskt har fattats. För att undvika sökande som söker den behöriga myndigheten kan de vända sig till den centrala kontaktpunkten (federala arbetsmarknads- och socialministeriet). Den ska vidarebefordra ansökan om ersättning till den behöriga myndigheten.

Kan jag skicka min ansökan direkt till den myndighet i landet som kommer att besluta om min ansökan, även om det rör sig om ett gränsöverskridande fall (utan att behöva kontakta mitt hemlands kontaktpunkt)?

Detta är möjligt, men de relevanta stödmyndigheterna bör också informeras.

På vilka språk godtar ersättningsmyndigheten

Ansökan?

På något av de europeiska språken

De styrkande handlingarna

På något av de europeiska språken

Om ersättningsmyndigheten översätter ansökan/de styrkande handlingarna från ett annat EU-land, vem betalar för detta?

Sökande har rätt att kostnadsfritt tillhandahålla översättningar. Kostnaderna bärs vanligtvis av de beslutande myndigheterna.

Finns det några administrativa eller andra avgifter som ska betalas i det landet för handläggningen av min ansökan (som mottagits från ett annat EU-land)? Om ja, på vilket sätt kan jag betala dessa?

Administrativa kostnader eller avgifter tas inte ut i Tyskland när det gäller ersättning för brottsoffer.

Om jag måste närvara under förfarandet och/eller när beslut fattas om min ansökan, kan jag då få ersättning för resekostnader? Hur gör jag för att begära reseersättning? Vem ska jag kontakta?

Resekostnader ska vid behov betalas av den behöriga utfärdande myndigheten.

Finns tolk tillgänglig, om jag måste närvara personligen?

Det finns ingen lagstadgad rätt till tolk. I praktiken används dock ofta tolkar vid behov.

Godtas eller erkänns läkarintyg som utfärdats av läkare i det land jag bor i – eller måste jag låta medicinskt sakkunniga i det andra landet undersöka min hälsa eller skada?

Sådana intyg godtas vanligtvis.

Får jag ersättning för resekostnader, om jag måste genomgå läkarundersökning i det landet?

Resekostnader ska vid behov betalas av den behöriga utfärdande myndigheten.

Ungefär hur lång tid tar det att få ett beslut om ersättning från myndigheten/organet?

Ersättningsförfarandets varaktighet kan inte beskrivas i allmänna termer, eftersom den i hög grad beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

På vilket språk får jag beslutet om min ansökan?

Som regel översätts beslutet till det nationella språket.

Hur kan jag överklaga beslutet om jag inte är nöjd med det?

Det är möjligt att invända mot beslutet i ersättningsförfarandet. Om detta inte är fallet kan ärendet hänskjutas till Social Court.

Kan jag få rättshjälp (hjälp från en advokat) enligt det andra landets regler?

Alla sökande får när som helst begära rättslig hjälp i frågan. Ersättning för kostnader är dock inte möjlig.

Finns det brottsofferorganisationer i det landet som kan hjälpa mig att ansöka om ersättning i gränsöverskridande fall?

Det finns ett stort antal lokala, regionala och nationella organisationer för stöd till brottsoffer i Tyskland som kan hjälpa dem som drabbas. En god översikt, även på engelska och spanska, finns på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.odabs.org


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 16/08/2019