Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Nemecko

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Príslušnými orgánmi sú orgány v spolkových krajinách. Právomoc sa určuje na základe toho, o ktorej spolkovej krajine išlo. S cieľom zabrániť tomu, aby žiadatelia vyhľadávali príslušný orgán, môžu sa obrátiť na centrálny kontaktný bod (spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí). Žiadosť o náhradu škody postúpi príslušnému orgánu.

Môžem svoju žiadosť poslať priamo orgánu v tejto krajine, ktorý rozhodne o mojej žiadosti, aj keď ide o cezhraničný prípad (bez toho, aby ste sa museli obrátiť na kontaktné miesto mojej domovskej krajiny)?

Toto je možné. zároveň by však mali byť informované aj príslušné podporné orgány.

V akom (-ých) jazyku (-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

Žiadosť?

V ktoromkoľvek európskom jazyku

Podporné doklady

V ktoromkoľvek európskom jazyku

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Žiadatelia môžu bezplatne poskytovať preklady. Náklady zvyčajne znášajú rozhodovacie orgány.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Administratívne náklady alebo poplatky sa neukladajú na problémy s odškodnením obetí v Nemecku.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Ako si ich môžem uplatniť? Na koho sa mám obrátiť?

Cestovné náklady znáša v prípade potreby príslušný vydávajúci orgán.

Je poskytnutý k dispozícii tlmočník, ak musím byť osobne prítomný?

Neexistuje žiadny právny nárok na tlmočníka. V praxi sa však tlmočníci zvyčajne používajú v prípade potreby.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Takéto potvrdenia sú zvyčajne akceptované.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Cestovné náklady znáša v prípade potreby príslušný vydávajúci orgán.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Dĺžku konania o odškodnení nemožno opísať všeobecne, pretože závisí vo veľkej miere od okolností konkrétneho prípadu.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Rozhodnutie sa spravidla preloží do národného jazyka.

Ak nie som spokojný (-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Je možné namietať proti rozhodnutiu v konaní o náhrade. Ak sa to nenapraví, prípad sa môže postúpiť sociálnemu súdu.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Každý žiadateľ môže kedykoľvek požiadať o právnu pomoc v tejto veci. Náhrada nákladov však nie je možná.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

V Nemecku existuje veľký počet miestnych, regionálnych a celoštátnych organizácií na podporu obetí, ktoré môžu pomôcť postihnutým osobám. Dobrý prehľad, a to aj v angličtine a španielčine, nájdete na webovej stránke http://www.odabs.orgOdkaz sa zobrazí v novom okne.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 16/08/2019