Jeigu mano prašymas (iš kitos šalies) turi būti nagrinėjamas šioje šalyje - Vokietija

Grąžinti pirminį Išsaugoti PDF formatu

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.


Kuri institucija priima sprendimą dėl prašymo kompensuoti žalą tarpvalstybiniais atvejais?

Federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Telefonas +49 228 99527 2680
Faksas +49 228 99527 4134

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIVc2@bmas.bund.de
Interneto svetainės adresas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.bmas.de/

Ar galiu siųsti prašymą tiesiogiai šios šalies sprendžiančiajai institucijai net tarpvalstybiniais atvejais (ne per savo šalies ryšių palaikymo atstovybę)?

Galite, tačiau būtų geriausia informuoti ir kompetentingas padedančiąsias institucijas.

Kokia kalba (-omis) kompensavimo institucijos priima

– prašymą?

– patvirtinamuosius dokumentus?

Oficialioji kalba yra vokiečių. Tačiau nėra buvę atvejų, kad Vokietijos institucija nepriimtų ar nenagrinėtų prašymo, pateikto kita, ne vokiečių, kalba.

Jei kitos ES šalies kompensavimo institucija išvers prašymą ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus, kas už tai sumokės?

Šias išlaidas paprastai padengia Vokietijos sprendžiančioji institucija, o kartais – Vokietijos padedančioji institucija. Tačiau būtų geriau, jei Direktyvoje 2004/80/EB būtų nuostata, kad tokias išlaidas padengia valstybė, kurioje buvo padarytas nusikaltimas.

Ar šioje šalyje reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius už mano prašymo (gauto iš kitos ES šalies) nagrinėjimą? Jei taip, kaip galiu juos sumokėti?

Nukentėjusiųjų prašymams kompensuoti žalą Vokietijoje netaikomi jokie administraciniai ar kiti mokesčiai.

Jei turiu dalyvauti nagrinėjant prašymą ir (arba) priimant sprendimą dėl prašymo, ar mano kelionės išlaidos gali būti atlygintos? Kaip galiu pateikti prašymą jas kompensuoti? Į ką turiu kreiptis?

Kelionės išlaidas, jei jos būtinos, sumoka kompetentinga sprendžiančioji institucija.

Jei turėsiu dalyvauti asmeniškai, ar dalyvaus vertėjas žodžiu?

Juridinės teisės gauti vertėjo žodžiu paslaugas neturite. Tačiau faktiškai vertėjai žodžiu dažnai pasitelkiami, kai reikia jų paslaugų.

Ar mano šalies gydytojų išduotos medicininės pažymos bus priimtos arba pripažintos, ar mano sveikatą ir (arba) žalą turės ištirti jūsų medicinos specialistai?

Paprastai tokios pažymos priimamos.

Ar bus atlygintos kelionės išlaidos, jei man šioje šalyje turės būti atliktas sveikatos patikrinimas?

Kelionės išlaidas, jei jos būtinos, sumoka kompetentinga sprendžiančioji institucija.

Kiek laiko apytikriai užtrunka, kol gaunamas institucijos ir (arba) įstaigos sprendimas dėl kompensacijos?

Galutinio atsakymo į šį klausimą nėra, nes kompensavimo procedūros trukmė labai priklauso nuo kiekvieno atskiro atvejo aplinkybių.

Kokia kalba gausiu sprendimą dėl savo prašymo?

Sprendimas bus pateiktas vokiečių kalba.

Jei nesu patenkintas sprendimu, kaip galiu jį apskųsti?

Dėl kompensavimo procedūros metu priimto sprendimo galima pateikti apeliacinį skundą. Jei apeliacinis skundas netenkinamas, galima pateikti skundą Socialiniam teismui.

Ar pagal kitos šalies taisykles galiu gauti teisinę (advokato) pagalbą?

Visi pareiškėjai gali gauti teisinę pagalbą, tačiau išlaidos nėra kompensuojamos.

Ar šioje šalyje yra paramos aukoms organizacijų, kurios galėtų padėti pateikti prašymą kompensuoti žalą tarpvalstybiniu atveju?

Vokietijoje yra nemažai vietos, regioninių ir nacionalinių paramos nukentėjusiesiems organizacijų, kurios gali suteikti pagalbą. Šioje interneto svetainėje pateikiama naudinga apžvalga (taip pat ir anglų bei ispanų kalbomis): Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.odabs.org/.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 16/01/2019