Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

  • Home
  • ...
  • ...
  • Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Tyskland

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Hvilken myndighed træffer afgørelse om erstatningskrav i grænseoverskridende sager?

De kompetente myndigheder er myndighederne i delstaterne. Kompetence afgør, på hvilket område retsakten blev truffet. For at undgå, at ansøgere ansøger den kompetente myndighed, kan de kontakte det centrale kontaktpunkt (forbundsministeriet for arbejde og sociale anliggender). Den videresender ansøgningen om erstatning til den kompetente myndighed.

Kan jeg sende min ansøgning direkte til myndigheden i dette land, som vil træffe afgørelse om min ansøgning, også selv om det er grænseoverskridende (uden at skulle kontakte mit hjemlands kontaktpunkt)?

Dette er muligt, men de relevante støttemyndigheder bør også underrettes.

På hvilke (t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

— applikationen?

På et hvilket som helst europæisk sprog

Dokumentation

På et hvilket som helst europæisk sprog

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Ansøgerne kan frit levere gratis oversættelser. Omkostningerne bæres normalt af de besluttende myndigheder.

Er der administrative eller andre gebyrer, som skal betales i dette land for at behandle mit krav (modtaget fra et andet EU-land)? Hvis ja, hvordan kan jeg betale disse?

Administrative omkostninger eller gebyrer opkræves ikke i forbindelse med kompensation for ofre i Tyskland.

Hvis jeg skal være til stede under behandlingen, og/eller når der bliver truffet afgørelse, kan jeg så få refunderet mine rejseudgifter? Hvordan kan jeg kræve dem? Hvem skal jeg kontakte?

Rejseudgifter afholdes om nødvendigt af den kompetente udstedelsesmyndighed.

Stilles der en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Der er ingen juridisk ret til en tolk. I praksis anvendes tolke dog normalt, når det er nødvendigt.

Vil lægeattester, udarbejdet af læger i mit bopælsland, blive accepteret eller anerkendt — eller skal mit helbred/min skade undersøges af jeres medicinske eksperter?

Som udgangspunkt accepteres sådanne lægeattester.

Vil jeg få mine rejseudgifter refunderet, hvis jeg skal undergå en medicinsk undersøgelse i dette land?

Rejseudgifter afholdes om nødvendigt af den kompetente udstedelsesmyndighed.

Hvor lang tid tager det (gennemsnitligt) at modtage en afgørelse om erstatning fra myndigheden?

Erstatningsprocedurens varighed kan ikke beskrives generelt, da den er stærkt afhængig af omstændighederne i den enkelte sag.

På hvilket sprog vil jeg modtage afgørelsen om min ansøgning?

Som regel vil afgørelsen blive oversat til det nationale sprog.

Hvis jeg ikke er tilfreds med myndighedens afgørelse, hvordan kan jeg så få den ændret?

Det er muligt at gøre indsigelse mod erstatningsproceduren. Hvis dette ikke er muligt, kan sagen indbringes for socialdomstolen.

Kan jeg få retshjælp (hjælp fra en advokat) under det andet lands regler?

Enhver ansøger kan til enhver tid søge juridisk bistand i sagen. Det er dog ikke muligt at få dækket omkostningerne.

Findes der støtteorganisationer for ofre i dette land, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Der findes et stort antal lokale, regionale og landsdækkende offerstøtteorganisationer i Tyskland, som kan hjælpe dem. Der findes et godt overblik, herunder på engelsk og spansk, på webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.odabs.org


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 16/08/2019