Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Niemcy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.


Który organ wydaje decyzje dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych)

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Tel.: +49 228995272680
Faks: +49 228995274134

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieIVc2@bmas.bund.de
Adres internetowy: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bmas.de/

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, jest to możliwe, chociaż najlepiej byłoby poinformować o tym również właściwe organy pomocnicze.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

– wniosek?

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Językiem urzędowym jest język niemiecki. Nie było jednak przypadków, w których organ niemiecki odrzuciłby wniosek złożony w języku innym niż niemiecki albo pozostawił taki wniosek bez rozpoznania.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty te zazwyczaj ponosi niemiecki organ decyzyjny, a niekiedy niemiecki organ pomocniczy. Byłoby jednak lepiej, gdyby w dyrektywie 2004/80/WE znalazł się przepis stanowiący, że koszty takie pokrywa państwo, w którym popełniono przestępstwo.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, kto je pokrywa?

W Niemczech nie pobiera się opłat administracyjnych ani innych opłat w sprawach dotyczących kompensat dla ofiar przestępstw.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Koszty podróży, jeżeli są konieczne, pokrywa właściwy organ decyzyjny.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do tłumacza ustnego. W praktyce jednak zazwyczaj przywołuje się tłumacza ustnego, gdy jest to konieczne.

Czy zaświadczenia lekarskie, wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania, zostaną zaakceptowane lub uznane – czy mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu zostanie zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Zaświadczenia takie są zazwyczaj akceptowane.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Koszty podróży, jeżeli są konieczne, pokrywa właściwy organ decyzyjny.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to w bardzo dużym stopniu od okoliczności danej sprawy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzję sporządza się w języku niemieckim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Od decyzji w sprawie kompensaty przysługuje sprzeciw. Jeżeli sprzeciw nie zostanie uwzględniony, można wnieść skargę do sądu ds. socjalnych (Sozialgericht).

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Każdy wnioskodawca może skorzystać z takiej usługi, jednak kosztów z tym związanych nie zwraca się.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

W Niemczech jest wiele lokalnych, regionalnych i federalnych organizacji udzielających pomocy ofiarom przestępstw, które mogą je wesprzeć. Poniższa strona internetowa zawiera przydatne informacje i jest dostępna również w językach angielskim i hiszpańskim: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.odabs.org/.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2019