Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Če bo moj zahtevek (iz druge države) obravnavan v tej državi - Nemčija

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

 

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.


Kateri organ odloča o zahtevi za odškodnino v čezmejnih primerih?

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve)

Rochusstraße 1
D - 53123
Bonn

Telefon: +49 228 99527 2680
Telefaks: +49 228 99527 4134

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuIVc2@bmas.bund.de
Spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.bmas.de/

Ali lahko zahtevo tudi v čezmejnih primerih pošljem neposredno organu za odločanje v tej državi (in ne prek pomožnega organa v domači državi)?

To je mogoče, vendar je primerno obvestiti tudi pristojne pomožne organe.

V katerih jezikih odškodninski organi sprejmejo:

– zahtevo?

– dokazila?

Uradni jezik je nemščina. Vendar pa ni znan noben primer, v katerem bi nemški organ zavrnil zahtevo, ki ni bila v nemščini, ali je ne bi obravnaval.

Kdo plača, če odškodninski organ prevede zahtevo/dokazila iz druge države EU?

Te stroške običajno krije nemški organ za odločanje, v nekaterih primerih pa tudi nemški pomožni organ. Vendar bi bilo bolje v Direktivo 2004/80/ES vključiti določbo, da take stroške krije država, v kateri je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Ali je treba v tej državi za obravnavo zahteve (prejete iz druge države EU) plačati upravne ali druge pristojbine? Če da, kako jih lahko plačam?

V Nemčiji se upravne ali druge pristojbine za vložitev zahtev za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj ne zaračunavajo.

Ali imam pravico do povračila potnih stroškov, če moram biti navzoč v postopku in/ali pri odločanju o zahtevi? Kako lahko uveljavljam povračilo potnih stroškov? Na koga se moram obrniti?

Potne stroške, kadar je to potrebno, plača pristojni organ za odločanje.

Ali je zagotovljen tolmač, če moram biti osebno navzoč?

Nimate pravice do tolmača. Vendar pa so v praksi tolmači pogosto navzoči, kadar so potrebni.

Ali bodo zdravniška spričevala, ki so jih izdali zdravniki v moji državi prebivališča, sprejeta oziroma priznana ali bodo morali moje zdravstveno stanje/poškodbo pregledati zdravstveni strokovnjaki v tej državi?

Takšna spričevala so običajno sprejeta.

Ali mi bodo povrnjeni potni stroški, če bom moral opraviti zdravniški pregled v tej državi?

Potne stroške, kadar je to potrebno, plača pristojni organ za odločanje.

Kako dolgo približno traja, da od organa/telesa prejmem odločbo o odškodnini?

Na vprašanje o trajanju odškodninskega postopka ni mogoče podati splošnega odgovora, saj je trajanje zelo odvisno od okoliščin posameznega primera.

V katerem jeziku bom prejel odločbo o zahtevi?

Odločba se izda v nemščini.

Kako lahko izpodbijam odločbo, če z njo nisem zadovoljen?

Zoper odločbo v odškodninskem postopku se lahko vloži ugovor. Če se ugovoru ne ugodi, se lahko vloži tožba pri socialnem sodišču.

Ali lahko na podlagi predpisov druge države dobim pravno pomoč (pomoč odvetnika)?

Vsak prosilec lahko kadar koli dobi pomoč odvetnika, vendar povračilo stroškov ni mogoče.

Ali v tej državi obstajajo organizacije za podporo žrtvam, ki mi lahko pomagajo pri uveljavljanju odškodnine v čezmejnem primeru?

V Nemčiji je veliko lokalnih, regionalnih in nacionalnih organizacij za pomoč žrtvam, ki lahko zagotovijo podporo. Dober pregled teh organizacij je na voljo na spletnem mestu Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.odabs.org/ (tudi v angleščini in španščini).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 16/01/2019