Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vai mana prasība (citā ES valstī) ir jāizskata šajā valstī - Malta


Kura iestāde pieņem lēmumu par kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietās?

Pieteikumu izskatīšanas ierēdnis

The Palace, St George’s Square
Valleta

Vai pārrobežu lietas ietvaros varu savu pieteikumu nosūtīt tieši lēmuma pieņēmējai iestādei tās valstī (bez palīdzību sniedzošās iestādes starpniecības manā piederības valstī)?

Jūs nevarat savu pieteikumu nosūtīt tieši.

Kurā(-s) valodā(-s) kompensācijas iestādes pieņem:

  • – pieteikumu? Maltiešu vai angļu
  • pavaddokumentus? Maltiešu vai angļu

Ja kompensācijas iestāde iztulko dokumentus no citas ES valsts, kas sedz izmaksas?

Izmaksas sedz kompensācijas iestāde.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz šajā valstī par mana pieteikuma (kurš saņemts no citas ES valsts) izskatīšanu? Ja jā, kā es varu tās segt?

Nav nekādu maksu.

Ja man ir jābūt klāt procedūras laikā un/vai brīdī, kad pieņem lēmumu par manu pieteikumu, vai pastāv iespēja, ka man atlīdzinās ceļa izmaksas? Kā es varu tās pieprasīt? Pie kā man ir jāvēršas?

Nav attiecināms.

Vai gadījumā, ja man ir jāpiedalās izskatīšanā, tiek nodrošināts tulks?

Nav attiecināms.

Vai tiks pieņemtas vai atzītas medicīniskās izziņas, ko izdevuši ārsti manā dzīvesvietas valstī, vai arī manu veselību/kaitējumu novērtēs jūsu medicīnas eksperti?

Par to, vai pieņemt šādas izziņas, lemj pieteikumu izskatīšanas ierēdnis; tas var arī lemt par vietējo medicīnas ekspertu piesaistīšanu.

Vai man atlīdzinās ceļa izmaksas, ja man ir jāveic medicīniska pārbaude šajā valstī?

Jā, izmaksas tiks atlīdzinātas.

Aptuveni cik ilgā laikā var saņemt lēmumu par kompensāciju no iestādes/struktūras?

Iestādei vajadzīgi viens līdz divi mēneši.

Kurā valodā saņemšu lēmumu par pieteikumu?

Varat lēmumu saņemt angļu valodā.

Ja neesmu apmierināts ar lēmumu, kā es varu to apstrīdēt?

Tas nav iespējams.

Vai varu saņemt juridisko palīdzību (advokāta palīdzību) saskaņā ar citas valsts noteikumiem?

Jā, varat.

Vai šajā valstī ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas man var palīdzēt iesniegt kompensācijas pieteikumu pārrobežu lietas ietvaros?

Saite atveras jaunā logāhttp://vso.org.mt/

Vai juridiskās palīdzības juriskonsults: Saite atveras jaunā logāhttps://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 08/03/2019