Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară - Irlanda de Nord


Prezenta secțiune nu se aplică. Serviciile de acordare de despăgubiri din Irlanda de Nord se ocupă exclusiv de cererile având drept obiect evenimente produse în Irlanda de Nord.


Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

-

Pot să trimit cererea direct autorității competente din această țară chiar și în cazuri transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

-

În ce limbă/limbi acceptă autoritatea competentă/autoritățile competente:

- cererea?

- documentele justificative? -

În cazul în care autoritatea competentă traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru traducere?

-

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în țara respectivă pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

-

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

-

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

-

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință sau este nevoie de un examen medical efectuat de experți medicali din țara dumneavoastră?

-

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

-

Cât timp durează - aproximativ - soluționarea a unei cereri de despăgubiri de către autoritatea/organismul competent?

-

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

-

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

-

Legislația celeilalte țări prevede posibilitatea de a obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat)?

-

Există în această țară organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să cer despăgubiri în cazuri transfrontaliere?

-


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 15/10/2019