Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Nizozemí

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.


Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Den Haag

Telefon: 070-4142000
Fax: 070-4142001

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@schadefonds.nl
Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.schadefonds.nl/english-information/

Poštovní adresa:
Postbus 71
NL-2501 CB
Den Haag

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ano.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme

- žádost?

- podpůrné dokumenty?

V nizozemštině nebo angličtině.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a/nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám obrátit?

Během řízení nemusíte být přítomni.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Neuplatňuje se.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav / zranění vyšetřen(o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

To závisí na dotčených praktických lékařích a na posouzení situace našimi lékařskými odborníky.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Neuplatňuje se.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Nejdéle 26 týdnů.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

V nizozemštině nebo ve vašem jazyce.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Vznesením námitky. Viz výše.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Ne.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Podpora obětí v Nizozemsku (Slachtofferhulp Nederland): Odkaz se otevře v novém okně.https://www.slachtofferhulp.nl/english/.

Telefon: 0900-0101.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/03/2019