Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav (fra et andet land) skal behandles i dette land - Nederlandene


Hvilken myndighed træffer afgørelse om en erstatningsansøgning i grænseoverskridende sager?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Kneuterdijk 1
2514 EM
's-Gravenhage

Telefon: +31 070-4142000
Fax: +31 070-4142001

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@schadefonds.nl
Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Postadresse:
Postbus 71
2501 CB
's-Gravenhage

Kan jeg sende min ansøgning direkte til den besluttende myndighed i Danmark selv i grænseoverskridende sager (uden at skulle gå gennem den bistandsydende myndighed i mit hjemland)?

Ja.

På hvilke(t) sprog accepterer erstatningsmyndigheden/-erne:

- ansøgningen?

- eventuelle bilag?

Nederlandsk, engelsk.

Hvis erstatningsmyndigheden oversætter ansøgningen/bilagene fra et andet EU-land, hvem betaler så for oversættelsen?

Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer i Danmark for at behandle min ansøgning (når den er modtaget fra et andet EU-land)? Hvordan kan jeg i så fald betale disse gebyrer?

Nej.

Kan jeg få godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg skal være personligt til stede under retssagen, og/eller når der træffes afgørelse om min ansøgning? Hvordan ansøger jeg om dette? Hvem skal jeg kontakte?

Det er ikke obligatorisk, at du er personligt til stede under sagen.

Får jeg en tolk til rådighed, hvis jeg skal være personligt til stede?

Ikke relevant.

Accepteres eller anerkendes lægeerklæringer udstedt af læger i mit bopælsland – eller er jeg nødt til at lade mit helbred/min skade undersøge af lægeeksperter i det andet land?

Det afhænger af den berørte læge og af vurderingen fra vores lægeekspert.

Får jeg godtgjort mine rejseudgifter, hvis jeg er nødt til at få foretaget en lægeundersøgelse i Danmark?

Ikke relevant.

Hvor lang tid tager det cirka at få en erstatningsafgørelse fra den pågældende myndighed/det offentlige organ?

Højst 26 uger.

På hvilket sprog modtager jeg afgørelsen om min ansøgning?

Nederlandsk eller dit eget sprog.

Hvordan kan jeg appellere en afgørelse, som jeg er utilfreds med?

Ved at indgive en klage. Se ovenfor.

Kan jeg få retshjælp (advokatbistand) efter det andet lands regler?

Nej.

Findes der støtteorganisationer for ofre, hvor jeg kan få hjælp til at søge erstatning i en grænseoverskridende sag?

Slachtofferhulp Nederland via Link åbner i nyt vinduehttps://www.slachtofferhulp.nl/english/.

Telefon: +31 09000101.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/03/2019