Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Nizozemska

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.


Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Den Haag

Telefon: 070-4142000
Telefaks: 070-4142001

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@schadefonds.nl
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Poštanska adresa:
Postbus 71
NL-2501 CB
Den Haag

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Da.

Na kojem jeziku tijela za naknade prihvaćaju:

– zahtjev

– popratne dokumente?

Na nizozemskom i engleskom jeziku.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev / popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Fond za naknade za kaznena djela s elementima nasilja.

Je li u ovoj državi za obradu zahtjeva (zaprimljenog iz druge države članice EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se trebam obratiti?

Ne trebate biti prisutni tijekom postupka.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Nije primjenjivo.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje / ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

To ovisi o dotičnim liječnicima, a situaciju će procijeniti naši medicinski stručnjaci.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Nije primjenjivo.

Koliko je nadležnom tijelu / drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

Najviše 26 tjedana.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Na nizozemskom ili na svojem jeziku.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporiti?

Podnošenjem prigovora. Vidjeti prethodno navedeno.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

Ne.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Potpora žrtvama Nizozemska (Slachtofferhulp Nederland): Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.slachtofferhulp.nl/english/.

Telefon: 0900-0101


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 18/03/2019