Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud se má o mé žádosti (z jiné země EU) rozhodnout v této zemi - Portugalsko

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Který orgán rozhoduje o žádosti o odškodnění v přeshraničních případech?

Odkaz se otevře v novém okně.https://cpvc.mj.pt/

V Portugalsku je to Komise pro ochranu obětí trestných činů (cPCV).

Mohu svoji žádost poslat přímo rozhodujícímu orgánu v této zemi i v přeshraničních případech (aniž bych musel využít pomoci asistenčního orgánu ve své domovské zemi)?

Ne. Oběť násilného trestného činu nebo domácího násilí, která má obvyklé bydliště v jiném členském státě EU, musí podat žádost o náhradu a zálohu na náhradu škody, kterou portugalský stát zaplatí příslušnému orgánu členského státu EU, v němž má bydliště.

Tento orgán zašle uvedené žádosti Portugalsku, které je obdrží, provede nezbytné šetření skutečností a rozhodne o žádosti.

V jakém jazyce (jakých jazycích) orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přijme:

žádosti?

Cpcv přijímá žádosti a dokumenty v portugalštině nebo angličtině.

podpůrné dokumenty?

Pokud se cPCV domnívá, že příslušný orgán členského státu, v němž má žadatel o náhradu za obvyklé bydliště, podporuje slyšení žadatele nebo jiné osoby (např. svědka nebo znalce), nesmí odmítnout zápis z jednání, pokud je sepsáno v jazyce, který odpovídá jednomu z jazyků orgánů Společenství.

Jestliže orgán příslušný k rozhodnutí o odškodnění přeloží žádost/podpůrné dokumenty z jiné země EU, kdo to zaplatí?

Samotný cpcv. Služby požadované a poskytované společností CPVC v případě násilného trestného činu nebo domácího násilí nevedou k žádnému nároku na náhradu výdajů nebo výdajů.

Je třeba zaplatit v této zemi správní nebo jiné poplatky za zpracování mé žádosti (obdržené z jiné země EU)? Pokud ano, jak je mohu zaplatit?

Ne.

Pokud musím být přítomen během řízení, a /nebo když se rozhoduje o mé žádosti, mám nárok na proplacení cestovních nákladů? Jak je mohu uplatnit? Na koho se mám pak obrátit?

PVC dostává všechny dokumenty, které potřebuje pro šetření a rozhodnutí o postupu vyrovnání, který má hradit portugalský stát za trestný čin spáchaný v této zemi, a to proti oběti, která má obvyklé bydliště v jiném členském státě. Může se rovněž obrátit na orgán členského státu, v němž má oběť bydliště. Nebude nutné, aby se žadatel dostavil do Portugalska ke slyšení před Komisí.

Pokud se portugalský soud domnívá, že je nezbytné vyslechnout osobně, aniž by byly použity jiné prostředky, hradí cestovní výdaje a další související výdaje portugalský stát.

Sociální zabezpečení je vnitrostátním orgánem pro přijímání a předávání právní pomoci.

Pokud musím být osobně přítomen, budu mít k dispozici tlumočníka?

Ano.

Bude přijato či uznáno lékařské osvědčení vydané lékařem v mém státě bydliště, nebo bude můj zdravotní stav/zranění vyšetřen (o) vašimi vlastními lékařskými odborníky?

Všechny doklady zaslané příslušným orgánem členského státu, ve kterém má žadatel obvyklé bydliště, jsou přijímány bez jakýchkoli zvláštních formalit a jsou osvobozeny od legalizace nebo rovnocenné formality.

Budou mi proplaceny cestovní náklady, pokud budu muset podstoupit lékařské vyšetření v této zemi?

Lékařské doklady, které žadatel poskytl orgánu členského státu, v němž má obvyklé bydliště, a které jsou nezbytné pro rozhodnutí daného případu nebo jiné, budou zaslány v cPCV bez dalšího lékařského vyšetření v Portugalsku.

Jak dlouho to (přibližně) trvá, než obdržím od daného orgánu/subjektu rozhodnutí o odškodnění?

Do 10 dnů obdrží jak příslušný orgán členského státu, v němž se obvykle nachází místo obvyklého pobytu žadatele, tak i jeho vlastní člen, informace o tom, že cPCV obdržel žádost, přičemž uvede předpokládanou dobu rozhodnutí o žádosti.

V jakém jazyce obdržím rozhodnutí o své žádosti?

Rozhodnutí o nároku může být zasláno žadateli a orgánu členského státu, v němž má žadatel své obvyklé bydliště v angličtině nebo portugalštině. Právo PCV může rovněž rozhodnout o použití úředního jazyka členského státu EU, v němž má žadatel obvyklé bydliště, nebo v jiném jazyce tohoto členského státu, pokud odpovídá jednomu z jazyků orgánů Společenství.

Pokud s rozhodnutím nejsem spokojen, jak ho mohu napadnout?

Ano. Pokud se žadatel domnívá, že byl rozhodnutím nepříznivě dotčen, má žadatel 15 dní na to, aby se obrátil na Komisi sám. V žalobě musí žalobce uvést důvody, o které se opírá, a musí mít možnost předložit důkazy, které považuje za vhodné. Cpcv má 30 dní na posouzení stížnosti a rozhodnutí o ní a může potvrdit, zrušit, zrušit, změnit nebo nahradit uvedený akt.

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o stížnosti, budete moci toto rozhodnutí napadnout u správních soudů.

Mohu si podle pravidel jiného státu vyžádat právní pomoc (pomoc od právníka)?

Nemá k této konkrétní otázce žádný zásah.

Existují v této zemi nějaké organizace na podporu obětí, které mi mohou pomoci požadovat odškodnění v přeshraničním případě?

Výbor pro ochranu obětí trestných činů (PVC):

  • Osobně – Av. Pereira de Melo, zdroje, č. 7, 7dto., 1050–115, Lisabon, od pondělí do pátku od 9: 30 do 12: 30 a od 14: 00 do 16: 30;
  • Poštou, a to zasláním formuláře, který najdete na domovské stránce Komise;
  • E-mailem: Odkaz se otevře v novém okně.Correio.cpcv@sg.mj.pt;
  • On-line vyplněním formuláře pro oběti násilných trestných činů nebo domácího násilí (Odkaz se otevře v novém okně.https://cpvc.mj.pt/);
  • Telefonicky: (+351) 213 222 490, náklady na pevnou síť, 9: 30–12: 30 a 14–16: 30;

APAV:

  • Podpora pro oběti: (+351) 116 006 (pracovní dny 9h-21h);
  • On-line na internetových stránkách APV: Odkaz se otevře v novém okně.Www.apav.pt/ (k dispozici v PT, EN, ruštině, čínštině); Nebo na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://infovitimas.pt/pt/app/;
  • Služby videorekordéru IIN (+351 12 472), pracovní dny, 10–18h.

Komise pro občanství a rovnost pohlaví:

  • Informační služba pro oběti domácího násilí (informace o právech obětí a o stávajících zdrojích na celém území státu, kde lze získat psychologické, sociální a právní informace) – telefon: (+351) 800 202 148 (bezplatná, anonymní, důvěrná a dostupná 24hodinová služba).

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 27/08/2019