Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa - Portugali

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Mikä viranomainen ratkaisee korvaushakemukset rajatylittävissä tapauksissa?

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://cpvc.mj.pt/

Portugalissa se on rikosten uhrien suojelusta vastaava komissio (cPCV).

Voinko lähettää hakemukseni suoraan tämän maan päättävälle viranomaiselle myös rajatylittävässä tapauksessa (vai pitääkö hakemus toimittaa ensin kotimaani avustavalle viranomaiselle)?

Ei. Väkivaltarikoksen tai perheväkivallan uhri, jonka asuinpaikka on toisessa EU:n jäsenvaltiossa, tekee hakemuksen/ennakon maksamisesta korvausta vastaan, joka Portugalin valtion on maksettava sen EU:n jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa hän asuu.

Tämän viranomaisen on lähetettävä hakemus Portugalin toimivaltaiselle viranomaiselle (CPPCV), jonka on saatava se, suorittaa tarvittavat tutkimukset tosiseikoista ja päättää pyynnöstä.

Millä kielillä korvausviranomaiset hyväksyvät seuraavat:

sovellukset?

Komissio hyväksyy hakemukset ja asiakirjat portugaliksi tai englanniksi.

liiteasiakirjat?

Jos cPCV katsoo, että sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa hakijan vakinainen asuinpaikka on korvauksen saamiseksi, edistää hakijan tai kenen tahansa muun henkilön (esim. todistajan tai asiantuntijan) kuulemista, se ei voi hylätä pöytäkirjaa, jos se on laadittu jollakin yhteisön toimielinten kielistä.

Jos päättävä viranomainen käännättää toisesta maasta lähetetyn hakemuksen tai liiteasiakirjat, kuka maksaa käännöskulut?

C pcv itse. CPVC:n väkivaltarikoksen tai perheväkivallan yhteydessä pyytämästä ja sen tarjoamasta palvelusta ei tarvitse esittää korvausvaatimusta kulujen tai kulujen korvaamiseksi.

Onko (toisesta EU-maasta vastaanotetun) hakemuksen käsittelemisestä tässä maassa maksettava hallinnollisia tai muita kuluja? Jos on, miten ne maksetaan?

Ei.

Jos minun on oltava läsnä korvaushakemuksen käsittelyn aikana ja/tai hakemusta koskevaa päätöstä tehtäessä, korvataanko matkakuluni? Miten voin hakea korvausta matkakuluista? Keneen minun pitäisi ottaa yhteyttä?

PVC saa kaikki tarvittavat asiakirjat voidakseen tutkia ja päättää, miten Portugalin valtio maksaa korvausmenettelyn kyseisessä maassa tehdystä rikoksesta, kun kyseessä on uhri, jolla on vakinainen asuinpaikka toisessa jäsenvaltiossa. Sitä voidaan soveltaa myös sen jäsenvaltion viranomaiseen, jossa uhri asuu. Ei ole tarpeen, että hakija matkustaa Portugaliin saadakseen tulla komission kuulemaksi.

Jos Portugalin tuomioistuin katsoo, että on välttämätöntä kuulla henkilöä henkilökohtaisesti ilman muita keinoja, Portugalin valtion on maksettava matkakulut ja muut niihin liittyvät kulut.

Sosiaaliturva on kansallinen viranomainen, joka vastaanottaa ja toimittaa oikeusapua.

Jos joudun olemaan läsnä henkilökohtaisesti, järjestetäänkö minulle tulkki?

Kyllä.

Hyväksytäänkö tai tunnustetaanko asuinmaani lääkärin antama lääkärintodistus, vai onko tämän maan lääketieteellisten asiantuntijoiden tehtävä minulle lääkärintarkastus/tarkastettava minulle aiheutunut vahinko?

Kaikki asiakirjat, jotka sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa hakijan asuinpaikka on, ovat lähettäneet, hyväksytään ilman erityisiä muodollisuuksia ja ne vapautetaan laillistamisesta tai vastaavasta muodollisuudesta.

Korvataanko matkakustannukset, jos minun on tehtävä lääkärintarkastus kyseisessä maassa?

Ne lääketieteelliset asiakirjat, jotka hakija on antanut sen jäsenvaltion viranomaiselle, jossa hänellä on pysyvä asuinpaikka ja jotka ovat tarpeen asian ratkaisun kannalta, tai muut vaadittavat asiakirjat pyydetään tekemään cPCV ilman erillistä lääkärintarkastusta Portugalissa.

Kuinka kauan viranomaisen korvauspäätöksen tekeminen kestää (likimäärin)?

Sekä hakijan vakinaisen asuinpaikan jäsenvaltion että hakijan oman jäsenen toimivaltainen viranomainen saa 10 päivän kuluessa tiedot siitä, kun CPCV on vastaanottanut hakemuksen, ja ilmoittaa hakemuksen todennäköisen keston.

Millä kielellä saan korvaushakemustani koskevan päätöksen?

Korvausvaatimus voidaan toimittaa hakijalle ja sen jäsenvaltion viranomaiselle, jossa hakijan asuinpaikka on englannin tai portugalin kielellä. Väliaikaisen PCV voi myös päättää käyttää sen EU:n jäsenvaltion virallista kieltä, jossa hakijalla on asuinpaikka, tai jokin muu kyseisen jäsenvaltion kieli edellyttäen, että se vastaa yhtä yhteisön toimielinten kielistä.

Jos olen tyytymätön päätökseen, miten voin riitauttaa sen?

Kyllä. Jos hakija katsoo, että CPCV – päätös on vaikuttanut häneen epäedullisesti, hakijalla on 15 päivää aikaa vaatia komissiolta itseään. Hakijan on hakemuksen perusteella esitettävä perusteet, joihin se nojautuu, ja hänellä on oltava mahdollisuus esittää sen asianmukaiseksi katsoma näyttö. Cpcvolla on 30 päivää aikaa arvioida valitus ja päättää siitä sekä vahvistaa, peruuttaa, kumota, muuttaa tai korvata haettu toimenpide.

Jos et ole samaa mieltä valitusta koskevasta päätöksestä, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen.

Onko tämän maan sääntöjen mukaan mahdollista saada oikeudellista neuvontaa (lakimieheltä)?

Cpcvällä ei ole mitään vaikutusta tähän nimenomaiseen kysymykseen.

Onko tässä maassa uhrien tukijärjestöä, joka voisi auttaa hakemuksen tekemisessä?

Rikollisuuden uhrien suojelukomitea (PVC):

  • Kasvotusten avustaminen Av. Pereira de Melo -lähteet, 7, 7 d., 1050–115 Lissabon, maanantaista perjantaihin klo 9:30–12:30 ja 14:00–16:30;
  • Lähettämällä postitse lomakkeen komission etusivulle;
  • Sähköpostitse Linkki avautuu uuteen ikkunaanCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
  • Verkossa, täyttämällä lomake väkivaltarikoksen tai perheväkivallan uhreille (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://cpvc.mj.pt/)
  • Puhelimitse: (+ 351) 213 222 490 Kiinteiden verkkojen kustannukset: 9H30–12h30 ja 14h-16h30;

APAV:

  • Uhrien tukilinja: (+ 351) 116 006 (Työpäivät 9–21 h);
  • Internetissä: Linkki avautuu uuteen ikkunaanHttp:// www.apav.pt/ (saatavilla Portugalissa, englanniksi, venäjäksi ja kiinaksi); Tai Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://infovitimas.pt/pt/app/;
  • Geal/SERV IIN Tulkkipalvelut (+ 351 12 472), työpäivät, 10 h – 18 h

”Kansalaisuus ja sukupuolten tasa-arvo”

  • Perheväkivallan uhrit (Information Service for Victims of Domestic Violence) (annettava tietoa uhrien oikeuksista ja kansallisella alueella käytettävissä olevista resursseista, joilla voidaan saada psykologisia, sosiaalisia ja oikeudellisia tietoja) – Puhelin: (+ 351) 800 202 148 (vapaa, nimettömänä, luottamuksellinen ja saatavilla oleva 24H-palvelu).

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 27/08/2019