Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juhul kui mu nõuet (on saadetud teisest ELi riigist) menetletakse selles riigis - Portugal

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Milline ametiasutus teeb hüvitisnõude kohta otsuse piiriülese juhtumi korral?

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://cpvc.mj.pt/

Portugalis on ta kuriteoohvrite kaitse komisjon (cPCV).

Kas ma võin saata oma nõude otse siinse riigi otsuseid tegevale asutusele ka piiriüleste juhtumite korral (ilma et ma peaksin pöörduma kõigepealt oma päritoluriigi abistava asutuse poole)?

Ei. Vägivallakuriteo või koduvägivalla ohver, kelle alaline elukoht on teises ELi liikmesriigis, peab esitama taotluse/ettemakse hüvitise maksmiseks Portugali riigi poolt selle ELi liikmesriigi pädevale asutusele, kus ta elab.

See asutus saadab kõnealuse taotluse Portugali cPCV’ile, kes võtab selle vastu, uurib asjaolusid ning teeb taotluse kohta otsuse.

Millis (t) es keel (t) es aktsepteerib hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus:

avaldused?

Cppcv võtab taotlusi ja dokumente vastu portugali või inglise keeles.

tõendavad dokumendid?

Kui PCV on seisukohal, et taotleja alalise elukoha liikmesriigi pädev asutus edendab taotleja või mis tahes muu isiku (nt tunnistaja või ekspert) alalist elukohta, ei või ta sellest keelduda, kui see on koostatud ühes ühenduse institutsioonide keeltest kasutatavas keeles.

Juhul kui hüvitisnõude kohta otsuseid tegev ametiasutus tõlgib nõude/tõendavad dokumendid teise ELi riigi keelest oma riigikeelde, siis kes tõlkimise eest maksab?

Cpcv. Vägivalla- või koduvägivalla korral cPVC-l taotletud ja pakutud teenused ei anna alust nõuda kulude või kulude hüvitamist.

Kas siinses riigis tuleb maksta minu (teisest ELi riigist saadud) nõude menetlemise eest haldus- või muud tasu? Kui tuleb, siis kuidas tasu maksta?

Ei.

Juhul kui ma pean tulema menetluse ja/või minu nõude kohta otsuse tegemise ajaks isiklikult kohale, siis kas mu reisikulud hüvitatakse? Kuidas nende hüvitamist taotleda? Kellega ma ühendust võtan?

PVC võtab vastu kõik dokumendid, mida ta vajab uurimise läbiviimiseks ja selle kohta, millist hüvitamismenetlust peab Portugali riik maksma kuriteo eest, mille ta on selles riigis toime pannud, ohvri eest, kelle tavapärane elukoht on teises liikmesriigis. See võib olla kohaldatav ka ohvri elukohaliikmesriigi asutuse suhtes. Ei ole vajalik, et taotleja läheks Portugali komisjoni ära kuulama.

Kui Portugali kohus peab vajalikuks isiku ärakuulamist ilma muude vahenditeta, maksab Portugali riik ilma muude vahenditeta reisikulud ja muud sellega seotud kulud.

Sotsiaalkindlustus on tasuta õigusabi saamise ja edastamise riiklik asutus.

Kas mulle võimaldatakse tõlgi abi, kui ma pean menetluses isiklikult osalema?

Jah.

Kas minu elukohariigis välja antud arstitõendeid aktsepteeritakse või tunnustatakse või peavad minu tervislikku seisundit/vigastusi hindama siinse riigi meditsiinieksperdid?

Kõik dokumendid, mis on saadetud selle liikmesriigi pädeva asutuse poolt, kus on taotleja alaline elukoht, aktsepteeritakse ilma eriliste formaalsusteta ja need vabastatakse legaliseerimise või samaväärse formaalsuse nõudest.

Kas ma hüvitan reisikulud, kui pean selles riigis arstlikku läbivaatust tegema?

Meditsiinidokumendid, mille taotleja on esitanud selle liikmesriigi asutusele, kus on tema alaline elukoht ja mis on vajalikud juhtumi lahendamiseks, või muud dokumendid, mis on vajalikud juhtumi lahendamiseks, saadetakse ilma täiendava arstideta Portugalis ilma arstideta.

Kui kaua võtab ligikaudu aega ametiasutuselt/organilt hüvitise kohta otsuse saamine?

10 päeva jooksul saab nii taotleja alalise elukoha liikmesriigi pädev asutus kui ka taotluse esitaja enda liige PCV poolt taotluse saamise kohta teavet, milles on märgitud taotluse kohta otsuse tegemise tõenäoline aeg.

Millises keeles väljastatakse mulle minu nõude kohta tehtud otsus?

Taotluse kohta tehtud otsuse võib edastada taotlejale ja selle liikmesriigi asutusele, kus on taotleja harilik viibimiskoht kas inglise või portugali keeles. PCV võib otsustada kasutada ka selle ELi liikmesriigi ametlikku keelt, kus on taotleja alaline elukoht või mõni muu selle liikmesriigi keel, tingimusel et see vastab ühele ühenduse institutsioonide ametlikest keeltest.

Kuidas saan ma otsuse vaidlustada, kui ma ei ole sellega rahul?

Jah. Kui taotleja leiab, et cPCV otsus on teda negatiivselt mõjutanud, on taotlejal 15 päeva aega esitada komisjonile taotlus. Taotleja peab taotluses esitama põhjused, millele taotleja tugineb, ning ta peab olema suuteline esitama tõendeid, mida ta peab asjakohaseks. Cppc-l on 30 päeva, et hinnata kaebust ja teha selle kohta otsus ning kinnitada, tühistada, tühistada, muuta või asendada taotletav õigusakt.

Kui te ei nõustu kaebuse kohta tehtud otsusega, saate selle otsuse halduskohtus vaidlustada.

Kas mul on võimalik saada siinse riigi eeskirjade alusel õigusabi (juristi abi)?

Cppcval ei ole mingit sekkumist selles konkreetses küsimuses.

Kas riigis on olemas ohvriabiorganisatsioonid, kes mind piiriülese juhtumi korral hüvitise nõutamisel abistaksid?

Kuriteoohvrite (PVC) kaitse komitee:

  • Näost näkku — Av. Pereira de Melo allikad, nr 7, 7dto., 1050-115 Lissabon, esmaspäevast reedeni 9: 30 kuni 12: 30 ja 14: 00 kuni 16: 30;
  • Posti teel, saates vormi komisjoni kodulehel;
  • E-post: Lingil klikates avaneb uus akenCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
  • Internetis, täites vägivalla- või koduvägivalla ohvreid (https://cpvc.mj.pt/Lingil klikates avaneb uus aken);
  • Telefoni teel: (+ 351) 213 222 490 fikseeritud võrgumaksumus, 9h-30-12h30 ja 14h-16h30;

APAV:

  • Ohvriabiliin: (+ 351) 116 006 (tööpäevad 9-21 h);
  • Internetis, APAV veebilehel: Lingil klikates avaneb uus akenHTTP:// www.apav.pt/ ( kättesaadav Portugalis, inglise keeles, inglise keeles, vene, hiina keeles); Või aadressil: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://infovitimas.pt/pt/app/;
  • Geal/SERV IIN videotõlk (+ 351 12 472), tööpäevad, 10h-18h.

Kodakondsuse ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon (GIG):

  • Teabeteenistus koduvägivalla ohvritele (anda teavet ohvrite õiguste ja olemasolevate ressursside kohta kogu riigi territooriumil, kus on võimalik saada psühholoogilist, sotsiaalset ja õigusteavet) — telefon: (+ 351) 800 202 148 (tasuta, anonüümne, konfidentsiaalne ja kättesaadav 24h teenus).

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 27/08/2019