Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jekk it-talba tiegħi (minn pajjiż ieħor) se titqies f’dan il-pajjiż - Portugall

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: aceptable

¿Le ha resultado útil?


Liema awtorità tiddeċiedi fuq talba għal kumpens f’każijiet transkonfinali?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://cpvc.mj.pt/

Fil-Portugall huwa l-Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Vittmi tal-Kriminalità (cPCV).

Nista’ nibgħat il-pretensjoni tiegħi direttament lill-awtorità ta’ deċiżjoni f’dan il-pajjiż anki f’każijiet transkonfinali (mingħajr ma jkolli bżonn ngħaddi mill-awtorità ta’ assistenza f’pajjiżi)?

Le. Il-vittma ta’ reat vjolenti jew ta’ vjolenza domestika, li hija abitwalment residenti fi Stat Membru ieħor tal-UE, għandha tippreżenta applikazzjoni/avvanz għal kumpens li għandu jitħallas mill-Istat Portugiż lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-UE li fih tirrisjedi.

Din l-awtorità għandha tibgħat dik l-applikazzjoni lill-cPCV fil-Portugall, li għandha tirċevih, biex twettaq l-investigazzjoni tal-fatti meħtieġa u tiddeċiedi fuq it-talba.

B’liema lingwa (i), l-awtoritajiet li jridu jagħtu kumpens, jaċċettaw:

l-applikazzjonijiet?

Il-cpcv taċċetta applikazzjonijiet u dokumenti bil-Portugiż jew bl-Ingliż.

id-dokumenti ta’ prova?

Jekk il-cPCV tikkunsidra li l-awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru tar-residenza abitwali ta’ l-applikant għal kumpens tippromwovi s-smigħ ta’ l-applikant jew ta’ kull persuna oħra (eż. xhud jew espert), hija ma tistax tirrifjuta tali minuti sakemm tkun abbozzata f’lingwa li tikkorrispondi għal waħda mil-lingwi ta’ l-istituzzjonijiet Komunitarji.

Jekk l-awtorità tal-kumpens tittraduċi t-talba/id-dokumenti ta’ sostenn minn pajjiż ieħor tal-UE, min iħallas għal dan?

C. cpcv innifsu. Is-servizzi mitluba u pprovduti minn cPVC f’każ ta’ kriminalità vjolenti jew vjolenza domestika ma jagħtux lok għal xi talba għal rimborż ta’ spejjeż jew spejjeż.

Hemm imposti amministrattivi jew imposti oħra li għandhom jitħallsu f’dan il-pajjiż għall-ipproċessar tat-talba tiegħi (riċevuta minn pajjiż ieħor tal-UE)? Jekk iva, kif nista’ nħallas dawn?

Le.

Għandi bżonn inkun preżenti matul il-proċedura u/jew meta tkun qed tiġi deċiża t-talba tiegħi, nista’ niġi rimborżat għall-ispejjeż tal-ivjaġġar? Kif nista’ nagħmel talba għalihom? Lil min għandi nikkuntattja?

Il-PVC jirċievi d-dokumenti kollha li jkollu bżonn għall-investigazzjoni u d-deċiżjoni tal-proċedura ta’ kumpens li għandha titħallas mill-Istat Portugiż għar-reat imwettaq f’dan il-pajjiż, kontra vittma li normalment tkun residenti fi Stat Membru ieħor. Hija tista’ tapplika wkoll għall-awtorità tal-Istat Membru ta’ residenza tal-vittma li tinstema’. Ma jkunx hemm il-ħtieġa li l-applikant imur il-Portugall biex jinstema’ mill-Kummissjoni.

Jekk il-qorti Portugiża tqis li huwa indispensabbli li tinstema’ l-persuna personalment, mingħajr ma jintużaw mezzi oħra, l-ispejjeż għall-ivvjaġġar u spejjeż oħra relatati għandhom jitħallsu mill-Istat Portugiż.

Is-sigurtà Soċjali hija l-awtorità nazzjonali għall-akkoljenza u t-trażmissjoni tal-għajnuna legali.

Jiġi pprovdut interpretu, f’każ li jkolli nkun personalment preżenti?

Iva.

Iċ-ċertifikati mediċi, li jingħataw mit-tobba fil-pajjiż ta’ residenza tiegħi, jiġu aċċettati jew rikonoxxuti — jew is-saħħa/korriment tiegħi jkun irid jiġi eżaminat mill-esperti mediċi tagħkom stess?

Id-dokumenti kollha mibgħuta mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih l-applikant ikun residenti abitwalment għandhom ikunu aċċettati mingħajr ebda formalità speċjali u għandhom ikunu eżenti minn legalizzazzjoni jew formalità ekwivalenti.

Se niġi rimborżat għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tiegħi jekk ikolli nagħmel eżami mediku f’dan il-pajjiż?

Id-dokumenti mediċi li l-applikant ikun ta lill-awtorità tal-Istat Membru li fih huwa normalment residenti u li huma meħtieġa għad-deċiżjoni tal-każ jew oħrajn li se jintalbu se jintbagħtu f’PCV mingħajr aktar eżami mediku fil-Portugall.

Kemm tieħu żmien biex l-awtorità tiddeċiedi dwar talba għal kumpens?

Fi żmien 10 jum, kemm l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tar-residenza tas-soltu tal-applikant kif ukoll il-membru tal-applikant stess, se jirċievu informazzjoni dwar il-wasla tal-applikazzjoni bil-PCV, u jindikaw iż-żmien probabbli tad-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni.

B’liema lingwa se nirċievi d-deċiżjoni dwar it-talba tiegħi?

Id-Deċiżjoni dwar it-talba tista’ tintbagħat lill-applikant u lill-awtorità tal-Istat Membru tar-residenza abitwali tal-applikant bl-Ingliż jew bil-Portugiż. Il- “cPCV” tista’ tiddeċiedi wkoll li tuża l-lingwa uffiċjali ta’ l-Istat Membru ta’ l-UE fejn l-applikant għandu r-residenza abitwali tiegħu jew lingwa oħra ta’ dak l-Istat Membru sakemm jikkorrispondi għal waħda mil-lingwi ta’ l-istituzzjonijiet Komunitarji.

Jekk ma nkunx sodisfatt bid-deċiżjoni, kif nista’ nikkontestaha?

Iva. Jekk ir-rikorrent iqis li ġie affettwat b’mod negattiv mid-deċiżjoni “cPCV”, ir-rikorrent għandu 15 jum biex jitlob lill-Kummissjoni. Permezz ta’ rikors, ir-rikorrenti għandha tesponi l-motivi li fuqhom hija tibbaża ruħha, u għandha tkun f’pożizzjoni li tipproduċi l-provi li tqis li huma xierqa. Il-cpcv għandu 30 jum biex jivvaluta u jiddeċiedi dwar l-ilment, u jista’ jikkonferma, jirrevoka, jirrevoka, jemenda jew jissostitwixxi l-att mitlub.

Jekk ma taqbilx mad-deċiżjoni dwar l-ilment, tkun tista’ tikkontesta din id-deċiżjoni quddiem il-qrati amministrattivi.

Nista’ ningħata għajnuna legali (għajnuna minn avukat) taħt ir-regoli tal-pajjiż l-ieħor?

Cpcv ma għandha l-ebda tip ta’ intervent dwar din il-kwistjoni partikolari.

Hemm xi organizzazzjoni tal-appoġġ għall-vittmi f’dan il-pajjiż li tista’ tgħinni nitlob il-kumpens f’każ transfruntier?

Kumitat ta’ Protezzjoni għall-Vittmi tal-Kriminalità (PVC):

  • Wiċċ imb wiċċ — Av. Pereira de Melo, Nru 7, 7dto., 1050–115 Lisbona, mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-9: 30 sas-12: 30 u mis-14: 00 sas-16: 30;
  • Bil-posta, billi tibgħat il-formola tista’ ssib fuq il-paġna ewlenija tal-Kummissjoni;
  • Bl-email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
  • Online, billi timla l-formola għall-vittmi ta’ kriminalità vjolenti jew vjolenza domestika (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://cpvc.mj.pt/);
  • Bit-telefon: (+ 351) 213 222 490, kost fiss tan-netwerk, 9: 30–12: 30 u 14: 16: 30;

APAV:

  • Linja ta’ appoġġ għall-vittmi: (+ 351) 116 006 (jiem ta’ xogħol 9h-21h);
  • Online, fuq is-sit web tal-AAV: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHTTP:// www.apav.pt/ (disponibbli f’PT, EN, Russian, Chinese); Jew fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://infovitimas.pt/pt/app/;
  • Servizz ta’ interpretu video Géal/SERV IIN (+ 351 12 472), jiem ta’ xogħol, 10h-18h.

Il-Kummissjoni għaċ-Ċittadinanza u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (GIG):

  • Servizz ta’ Informazzjoni għall-Vittmi ta’ Vjolenza Domestika (ipprovdi informazzjoni dwar id-drittijiet tal-vittmi u dwar riżorsi eżistenti fit-territorju nazzjonali kollu fejn tista’ tinkiseb informazzjoni psikoloġika, soċjali u legali) — Telefon: (+ 351) 800 202 148 (servizz ħieles, anonimu, kunfidenzjali u disponibbli 24h).

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 27/08/2019