Navigointipolku

 • Etusivu
 • ...
 • Korvaukset
 • Jos (toisessa EU-maassa tehtyä) korvaushakemustani käsitellään tässä maassa

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako će se moj zahtjev (iz druge države) razmatrati u ovoj državi - Portugal

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Keskitasoinen

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o zahtjevima za naknadu štete u prekograničnim predmetima?

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://cpvc.mj.pt/

U Portugalu je Komisija za zaštitu žrtava kaznenih djela (cPCV).

Mogu li svoj zahtjev poslati izravno tijelu koje u toj državi odlučuje čak i u prekograničnim predmetima (bez uplitanja pomoćnog tijela u mojoj matičnoj državi)?

Ne. Žrtva kaznenog djela nasilja ili nasilja u obitelji, koja ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici EU-a, mora nadležnom tijelu države članice EU-a u kojoj boravi podnijeti zahtjev/predujam za naknadu štete koju je platila portugalska država.

To tijelo šalje taj zahtjev Portugalu (cPCV), koji ga prima, pri čemu provodi potrebnu istragu činjenica i odlučuje o zahtjevu.

Na kojem jeziku tijela koja odlučuju o naknadi štete prihvaćaju:

prijave?

Cv prihvaća zahtjeve i dokumente na portugalskom ili engleskom jeziku.

popratnu dokumentaciju?

Ako cPCV smatra da nadležno tijelo države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište za naknadu štete promiče saslušanje podnositelja zahtjeva ili bilo koje druge osobe (npr. svjedoka ili vještaka), ne može odbiti takav zapisnik ako je sastavljen na jeziku koji odgovara jednom od jezika institucija Zajednice.

Ako tijelo za naknade prevede zahtjev/popratne dokumente iz druge države članice EU-a, tko plaća prijevod?

Cpv. Usluge koje se traže i pružaju u cPVC-u u slučaju nasilnog kaznenog djela ili nasilja u obitelji ne daju nikakav zahtjev za povrat troškova ili izdataka.

Je li u toj državi za obradu zahtjeva (dobivenog iz druge države EU-a) potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe? Ako da, na koji ih način mogu platiti?

Ne.

Ako trebam biti prisutan tijekom postupka i/ili pri odlučivanju o mojem zahtjevu, mogu li dobiti povrat putnih troškova? Kako mogu zatražiti povrat tih troškova? Kome se mogu obratiti?

Od PVC-a dobiva sve potrebne dokumente za istragu i odluku o naknadi koju portugalska država treba platiti za kazneno djelo počinjeno u toj državi, protiv žrtve koja ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici. Može se također prijaviti tijelu države članice boravišta žrtve za saslušanje. Neće biti potrebe da podnositelj zahtjeva ode u Portugal na saslušanje pred Komisijom.

Ako portugalski sud smatra nužnim saslušati osobu osobno, bez korištenja drugih sredstava, putne troškove i druge povezane troškove isplaćuje portugalska država.

Socijalna sigurnost je nacionalno tijelo za primanje i prijenos pravne pomoći.

U slučaju da trebam biti osobno nazočan, hoću li dobiti tumača?

Možete.

Hoće li liječničke potvrde koje su izdali liječnici u mojoj državi boravišta biti prihvaćene ili priznate, ili će moje zdravstveno stanje/ozljede provjeravati vaši medicinski stručnjaci?

Svi dokumenti koje šalje nadležno tijelo države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište prihvaćaju se bez ikakvih posebnih formalnosti i izuzeti su od legalizacije ili istovjetne formalnosti.

Hoću li dobiti povrat putnih troškova budem li morao biti podvrgnut liječničkom pregledu u toj državi?

Medicinska dokumentacija koju je podnositelj zahtjeva dostavio tijelu države članice u kojoj ima uobičajeno boravište i koja je potrebna za donošenje odluke u predmetu ili drugih osoba koja će se zatražiti bit će poslana u Portugal bez daljnjeg liječničkog pregleda u Portugalu.

Koliko je nadležnom tijelu/drugom tijelu približno potrebno vremena da odluči o zahtjevu za naknadu štete?

U roku od 10 dana, nadležno tijelo države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište i vlastitog člana podnositelja zahtjeva, primat će informacije o zaprimanju zahtjeva od strane c PCV-a navodeći vjerojatno vrijeme za odluku o zahtjevu.

Na kojem ću jeziku primiti odluku o svojem zahtjevu?

Odluka o zahtjevu može se proslijediti podnositelju zahtjeva i tijelu države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište na engleskom ili portugalskom jeziku. PCVV može odlučiti i upotrijebiti službeni jezik države članice EU-a u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište ili neki drugi jezik te države članice, pod uvjetom da odgovara jednom od jezika institucija Zajednice.

Ako sam nezadovoljan odlukom, na koji je način mogu osporavati?

Možete. Ako podnositelj zahtjeva smatra da je na njega negativno utjecala odluka u vezi s tim odlukom, ima rok od 15 dana da podnese zahtjev Komisiji. Zahtjevom, podnositelj zahtjeva mora navesti razloge na koje se poziva i mora imati mogućnost podnošenja dokaza koje smatra prikladnima. Cpcv na 30 dana da procijeni i odluči o pritužbi te može potvrditi, opozvati, opozvati, izmijeniti ili zamijeniti navedeni akt.

Ako se ne slažete s odlukom o pritužbi, moći ćete osporiti tu odluku pred upravnim sudovima.

Mogu li prema pravilima druge države dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)?

„cv [...] nema nikakvu vrstu intervencije u vezi s ovim slučajem.

Postoje li u ovoj državi organizacije za pomoć žrtvama koje bi mi mogle pomoći u ostvarivanju naknade u prekograničnom predmetu?

Odbor za zaštitu žrtava kaznenih djela (PVC):

 • Licem u lice – Av. Pereira de Melo sources, br. 7, 7dto., 1050 – 115 Lisabon, od ponedjeljka do petka od 9: 30 do 12: 30 i od 14: 00 do 16: 30;
 • Poštom slanjem obrasca na internetskoj stranici Komisije;
 • E-poštom: Poveznica se otvara u novom prozoruCorreio.cpcv@sg.mj.pt;
 • Internetom, ispunjavanjem obrasca za žrtve nasilnog kaznenog djela ili obiteljskog nasilja (Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://cpvc.mj.pt/);
 • Telefonom: (+ 351) 213 222 490, fiksni trošak mreže, 9: 30 – 12: 30 i 14: – 16: 30;

APAV:

 • Potporna linija za žrtve: (+ 351) 116 006 (radni dani 9 h – 21 h);
 • Na internetu, na web-mjestu APEV: Poveznica se otvara u novom prozoruWww.apav.pt/ (dostupno u PT, na ruskom, kineskom); Ili na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://infovitimas.pt/pt/app/;
 • Usluga usmenog prevoditelja Geual/SERV IIN-a (+ 351 12 472), radni dani, 10: 18 h.

Povjerenstvo za građanstvo i ravnopravnost spolova (GIG):

 • Informacijska služba za žrtve obiteljskog nasilja (pruža informacije o pravima žrtava i o postojećim resursima na cijelom državnom području na kojem se mogu dobiti psihološke, socijalne i pravne informacije) – telefon: (+ 351) 800 202 148 (besplatna, anonimna, povjerljiva i dostupna usluga 24.h).

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 27/08/2019