Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jekk it-talba tiegħi (minn pajjiż ieħor) se titqies f’dan il-pajjiż - Skozja

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: dobrá

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Liema awtorità tiddeċiedi fuq talba għal kumpens f’każijiet transkonfinali?

L-awtorità dwar il-Kumpens tal-Inġurji Kriminali (CICA)

Alexander Bain HouseAtlantic Quay15 York StreetG2 8JQGlasgowTelefon: 00 44 203 684 2517

Sit tal-internet: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Nista’ nibgħat talba direttament lill-awtorità li qed tiddeċiedi f’dan il-pajjiż anke f’każijiet transkonfinali (mingħajr ma jkollhom jgħaddu lill-awtorità li tassisti f’pajjiżi)?

Aħna ser jaċċetta applikazzjoni direttament mingħandek mingħajr ma jkollhom jgħaddu lill-awtorità li tassisti f’pajjiżek.

F’liema lingwa (i), l-awtoritajiet li jridu jagħtu kumpens, jaċċettaw:

  • it-talba?
  • id-dokumenti ta’ sostenn?

Il-preferenza tagħna hija li jirċievu dawn id-dokumenti bl-Ingliż.

Jekk l-awtorità li trid tagħti kumpens tittraduċi dokumenti minn pajjiż ieħor tal-UE, min iħallas għal dan?

Aħna se tħallas għal dawn it-traduzzjonijiet.

Hemm imposti amministrattivi jew imposti oħra li għandhom jitħallsu f’dan il-pajjiż għall-ipproċessar tat-talba tiegħi (riċevuta minn pajjiż ieħor tal-UE)? Jekk iva, kif nista’ nħallas dawn?

Aħna ma jitolbux ħlas għas-servizzi tagħna.

Għandi bżonn inkun preżenti matul il-proċedura u/jew meta tkun qed tiġi deċiża t-talba tiegħi, nista’ niġi rimborżat l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tiegħi? Kif nista’ nagħmel talba għalihom? Lil min irrid nikkuntattja?

Aħna jipproċessaw l-applikazzjonijiet u jikkorrispondu ma’ applikanti bil-miktub. Ma għandekx għalfejn tkun preżenti.

Jiġi pprovdut interpretu, f’każ li jkolli nkun preżenti personalment?

Mhux applikabbli.

Se ċertifikati mediċi, mogħtija mit-tobba mill-pajjiż fejn għandi r-residenza tiegħi, tiġi aċċettata jew rikonoxxuta — jew tas-saħħa tiegħi/korriment għandha tiġi eżaminata minn esperti mediċi tiegħek stess?

Aħna se taċċetta rapporti minn kwalifiki mediċi tal-prattikanti f’pajjiżi oħra.

Ser ningħata lura l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tiegħi, jekk ikolli nagħmel eżami mediku f’dan il-pajjiż?

Aħna ma tħallas l-ispejjeż ta’ l-ivvjaġġar.

Kemm tieħu żmien biex l-awtorità tiddeċiedi dwar talba għal kumpens/entità?

It-tul ta’ żmien meħtieġ biex tivvaluta pretensjoni ser ivarja skont kemm huwa kkumplikat. Pereżempju, talbiet li jinvolvu telf ta’ qligħ se jieħu aktar minn dawk biss li jinvolvu pagament taħt it-tariffa ta’ korrimenti. Li CICA mhumiex se jiffinalizzaw pretensjoni sakemm inti tikkonferma li għandek recoved, kemm jista’ jkun, minn korrimenti tiegħek. Għandna l-għan li jsolvu każijiet sempliċi fi żmien 12 xhur mir-riċevuta.

B’liema lingwa nista’ nirċievi d-deċiżjoni dwar it-talba tiegħi?

Aħna se jikkorrispondu miegħek bl-Ingliż.

Jekk ma nkunx sodisfatt bid-deċiżjoni, kif nista’ nikkontestaha?

Jekk ma taqbilx mad-deċiżjoni oriġinali u jriduna tirrevediha, trid tibgħat applikazzjoni wirrten tiegħek għal reviżjoni fi żmien 56 jum mid-data tad-deċiżjoni oriġinali. Jeħtieġ tehmeż kwalunkwe evidenza addizzjonali li tixtieq li nqisu li tkun ta’ appoġġ għat-talba tiegħek.

Meta naslu it-talba tiegħek għal reviżjoni flimkien ma’ informazzjoni ta’ appoġġ tiegħek kollha, l-uffiċjal responsabbli għall-ħlas tal-pretensjonijiet, għajr dak li jkun għamel id-deċiżjoni oriġinali, se jikkunsidrawha. Ir-reviżjoni tista’ ssir id-deċiżjoni dwar aktar jew inqas favorevoli minn id-deċiżjoni oriġinali, jew id-deċiżjoni oriġinali jistgħu jkunu l-istess.

Jekk ma taqbilx ma’ reviżjoni ta’ deċiżjoni, tista’ tappella quddiem il-First-tier Tribunal (Kumpens għal Korrimenti Kriminali) skont ir-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal. Tista’ ssib dawn ir-regoli dwar il-First-tier Tribunal web.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.gov.uk/criminal-injuries-compensation-tribunal

Nista’ ningħata għajnuna legali (għajnuna minn avukat) taħt ir-regoli tal-pajjiż l-ieħor?

Ma għandekx bżonn karta mħallsa rappreżentattivi bħal avukat jew amministrazzjoni tal-klejms compant tapplika għal kumpens. Jekk tagħżel mħallsa rappreżentazzjoni ma nistgħux iħallsu l-ispejjeż għal dan, u li int se jkollok tħallas dawn l-ispejjeż int stess.

Hemm xi organizzazzjonijiet tal-appoġġ għall-vittmi li jistgħu jgħinuni nitlob kumpens f’każ transkonfinali?

Tista’ tikkuntattja lis-Servizz ta’ Informazzjoni għall-Vittmi biex jgħinuk bl-applikazzjoni tiegħek.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.victimsinformationservice.org.uk/


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 14/09/2018