Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju - Szkocja

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Który organ wydaje decyzje dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Karnego Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain HouseAtlantic Quay15 StreetG2 8JQGlasgow JorkTelefon: 00 44 203 684 2517

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu orzekającego w tym państwie, nawet w sprawach transgranicznych (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Akceptujemy wniosek bezpośrednio od Państwa bez pośrednictwa organu pomocniczego w Twoim kraju pochodzenia.

W jakim języku (-ach) organ (-y) przyznające kompensatę przyjmą:

  • roszczenia?
  • dokumenty potwierdzające?

Nasze preferencji jest uzyskanie tych dokumentów w języku angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Będziemy zwracać tych tłumaczeń.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie uważamy za nasze usługi.

Czy muszę być obecny w trakcie postępowania lub kiedy mój wniosek jest rozpatrywany, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? W jaki sposób mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Możemy rozpatrywać wnioski i odpowiadać wnioskodawców na piśmie. Nie musisz przebywać.

Pomoc tłumacza ustnego jest konieczna, czy będę mógł być obecny osobiście?

Nie dotyczy.

Czy zaświadczenia lekarskie, wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania, zostaną zaakceptowane lub uznane – czy mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu zostanie zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Akceptujemy sprawozdań z lekarzami dentystami kwalifikacji medycznych w innych państwach.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będą musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie będziemy zwracać koszty podróży.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty wydaną przez organ/podmiot?

Czas potrzebny do oceny roszczenia będą się różnić w zależności od tego, jak skomplikowane jest. Na przykład wnioski obejmujące utratę zarobków potrwa dłużej niż te obejmują tylko płatności w ramach taryfy obrażeń. W CICA będzie gotowe nie roszczenie po recoved muszą Państwo potwierdzić, w miarę możliwości, od obrażeń. Dążymy do rozwiązywania spraw niebudzących wątpliwości w terminie 12 miesięcy od daty jej otrzymania.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Będziemy odpowiadać w języku angielskim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Jeśli nie zgadzają się Państwo z pierwotnej decyzji i domagają się od nas jego przeglądu, należy przesłać nam wirrten wniesienie odwołania w terminie 56 dni od daty pierwotnej decyzji. Musisz załączać żadnych dodatkowych dowodów, które chcesz, abyśmy rozpatrzyli na poparcie roszczenia.

Kiedy otrzymamy Twój wniosek o dokonanie przeglądu oraz wszelkich informacji uzupełniających, a twierdzenia urzędnika, innego niż ten, który dokonał pierwotnej decyzji, rozważy go. Przegląd decyzji może być bardziej lub mniej korzystne niż pierwotna decyzja, czy pierwotna decyzja może zostać niezmienione.

Jeśli nie zgadzasz się z przeglądu decyzji, możesz wnieść odwołanie do First-tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation Tribunal), zgodnie z regulaminem wewnętrznym. Przepisy te można znaleźć na stronie pierwszej instancji (First-tier Tribunal).Link otworzy się w nowym okniehttps://www.gov.uk/criminal-injuries-compensation-tribunal

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Nie musisz zarobkowej adwokata lub przedstawiciela, takich jak compant zarządzania roszczeniami o odszkodowanie. Jeśli postanowisz wypłacone reprezentacji nie spotkamy się koszt, będziesz musiał ponieść te koszty osobiście.

Czy istnieją organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych w tym kraju, które mogłyby mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Możesz zwrócić się do biura informacyjnego dla ofiar pomoc przy składaniu wniosku.Link otworzy się w nowym okniehttps://www.victimsinformationservice.org.uk/


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 14/09/2018