Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine - Škótsko

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

V dôsledku trestného činu (Criminal Injuries Compensation (CICA)

Alexander Bain HouseAtlantic StreetG2 8JQGlasgow Quay15 YorkTelefón: 00 44 203 684 2517

Webová stránka: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Akceptujeme žiadosť priamo od vás bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán vo vašej domovskej krajine.

V akom (-ých) jazyku (-och) kompenzácia orgánov prijať:

  • žiadosť?
  • podporné dokumenty?

Naše uprednostňuje možno tieto dokumenty v anglickom jazyku.

Ak kompenzácia orgánu preložil žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Budeme venovať na tieto preklady.

Existujú administratívne alebo iné poplatky, ktoré sa majú zaplatiť v tejto krajine na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ)? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nebudeme poplatok za služby.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu za cestovné náklady? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Spracovanie žiadostí a zodpovedajú sme so žiadateľmi v písomnej forme. Nemusíte byť prítomný.

Je pomoc tlmočníka, ak mám byť osobne prítomná?

Neuplatňuje sa.

Sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa prijali alebo uznali môj zdravotný stav/moje zranenie sa preskúmali vaši lekárski odborníci?

Akceptujeme správy od príslušnej medicínskej kvalifikácie practioners v iných krajinách.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Nebudeme úhradu cestovných nákladov.

Ako dlho približne trvá, kým získa rozhodnutie o odškodnení orgán/subjekt?

Čas potrebný na posúdenie nároku, sa bude líšiť v závislosti od toho, ako je komplikované. Napríklad, tvrdenia týkajúce sa straty odmeny bude trvať dlhšie, než len platbu v rámci colnej zranení. CICA, nebudú finalizovať návrh do potvrdzujete, že ste recoved, pokiaľ je to možné, z Vašich poranení. Naším cieľom je vyriešiť jednoduché prípady do 12 mesiacov od jej prijatia.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Budeme zodpovedajú v anglickom jazyku.

Ak nie som spokojný (-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Ak nesúhlasíte s pôvodným rozhodnutím a chcú od nás preskúmanie tejto žiadosti musíte poslať wirrten žiadosť o preskúmanie do 56 dní odo dňa pôvodného rozhodnutia. Ak si budete uplatňovať svoj poistný nárok akékoľvek dodatočné dôkazy, ktoré si želáte, aby zvážili podporu svojho tvrdenia.

Keď dostaneme vašu žiadosť o preskúmanie spolu so všetkými vašimi podpornými informáciami likvidačného úradník, iný ako ten, kto ho bude považovať za pôvodné rozhodnutie. Preskúmanie rozhodnutia môže byť viac alebo menej priaznivé ako pôvodné rozhodnutie, či pôvodné rozhodnutie môže byť nezmenené.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím, môžete podať odvolanie na First -tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation) v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu. Tieto pravidlá môžete nájsť na First -tier Tribunal internetovej stránky.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.uk/criminal-injuries-compensation-tribunal

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Nepotrebujete platené advokátom, resp. zástupcom, ako napríklad riadenie compant nárokov na náhradu škody. Ak sa rozhodnete zaplatiť zastúpenie nemôžeme pokryť náklady za toto a budete musieť zaplatiť tieto náklady sami.

Existujú nejaké organizácie podporujúce obete trestných činov v tejto krajine, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Môžete sa obrátiť na Informačnú službu pre pomoc obetiam podať prihlášku.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.victimsinformationservice.org.uk/


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 14/09/2018